Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Žvižgači

Kaj delajo žvižgači?

Ali sumite, da je nadzorovani subjekt, nacionalni bančni nadzornik ali Evropska centralna banka sama kršila ali krši zakonodajo Evropske unije v zvezi z nadzorom skrbnega in varnega poslovanja kreditnih institucij? Če je odgovor pritrdilen, lahko kršitev prijavite relevantnemu organu. To se imenuje žvižgaštvo – ali prijava kršitev.

Kršitve lahko prijavite preko varne platforme za žvižgače.

Preden to storite, se pozanimajte, kakšne informacije lahko predložite in kako platforma deluje, kot je opisano spodaj. Preberite tudi izjavo o varstvu zasebnosti in pomembne pravne informacije.

Kdaj naj kontaktiram ECB preko platforme za žvižgače?

Preko platforme za žvižgače nas kontaktirajte, če sumite, da je zakonodajo EU v zvezi z nadzorom skrbnega in varnega poslovanja kreditnih institucij kršila:

 • nadzorovana banka
  Seznam nadzorovanih subjektov

ali

Kdaj naj kontaktiram nacionalnega nadzornika?

Pristojni nacionalni organ kontaktirajte, če:

 • subjekt, ki je osumljen kršitve, neposredno nadzira nacionalni nadzornik in ne ECB
 • je kršitev zakrivil katerikoli drug subjekt, ki v okviru evropskega bančnega nadzora ni pod nadzorom ECB, kot je na primer zavarovalnica.

Ali lahko platformo za žvižgače uporabim za prijavo kršitev v zvezi z varstvom potrošnikov ali izvajanjem pravil o preprečevanju pranja denarja? 

Ne, ta področja spadajo izključno v pristojnost nacionalnih organov ali Evropskega bančnega organa. Preko spodnjih povezav se lahko pozanimate, kako je treba postopati.

Za vsa druga vprašanja ali poizvedbe uporabite splošne kontaktne podatke.

Kaj pomeni »zakonodaja EU v zvezi z nadzorom skrbnega in varnega poslovanja kreditnih institucij«?

V okviru evropskega bančnega nadzora relevantna zakonodaja EU zajema pravila v zvezi z nadzorom skrbnega in varnega poslovanja bank. Namen pravil je zagotoviti, da so banke in finančni sistem kot celota varni in trdni, ECB pa jih uporablja pri opravljanju nalog, ki so nanjo prenesene z uredbo o enotnem mehanizmu nadzora (uredbo o EMN).

Ta pravila so:

 • predpisi, ki se neposredno uporabljajo, kot je uredba o kapitalskih zahtevah (CRR), ki določa zahteve na področju kapitala, kapitalskih zahtev, omejitev velikih izpostavljenosti, likvidnosti, finančnega vzvoda in poročanja ter javnega razkritja informacij na teh področjih
 • direktive, prenesene v nacionalno zakonodajo, kot je direktiva o kapitalskih zahtevah (CRD), ki določa zahteve na področju notranjega upravljanja, med katerimi so kriteriji glede sposobnosti in primernosti, upravljanje tveganj, notranje kontrole ter politike in prakse nagrajevanja
 • uredbe ECB, kot je okvirna uredba o EMN, in odločitve ECB o bančnem nadzoru
Informacije o odločitvah in procesih sprejemanja odločitev ECB so na voljo na spodnji povezavi: 
Odločitve in procesi sprejemanja odločitev ECB

Kako lahko prijavim kršitev?

Kršitev prijavite preko platforme za žvižgače. Vse prijave je treba predložiti v dobri veri in z utemeljenimi razlogi. ECB priporoča, da predložite dokumente v podporo vašim domnevam, mi pa se lahko vzdržimo nadaljnjega ukrepanja, če prijava vsebuje neutemeljene domneve.

Prijavite kršitev preko platforme za žvižgače

Prvi korak: izpolnite spletni obrazec.

 • Informacije je mogoče posredovati v kateremkoli uradnem jeziku EU.
 • Sprejemamo tudi anonimne prijave.
 • Posredovane informacije morajo biti čim bolj točne in popolne.

Drugi korak: predložite dokazila (glej spodaj).

Informacije, predložene preko platforme za žvižgače, v imenu ECB eksterno obdeluje varni zunanji ponudnik EQS Group AG. Organizacija EQS Group AG nima dostopa do vsebine predloženih informacij. Več informacij najdete v izjavi o varstvu zasebnosti.

Kako lahko predložim dokazila?

Dokumente predložite tako, da jih naložite na platformo za žvižgače, pri čemer izberete datoteko oz. datoteke in kliknete ustrezen gumb, ko vas sistem na to opozori.

Če informacije posredujete anonimno, odstranite vse informacije, s katerimi bi vas bilo mogoče identificirati – na primer lastnosti datotek, ki lahko vsebujejo vaše ime kot avtorja dokumenta.

Katere vrste datotek lahko naložim?

Sprejemljivi so naslednji formati datotek (največja velikost 10 MB): PDF, Word, Excel, PowerPoint, GIF in JPEG.

Kako lahko dobim elektronski nabiralnik oz. inbox na platformi za žvižgače?

Elektronski nabiralnik je varen komunikacijski kanal, ki vam je na razpolago potem, ko ste informacije predložili preko platforme za žvižgače. Nabiralnik vam omogoča, da preverite status svoje prijave, mi pa vas bomo preko nabiralnika obvestili, ali potrebujemo dodatne informacije. Nabiralnik boste dobili, tudi če informacije predložite anonimno.

Po predložitvi prijave boste prejeli enolično številko prijave kršitve in ustvariti boste morali geslo.

Opozorilo: če številko prijave kršitve ali geslo pozabite, ponovna vzpostavitev dostopa do vašega elektronskega nabiralnika ne bo mogoča.

Kaj se zgodi potem, ko prijavim kršitev?

Skupina strokovnjakov oceni, ali je prijavljena kršitev relevantna za ECB oziroma za nacionalnega bančnega nadzornika. Če skupina ugotovi, da je prijava relevantna, bo ta posredovana ustreznemu poslovnemu področju v ECB ali nacionalnemu bančnemu nadzorniku. Mogoče je, da bo treba informacije iz prijave kršitve sporočiti tudi drugim relevantnim organom, če je to primerno ali po zakonu obvezno.

Relevantna prijava lahko privede do nadzornih ukrepov, med katerimi so zahtevki po informacijah, inšpekcijski pregledi na kraju samem, nadzorniški ukrepi ali sankcijski postopki.

Zaradi pravil o poslovni skrivnosti prijavitelju ne smemo sporočiti izida prijave. Kljub temu je vsako leto kot sestavni del letnega poročila ECB o nadzornih aktivnostih objavljen agregiran in anonimiziran povzetek prijavljenih kršitev ter sprejetih nadaljnjih ukrepov.

Zaupnost

Vse prijave se v skladu z okvirom EU o varstvo podatkov obravnavajo zaupno. Varujemo osebne podatke in zagotavljamo ustrezno zaščito tako prijavitelja (žvižgača) kot tudi obdolženca.

Izjava o varstvu zasebnosti

Vse strani v tem razdelku

Žvižgaštvo