Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

»Zviždanje«

Što je »zviždanje«?

Kada je riječ o Europskoj središnjoj banci, »zviždanje«, odnosno prijava povreda, znači postupak prijave povrede mjerodavnog prava Europske unije u nadziranoj banci, nacionalnom nadzornom tijelu ili u ESB‑u.

Ako mislite da su nadzirana banka, nacionalno nadzorno tijelo ili ESB povrijedili mjerodavno pravo EU-a, možete to prijaviti ESB‑u na sigurnoj vanjskoj platformi za prijavu povreda.

Prije podnošenja prijave na toj platformi provjerite kakve se informacije dostavljaju ESB-u i kako se možete poslužiti platformom za prijavu povreda. Oboje je ukratko objašnjeno u nastavku. Također pročitajte Izjavu o zaštiti privatnosti i Važnu pravnu obavijest.

U kojim ćete slučajevima stupiti u dodir s ESB‑om na platformi za prijavu povreda?

Stupite u dodir s ESB‑om na platformi za prijavu povreda

  • ako nadzirana banka (pravni naziv: nadzirani subjekt) povrijedi mjerodavno pravo EU‑a

ili

  • ako nacionalno nadzorno tijelo odnosno ESB (pravni naziv: nadležno tijelo) povrijede mjerodavno pravo EU‑a

ili

  • ako banka pod izravnim nadzorom nacionalnog nadzornog tijela ne postupi u skladu s ESB‑ovim odlukama ili uredbama kojima se određuju njezine obveze prema ESB‑u.

Stupite u dodir s nacionalnim nadzornim tijelom

ili

Pravne definicije: nadzirani subjekt i nadležno tijelo

Nadzirani subjekti u okvirnoj uredbi o SSM-u definiraju se kao:

  • kreditne institucije sa sjedištem u državama članicama sudionicama
  • financijski holdinzi sa sjedištem u državama članicama sudionicama
  • mješoviti financijski holdinzi sa sjedištem u državama članicama sudionicama
  • podružnice sa sjedištem u državama članicama sudionicama koje su osnovale kreditne institucije sa sjedištem u državama članicama nesudionicama.

Nadležna su tijela nacionalna nadzorna tijela (koja se nazivaju i nacionalnim nadležnim tijelima) i ESB.

U popisu nadziranih subjekata, koji se redovito posuvremenjuje, možete pronaći koje subjekte nadzire nacionalno nadzorno tijelo i koje subjekte nadzire ESB te dodatna objašnjenja.

Što je mjerodavno pravo Europske unije?

Za potrebe mehanizma prijave povreda / zviždanja mjerodavno pravo Europske unije propisi su koji se odnose na bonitetni nadzor kreditnih institucija. ESB primjenjuje te propise u provedbi zadaća koje su mu dodijeljene uredbom o jedinstvenom nadzornom mehanizmu (SSM).

Ti se propisi sastoje od izravno primjenjivih uredbi poput uredbe o kapitalnim zahtjevima (CRR).

Kada se direktive smatraju mjerodavnim pravom EU‑a, nacionalno pravo kojim se te direktive provode također se smatra mjerodavnim pravom EU‑a, npr. nacionalno pravo kojim se provodi direktiva o kapitalnim zahtjevima (CRD IV).

Ako se izravno primjenjivim uredbama državama članicama daju određene mogućnosti, nacionalno pravo kojim se te mogućnosti provode smatra se mjerodavnim pravom EU‑a.

ESB‑ovi akti, npr. okvirna uredba o SSM-u i odluke ESB‑a, također se smatraju mjerodavnim pravom EU‑a.

ESB-ove odluke i odlučivanje u ESB‑u

Kako prijaviti povredu?

Povredu treba prijaviti na platformi za prijavu povreda. Sve povrede moraju biti prijavljene u dobroj vjeri i iz opravdanih razloga. Zloupotreba platforme može imati obilježja kaznenog djela. Ako prijava nije podnesena u dobroj vjeri, ESB može zatražiti pokretanje kaznenog postupka na nacionalnoj razini radi zaštite ugleda i prava svih uključenih strana.

