Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

»Zviždanje«

Što je »zviždanje«?

Sumnjate li da su nadzirana banka, nacionalno nadzorno tijelo za bankarstvo ili Europska središnja banka povrijedili pravo Europske unije povezano s bonitetnim nadzorom kreditnih institucija? Tu povredu možete prijaviti mjerodavnom tijelu. Prijava povrede naziva se i »zviždanje«.

Povredu možete prijaviti na našoj sigurnoj platformi za prijavu povreda.

Prije podnošenja prijave provjerite kakve se informacije dostavljaju i kako se služi platformom. Oboje je ukratko objašnjeno u nastavku. Također pročitajte Izjavu o zaštiti privatnosti i Važnu pravnu obavijest.

U kojim slučajevima treba stupiti u dodir s ESB‑om na platformi za prijavu povreda?

Poslužite se platformom za prijavu povreda ako sumnjate da je pravo EU‑a povezano s bonitetnim nadzorom kreditnih institucija povrijedio:

ili

U kojim slučajevima treba stupiti u dodir s nacionalnim nadzornim tijelom?

Stupite u dodir s mjerodavnim nacionalnim nadležnim tijelom:

  • ako sumnjate da je povredu počinio subjekt koji je obuhvaćen izravnim nadzorom nacionalnog nadzornog tijela, a ne ESB‑a
  • ako sumnjate da je povredu počinio bilo koji drugi subjekt koji nije obuhvaćen nadzorom ESB‑a u sklopu europskog nadzora banaka, na primjer osiguravajuće društvo.

Može li se na platformi za prijavu povreda prijaviti povreda koja se odnosi na zaštitu potrošača ili provedbu pravila za sprječavanje pranja novca? 

Ne. Ta su područja isključivo u nadležnosti nacionalnih tijela ili Europskog nadzornog tijela za bankarstvo. Na sljedećim poveznicama možete doznati koje korake treba poduzeti u tom slučaju.

Za druge upite na raspolaganju su vam naši podatci za kontakt.

Što znači »pravo EU‑a povezano s bonitetnim nadzorom kreditnih institucija«?

Kada je riječ o europskom nadzoru banaka, mjerodavno pravo EU‑a obuhvaća propise koji se odnose na bonitetni nadzor banaka. Svrha je tih propisa postizanje sigurnosti i pouzdanosti banaka i cijelog financijskog sustava. ESB ih primjenjuje u provedbi zadaća koje su mu dodijeljene uredbom o jedinstvenom nadzornom mehanizmu (SSM).

Ti propisi uključuju:

  • izravno primjenjive uredbe poput uredbe o kapitalnim zahtjevima (CRR), koja sadržava zahtjeve na područjima regulatornog kapitala, kapitalnih zahtjeva, ograničenja velikih izloženosti, likvidnosti, financijske poluge i izvješćivanja te javnog objavljivanja informacija o tim područjima
  • nacionalno pravo kojim se provode direktive, na primjer direktiva o kapitalnim zahtjevima (CRD), koja sadržava zahtjeve na području upravljanja, uključujući kriterije sposobnosti i primjerenosti, upravljanje rizicima, unutarnje kontrole te politike i praksu remuneracije
  • ESB‑ove akte, na primjer okvirnu uredbu o SSM‑u, i ESB‑ove odluke o nadzoru banaka.
Na sljedećoj poveznici možete pronaći informacije o ESB‑ovim odlukama i procesu odlučivanja: 
ESB‑ove odluke i odlučivanje u ESB‑u

Kako prijaviti povredu?

Povredu prijavite na platformi za prijavu povreda. Sve povrede moraju biti prijavljene u dobroj vjeri i iz opravdanih razloga. ESB preporučuje da podnesete dokumente kojima ćete potkrijepiti svoje navode. Ako prijava sadržava nepotkrijepljene navode, ESB može odlučiti da neće poduzeti daljnje aktivnosti.

Podnesite prijavu na platformi za prijavu povreda

1. korak: popunite mrežni obrazac

  • Informacije se mogu dostaviti na svim službenim jezicima EU‑a.
  • Prihvaćaju se anonimne prijave.
  • Informacije moraju biti što točnije i potpunije.

2. korak: dostavite popratne dokumente (upute su u nastavku)

Informacije dostavljene na platformi za prijavu povreda u ime ESB‑a obrađuje vanjski sigurni pružatelj usluge EQS Group AG. EQS Group nema pristup dostavljenom sadržaju. Više informacija možete pronaći u cjelovitoj Izjavi o zaštiti privatnosti.

Kako dostaviti popratne dokumente?

Dokumente možete učitati na platformi za prijavu povreda tako što ćete odabrati učitavanje, označiti odgovarajuće datoteke i pritisnuti gumb za učitavanja kada vam se ponudi ta mogućnost.

Ako podnosite anonimnu prijavu, uklonite informacije koje bi mogle omogućiti vašu identifikaciju, npr. podatke o datoteci među kojima je vaše ime kao ime autora dokumenta.

Kakvi se dokumenti mogu učitati?

Datoteke (od najviše 10 MB) mogu biti u sljedećim formatima: PDF, Word, Excel, PowerPoint, GIF, JPEG i JPEG.

Kako dobiti korisnički pretinac na platformi za prijavu povreda?

Korisnički pretinac, koji omogućuje sigurnu komunikaciju, dobit ćete nakon podnošenja prijave na platformi za prijavu povreda. U njemu možete provjeriti status prijave. Osim toga, ako nam budu potrebne dodatne informacije, ostavit ćemo vam poruku o tome u korisničkom pretincu. Dobit ćete korisnički pretinac čak i ako informacije dostavite anonimno.

Nakon unosa informacija dobit ćete jedinstveni broj prijave povrede i morat ćete stvoriti zaporku.

Važna napomena: Ako zaboravite broj prijave povrede i zaporku, nećete moći ponovno pristupiti korisničkom pretincu.

Što se događa nakon prijave povrede?

Stručni tim procjenjuje je li prijavljena povreda bitna za ESB ili nacionalno nadzorno tijelo za bankarstvo. Ako zaključi da je bitna, proslijedit će je odgovarajućem poslovnom području u ESB‑u ili nacionalnom nadzornom tijelu za bankarstvo. Ako se smatra potrebnim ili je propisano zakonom, o informacijama sadržanima u prijavi povrede mogu se obavijestiti i druga mjerodavna tijela.

Na temelju bitnih prijava mogu se poduzeti različite nadzorne radnje, na primjer zahtjevi za dostavljanje informacija, nadzori na licu mjesta, nadzorne mjere ili sankcije.

Zbog pravila o poslovnoj tajni ne smijemo prijavitelja obavijestiti o ishodu prijave. Međutim, skupni anonimizirani sažetak prijavljenih povreda i radnji koje je nakon toga poduzeo ESB objavljuje se svake godine u Godišnjem izvješću ESB‑a o nadzornim aktivnostima.

Povjerljivost

Sa svim prijavama postupamo kao s povjerljivima u skladu s okvirom EU‑a za zaštitu podataka. Štitimo osobne podatke i jamčimo odgovarajuću zaštitu kako za prijavitelje tako i za optužene.

Izjava o zaštiti privatnosti

Sve stranice u ovom odjeljku

Prijava povreda, tzv. zviždanje