Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Avertizările de integritate

Ce sunt avertizările de integritate (whistleblowing)?

Suspectezi că o entitate supravegheată, o autoritate națională de supraveghere bancară sau chiar Banca Centrală Europeană a încălcat sau încalcă dreptul Uniunii Europene în materie de supraveghere prudențială a instituțiilor de credit? În acest caz, poți raporta această încălcare autorității relevante. Această raportare poartă denumirea de „avertizare de integritate”.

Poți raporta încălcările prin intermediul platformei securizate dedicate avertizărilor de integritate.

Înainte de a proceda astfel, te rugăm să te asiguri că știi ce tipuri de informații poți transmite și în ce mod funcționează platforma, după cum se menționează în continuare. De asemenea, te rugăm să consulți declarația privind protecția vieții private și informațiile juridice importante.

Când ar trebui să contactez BCE prin intermediul platformei dedicate avertizărilor de integritate?

Ne poți contacta prin intermediul platformei dedicate avertizărilor de integritate în cazul în care suspectezi că s-a produs o încălcare a dreptului Uniunii Europene în ceea ce privește supravegherea prudențială a instituțiilor de credit de către:

sau

În ce situații ar trebui să contactez o autoritate națională de supraveghere?

Contactează ANC relevantă dacă:

  • o entitate suspectată de o încălcare este supravegheată direct de autoritatea națională de supraveghere, și nu de BCE;
  • încălcarea a fost comisă de orice altă entitate care nu este supravegheată de BCE în contextul supravegherii bancare europene, cum ar fi o societate de asigurare.

Pot utiliza platforma dedicată avertizărilor de integritate pentru a raporta încălcări legate de protecția consumatorilor sau de punerea în aplicare a normelor privind combaterea spălării banilor? 

Nu, întrucât aceste domenii țin exclusiv de competența autorităților naționale sau a Autorității bancare europene. Accesează linkurile de mai jos pentru a afla ce pași trebuie să urmezi.

Pentru alte întrebări sau solicitări, utilizează datele noastre de contact generale.

Ce semnifică „dreptul UE privind supravegherea prudențială a instituțiilor de credit”?

În contextul supravegherii bancare europene, dreptul relevant al UE include normele referitoare la supravegherea prudențială a băncilor. Scopul normelor este de a asigura că atât băncile, cât și sistemul financiar în ansamblu sunt sigure și solide, iar BCE le aplică în îndeplinirea atribuțiilor care îi sunt conferite prin Regulamentul privind Mecanismul unic de supraveghere (Regulamentul privind MUS).

Aceste norme includ:

  • regulamente direct aplicabile, precum Regulamentul privind cerințele de capital (CRR), care include cerințe în domeniul fondurilor proprii, al cerințelor de capital, al limitelor aferente expunerilor mari, al lichidității, al efectului de levier și al raportării, precum și al publicării de informații privind aceste domenii;
  • dispoziții naționale de punere în aplicare a directivelor, precum Directiva privind cerințele de capital (CRD), care include cerințe în domeniul guvernanței, inclusiv criterii privind competența și onorabilitatea, gestionarea riscurilor, controalele interne și politicile și practicile de remunerare;
  • regulamente ale BCE, precum Regulamentul-cadru privind MUS, și deciziile BCE privind supravegherea bancară.
Accesează următorul link pentru informații cu privire la deciziile și procesele decizionale ale BCE: 
Deciziile și procesele decizionale ale BCE

Cum raportez o încălcare?

Încălcările ar trebui raportate prin intermediul platformei dedicate avertizărilor de integritate. Toate raportările trebuie transmise cu bună-credință și pe baza unor motive întemeiate. BCE recomandă să depui documente în sprijinul afirmațiilor tale, însă este posibil să nu adoptăm măsuri ulterioare, dacă raportarea conține acuzații nefondate.

Raportează o încălcare utilizând platforma dedicată avertizărilor de integritate

Pasul 1: Completează formularul online

  • Informațiile pot fi furnizate în oricare dintre limbile oficiale ale UE
  • Se acceptă raportări anonime
  • Informațiile furnizate ar trebui să fie cât mai exacte și complete posibil

Pasul 2: Transmite documente justificative (a se vedea mai jos)

Informațiile transmise prin intermediul platformei dedicate avertizărilor de integritate sunt prelucrate extern, în numele BCE, de compania EQS Group AG, furnizor terț securizat, care nu are acces la conținutul documentelor transmise. Pentru mai multe informații, consultă versiunea integrală a declarației privind protecția vieții private.

Cum pot transmite documente justificative?

Trimite documentele cu ajutorul funcției de încărcare de pe platforma dedicată avertizărilor de integritate, selectând fișierul (fișierele) corespunzător (corespunzătoare) și făcând clic pe butonul de încărcare (Upload) atunci când ți se solicită.

În cazul în care transmiți informații anonim, asigură-te că ai eliminat orice date care ar permite identificarea ta, de exemplu proprietățile fișierului care pot conține numele tău în calitate de autor al documentului.

Ce tipuri de fișiere pot încărca?

Se acceptă următoarele formate de fișiere (cu dimensiunea maximă de 10 MB): PDF, Word, Excel, PowerPoint, GIF și JPEG.

Cum pot obține o căsuță poștală pe platforma dedicată avertizărilor de integritate?

Această căsuța poștală reprezintă un canal de comunicare securizat care îți este pus la dispoziție după ce ai transmis informațiile pe platforma destinată avertizărilor de integritate. Căsuța ta poștală îți permite să verifici în ce stadiu se află raportarea ta și o vom utiliza pentru a te anunța dacă avem nevoie de informații suplimentare. Ți se va pune la dispoziție o căsuță poștală chiar și atunci când trimiți informațiile anonim.

După transmiterea acestora, ți se va aloca un număr unic pentru raportarea încălcării și va trebui să creezi o parolă.

Important: Nu este posibilă restabilirea accesului la căsuța poștală în cazul în care ai uitat numărul atribuit raportării tale sau parola.

Ce se întâmplă după ce raportez o încălcare?

O echipă de experți evaluează dacă încălcarea raportată este relevantă pentru BCE sau pentru o autoritate națională de supraveghere bancară. În cazul în care echipa de experți stabilește că raportarea este relevantă, aceasta va fi transmisă compartimentului corespunzător din cadrul BCE sau unei autorități naționale de supraveghere bancară. Poate fi necesar ca informațiile incluse în avertizările de integritate să fie comunicate și altor autorități relevante, dacă se consideră adecvat sau dacă se impune prin lege.

O raportare relevantă poate conduce la acțiuni în materie de supraveghere, de exemplu solicitări de informații, inspecții la fața locului, măsuri de supraveghere sau proceduri de sancționare.

Date fiind normele privind secretul profesional, nu avem permisiunea de a comunica informatorului rezultatul evaluării raportării. Totuși, în fiecare an, în Raportul anual al BCE privind activitățile de supraveghere se publică o sinteză agregată și anonimizată a încălcărilor raportate și a măsurilor adoptate în urma acestora.

Confidențialitate

Toate raportările sunt tratate confidențial, în conformitate cu cadrul UE privind protecția datelor. Protejăm datele cu caracter personal și asigurăm o protecție adecvată atât pentru partea care raportează încălcările (avertizorul de integritate), cât și pentru partea acuzată.

Declarație privind protecția vieții private

Toate paginile din această secțiune

Avertizările de integritate