Podnesite prijavu na platformi za prijavu povreda

Informacije dostavljene na platformi za prijavu povreda u ime ESB‑a obrađuje vanjski sigurni pružatelj usluge EQS Group AG. EQS Group nema pristup dostavljenom sadržaju. Više informacija možete pronaći u cjelovitoj Izjavi o zaštiti privatnosti.

1. korak: Popunite mrežni obrazac.

  • Informacije se mogu dostaviti na svim službenim jezicima EU‑a.
  • Prihvaćaju se anonimne prijave.
  • Informacije moraju biti što točnije i potpunije.

2. korak: Dostavite popratne dokumente (upute su u nastavku).

Kako dostaviti popratne dokumente

ESB preporučuje dostavljanje dokumenata kojima se potkrepljuju navodi. Ako prijava sadržava nepotkrijepljene navode, ESB može odlučiti da neće poduzeti daljnje aktivnosti.

Dokumente možete učitati na platformi za prijavu povreda tako što ćete odabrati učitavanje, označiti odgovarajuće datoteke i pritisnuti gumb za učitavanje kada vam se ponudi ta mogućnost.

Ako podnosite anonimnu prijavu, uklonite informacije koje bi mogle omogućiti vašu identifikaciju, npr. podatke o datoteci među kojima je i vaše ime kao ime autora dokumenta.

Kakvi se dokumenti mogu učitati?

Datoteke (od najviše 10 MB) mogu biti u sljedećim formatima: PDF, Word, Excel, Power Point, GIF i JPEG.

Što je korisnički pretinac?

Korisnički pretinac omogućuje sigurnu komunikaciju nakon podnošenja prijave na platformi za prijavu povreda. Dobit će ga čak i oni koji informacije dostave anonimno.

Nakon dostave informacija dobit ćete jedinstveni broj prijave povrede i morat ćete odabrati zaporku.

U korisničkom pretincu možete provjeriti trenutačni status prijave.

Osim toga, ako nam budu potrebne dodatne informacije u vezi s prijavom, ostavit ćemo vam poruku o tome u korisničkom pretincu.

Važna napomena: Ako zaboravite broj prijave povrede i zaporku, nećete moći ponovno pristupiti korisničkom pretincu.

Kako provjeriti sadržaj korisničkog pretinca?

Da biste u korisničkom pretincu provjerili koji je status prijave povrede i traži li ESB dodatne informacije, potrebni su vam jedinstveni broj prijave povrede koji ste dobili na platformi za prijavu povreda i zaporka koju ste sami stvorili.

Važna napomena: Ako zaboravite broj prijave povrede i zaporku, nećete moći ponovno pristupiti korisničkom pretincu.

Kako se obrađuju prijave povreda?

Stručni tim procjenjuje je li prijava bitna za ESB ili nacionalno nadzorno tijelo za bankarstvo. Ako stručni tim zaključi da je prijava bitna, proslijedit će je odgovornom poslovnom području u ESB‑u ili nacionalnom nadzornom tijelu za bankarstvo.

Na temelju bitnih prijava moguće su različite nadzorne radnje, na primjer zahtjev za dostavljanje informacija, nadzor na licu mjesta, nadzorne mjere ili sankcije.

Zbog pravila o poslovnoj tajni ne smijemo prijavitelja obavijestiti o ishodu prijave. Međutim, skupni i anonimizirani sažetak prijavljenih povreda i radnji koje je nakon toga poduzeo ESB objavljuje se svake godine u Godišnjem izvješću ESB‑a o nadzornim aktivnostima.

Povjerljivost

Sa svim prijavama postupat će se kao s povjerljivima u skladu s okvirom EU‑a za zaštitu podataka. ESB štiti osobne podatke i jamči odgovarajuću zaštitu kako za prijavitelje tako i za optužene.

Izjava o zaštiti privatnosti

Sve stranice u ovom odjeljku