Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Avertizările de integritate

Ce sunt avertizările de integritate?

În ceea ce privește Banca Centrală Europeană, avertizările de integritate (whistleblowing) sau raportarea încălcărilor (breach reporting) reprezintă procesul prin care puteți raporta încălcări ale legislației relevante a Uniunii Europene comise de o bancă supravegheată, de o autoritate națională de supraveghere sau chiar de BCE.

În cazul în care suspectați că o bancă supravegheată, o autoritate națională de supraveghere sau BCE a încălcat legislația relevantă a UE, puteți raporta BCE suspiciunile dumneavoastră, utilizând o platformă dedicată avertizărilor de integritate externă și securizată.

Înainte de utilizarea acesteia, vă rugăm să luați la cunoștință tipurile de informații care pot fi transmise BCE și modul de funcționare a platformei, prezentat în continuare. De asemenea, vă rugăm să consultați Declarația privind protecția vieții private și secțiunea Informații juridice importante.

În ce situații poate fi contactată BCE prin intermediul platformei dedicate avertizărilor de integritate?

Utilizați platforma pentru a contacta BCE dacă:

  • o bancă supravegheată (termen juridic: o entitate supravegheată) încalcă legislația relevantă a UE

sau

  • o autoritate națională de supraveghere sau chiar BCE (termen juridic: autoritate competentă) încalcă legislația relevantă a UE

sau

  • o bancă supravegheată în mod direct de autoritatea națională de supraveghere încalcă deciziile sau regulamentele BCE care îi impun obligații în legătură cu BCE.

Contactați autoritatea națională de supraveghere dacă:

sau

Definiții juridice: entitate supravegheată și autoritate competentă

Conform Regulamentului-cadru privind MUS, entități supravegheate sunt următoarele:

  • instituții de credit cu sediul în state membre participante;
  • societăți financiare holding cu sediul în state membre participante;
  • societăți financiare holding mixte cu sediul în state membre participante;
  • sucursale înființate în state membre participante de instituții de credit cu sediul în state membre neparticipante.

Autoritățile competente sunt autoritățile naționale de supraveghere (denumite și autorități naționale competente) și BCE.

Vă rugăm să consultați lista entităților supravegheate, care este actualizată periodic și include explicații suplimentare, pentru a afla care sunt entitățile supravegheate de autoritatea națională de supraveghere și care sunt cele supravegheate de BCE.

Ce se înțelege prin „legislația relevantă a Uniunii Europene”?

În sensul mecanismului de raportare a încălcărilor (breach reporting mechanism – BRM), legislația relevantă a Uniunii Europene cuprinde normele privind supravegherea prudențială a instituțiilor de credit. BCE aplică aceste norme în vederea îndeplinirii atribuțiilor care îi sunt conferite prin Regulamentul privind Mecanismul unic de supraveghere (MUS).

Aceste norme cuprind regulamente direct aplicabile, precum Regulamentul privind cerințele de capital (Capital Requirements Regulation – CRR).

În cazul în care se consideră că directivele reprezintă legislație relevantă a UE, actele de implementare la nivel național a acestora, de exemplu cele de implementare a Directivei privind cerințele de capital (Capital Requirements Directive – CRD IV), sunt, de asemenea, considerate legislație relevantă a UE.

Dacă regulamentele direct aplicabile acordă opțiuni statelor membre, se consideră că legislația națională care exercită aceste opțiuni este legislație relevantă a UE.

Regulamentele BCE, precum Regulamentul-cadru privind MUS și deciziile BCE, sunt considerate, de asemenea, legislație relevantă a UE.

Deciziile BCE și procesele de luare a deciziilor

Raportarea unei încălcări

O încălcare trebuie raportată utilizând platforma dedicată avertizărilor de integritate. Toate raportările trebuie transmise cu bună-credință și pe baza unor motive întemeiate. Utilizarea necorespunzătoare a platformei poate constitui o infracțiune. Pentru a proteja reputația și drepturile tuturor părților implicate, BCE poate, prin urmare, să solicite inițierea unor proceduri penale la nivel național în cazul în care o raportare nu a fost transmisă cu bună-credință.

