Djalogu tal-BĊE maż-Żgħażagħ

Nafu li d-deċiżjonijiet li nieħdu jista' jkollhom impatt fuq il-ħajja tiegħek ta' kuljum. Għalhekk irridu niżguraw li mhux biss tisma' minn għandna jew dwarna, iżda wkoll li jkollok l-opportunità li tkellimna u titkellem magħna direttament.

Id-Djalogu tal-BĊE maż-Żgħażagħ jagħtik l-opportunità li tagħmel proprju dan. Aħna norganizzaw avvenimenti madwar l-Ewropa – anke onlajn – li jipprovdulek kuntatt dirett mal-leġiżlaturi tal-BĊE biex tkun tista' ssaqsi dak li trid u taqsam il-fehmiet tiegħek magħna.

Djalogi maż-Żgħażagħ dwar l-attività tal-banek ċentrali

Djalogu ta' Danièle Nouy maż-Żgħażagħ

Madrid, Spanja – 23 ta' Mejju 2018

Danièle Nouy, President tal-Bord Superviżorju, iltaqgħet ma' grupp ta' żgħażagħ professjonisti li jaħdmu fl-industrija finanzjarja f'Madrid. Kellhom ħafna mistoqsijiet lesti għaliha, mhux biss dwar is-servizzi bankarji Ewropej u l-istabbiltà finanzjarja, iżda wkoll dwar l-etika fil-finanza, id-diġitalizzazzjoni u suġġetti oħra iżjed personali, bħal x'motivi għandha biex taħdem kif qed tagħmel.

L-avveniment li ġie organizzat flimkien mal-Banco de España, kien opportunità importanti għal professjonisti żgħażagħ biex jaqsmu ħsibijiethom u l-esperjenzi tagħhom ma' leġiżlatur anzjan u biex jitgħallmu mill-perspettivi ta' xulxin.

Hawn tista' tieħu idea tad-diskussjoni!

...dwar l-etika

Ir-reputazzjonijiet tal-banek sofrew minħabba l-kriżi. Kif se nerġgħu niksbu l-fiduċja tan-nies?

L-etika hi kruċjali. Jeħtieġ li l-banek ikollhom perspettiva ta' tul ta' żmien u jaġixxu skont l-etika. Inti tista' tgħin biex is-servizzi bankarji jsiru aktar siguri u aħjar.

...dwar id-diġitalizzazzjoni

Qed nagħmlu ħilitna kollha biex nadattaw għall-ambjent ġdid li ninsabu fih. Ir-regolaturi qed jagħmlu l-istess?

Iva, qed naħdmu bis-serjetà bħalek biex nagħmlu l-adattament. Jien ili naħdem fis-superviżjoni għal 40 sena, imma qed nitgħallem xi ħaġa ġdida kuljum. Dan hu l-aspett sabiħ ta' dan ix-xogħol. Dan ix-xogħol hu intellettwalment stimolanti ħafna!

...dwar fintech

Fil-fehma tiegħi, waħda mill-akbar theddidiet għas-servizzi bankarji Ewropej hi d-dħul ta' parteċipanti ġodda. Inti x'taħseb dwar fintech?

Naħseb li l-innovazzjoni hi ta' importanza ewlenija. Dejjem se jkun hemm klijenti li jippreferixxu jħallsu għal servizzi bankarji tradizzjonali, waqt li oħrajn, bħan-neputija tiegħi, jagħmlu kollox bit-telefon. Hemm lok għal kull xorta ta' banek. Iżda l-fintechs li joffru servizzi bankarji se jkunu taħt superviżjoni bħala banek.

...dwar amalgamazzjonijiet

Taħseb li għandu jkun hemm aktar amalgamazzjonijiet u akkwisti fl-Ewropa?

Għandna bżonn inqas banek, iżda hemm modi differenti kif nistgħu insolvu din il-kwistjoni. Il-banek jistgħu jingħalqu jew jistgħu jiġu amalgamati. Iżda l-amalgamazzjonijiet jeħtieġ li jkunu strateġiċi biex ir-riżultat ikun dak ta' banek sostenibbli. Żewġ irġiel mifluġin ma jagħmlux wieħed b'saħħtu - speċjalment jekk ikunu morda wkoll!

...Danièle Nouy waqt il-laqgħa maż-żgħażagħ professjonisti

Veru ħadt gost niltaqa' ma' dawn iż-żgħażagħ - ħejjew mistoqsijiet veru tajbin dwar ħafna suġġetti. Ma kienux mistħijin!

...iż-żgħażagħ professjonisti waqt il-laqgħa ma' Danièle Nouy

Tkellmet b'mod veru ċar u naħseb li din kienet esperjenza ta' tagħlim u tassew pożittiva. Kienet informali, naturali, tassew ħassejtni komda. – Marcela Nario

Naħseb li dan hu mod mill-isbaħ għall-iskambju ta' fehmiet ma' żgħażagħ li jaħdmu fil-banek. – Federico Power Esteban

Ritratti tal-avveniment

Tagħrif ieħor

Trid tkun taf aktar dwar is-suġġetti ta' dan id-Djalogu tal-BĊE maż-Żgħażagħ? Agħti titwila lejn il-paġni li ġejjin!

Servizzi bankarji Ewropej
Stabbiltà finanzjarjaReżistenza ċibernetika