Raportați o încălcare utilizând platforma dedicată avertizărilor de integritate

Informațiile transmise prin intermediul platformei dedicate avertizărilor de integritate sunt prelucrate extern, în numele BCE, de compania EQS Group AG, furnizor terț securizat, care nu are acces la conținutul documentelor transmise. Pentru mai multe informații, vă rugăm consultați versiunea integrală a declarației privind protecția vieții private.

Pasul 1: Completați formularul online.

  • Informațiile pot fi furnizate în orice limbă oficială a UE.
  • Se acceptă raportări anonime.
  • Informațiile furnizate ar trebui să fie cât mai exacte și complete posibil.

Pasul 2: Transmiteți documente justificative (a se vedea mai jos).

Transmiterea documentelor justificative

BCE recomandă transmiterea de documente justificative în sprijinul presupuselor acuzații. În cazul în care raportarea conține afirmații nefondate, BCE se poate abține de la adoptarea unor măsuri ulterioare.

Transmiteți documentele prin intermediul funcției de încărcare de pe platforma dedicată avertizărilor de integritate selectând fișierul (fișierele) corespunzător (corespunzătoare) și apăsând butonul de încărcare (Upload) atunci când vi se cere.

În cazul în care transmiteți informații în mod anonim, vă rugăm să vă asigurați că ați eliminat informațiile care ar permite identificarea dumneavoastră – de exemplu proprietăți ale fișierului care pot conține numele dumneavoastră în calitate de autor al documentului.

Ce documente pot fi încărcate?

Se acceptă următoarele formate de fișiere (cu dimensiunea maximă de 10 MB): PDF, Word, Excel, Power Point, GIF și JPEG.

Ce este căsuța poștală?

Căsuța poștală este un canal de comunicare securizat care vă este furnizat după ce ați transmis informațiile pe platforma destinată avertizărilor de integritate. Vi se va pune la dispoziție o căsuță poștală chiar și atunci când transmiteți informațiile în mod anonim.

După transmiterea acestora, vi se va aloca un număr unic pentru raportarea încălcării și va trebui să selectați o parolă.

Căsuța poștală vă permite să verificați statutul raportării dumneavoastră.

Totodată, vom folosi căsuța poștală pentru a vă anunța dacă sunt necesare informații suplimentare în legătură cu raportarea dumneavoastră.

Important: Nu este posibilă restabilirea accesului la căsuța poștală în cazul în care ați uitat numărul atribuit raportării dumneavoastră sau parola.

Verificarea căsuței poștale

Vă rugăm să vă conectați la căsuța poștală pentru a verifica statutul raportării dumneavoastră și pentru a afla dacă BCE are nevoie de informații suplimentare.

Conectați-vă folosind numărul unic atribuit pentru raportarea încălcării prin intermediul platformei dedicate avertizărilor de integritate și parola pe care ați creat-o.

Important: Nu este posibilă restabilirea accesului la căsuța poștală în cazul în care ați uitat numărul atribuit raportării dumneavoastră sau parola.

Cum sunt tratate raportările încălcărilor?

O echipă de experți evaluează dacă raportarea este relevantă pentru BCE sau pentru autoritatea națională de supraveghere bancară. Dacă echipa de experți conchide că raportarea este relevantă, aceasta o va transmite departamentului responsabil din cadrul BCE sau unei autorități naționale de supraveghere bancară.

O raportare relevantă poate conduce la întreprinderea unor acțiuni în materie de supraveghere, de exemplu solicitări de informații, inspecții la fața locului, măsuri de supraveghere sau proceduri de sancționare.

Date fiind normele privind secretul profesional, nu avem permisiunea de a comunica informatorului rezultatul evaluării raportării. Totuși, în fiecare an, în Raportul anual al BCE privind activitățile de supraveghere se publică o sinteză agregată și anonimizată a încălcărilor raportate și a măsurilor adoptate în consecință.

Confidențialitate

Toate raportările sunt tratate în regim de confidențialitate, în conformitate cu cadrul UE de protecție a datelor. BCE protejează datele cu caracter personal și asigură o protecție adecvată atât persoanelor care raportează încălcări, cât și persoanelor acuzate.

Declarație privind protecția vieții private

Toate paginile din această secțiune