Djalogu tal-BĊE maż-Żgħażagħ

Nafu li d-deċiżjonijiet li nieħdu jista' jkollhom impatt fuq il-ħajja tiegħek ta' kuljum. Għalhekk irridu niżguraw li mhux biss tisma' minn għandna jew dwarna, iżda wkoll li jkollok l-opportunità li tkellimna u titkellem magħna direttament.

Id-Djalogu tal-BĊE maż-Żgħażagħ jagħtik l-opportunità li tagħmel proprju dan. Aħna norganizzaw avvenimenti madwar l-Ewropa – anke onlajn – li jipprovdulek kuntatt dirett mal-leġiżlaturi tal-BĊE biex tkun tista' ssaqsi dak li trid u taqsam il-fehmiet tiegħek magħna.

Djalogi maż-Żgħażagħ dwar l-attività tal-banek ċentrali

Djalogu maż-Żgħażagħ ma’ Danièle Nouy u Sabine Lautenschläger, Frankfurt, Novembru 2018

Studenti u ex studenti ta’ Frankfurt School kellhom l-opportunità li jitkellmu mal-kapijiet tas-superviżjoni bankarja Ewropea dwar xogħolhom biex iżommu l-banek siguri u s-settur finanzjarju Ewropew b’saħħtu u stabbli, fl-interess tagħna lkoll.

Hekk kif qed jispiċċa l-mandat tagħhom, il-President tal-Bord Superviżorju, Danièle Nouy u l-Viċi President Sabine Lautenschläger taw ħarsa lura lejn x’inkiseb minn mindu ġiet stabbilita s-superviżjoni bankarja Ewropea fl-2014, u qasmu l-esperjenzi tagħhom dwar x’dehrilhom mill-fatt li kienu qed jagħmlu xi ħaġa li ma kinitx saret qabel.

Hawn tista' tieħu idea tad-diskussjoni!

...fuq it-twaqqif tas-Superviżjoni Bankarja tal-BĊE

Bdejna mix-xejn fi proċess evoluzzjonarju qawwi. – Danièle Nouy

Stajna nużaw, pereżempju, servizzi HR u IT stabbiliti diġà fil-BĊE. – Sabine Lautenschläger

...fuq is-superviżjoni bħala karriera

Jekk għandek edukazzjoni soda, tista’ titgħallem il-bqija. U xejn ma tiddejjaq – kultant nixtieq li kienet iktar tedjanti! Dejjem hemm xogħol x’tagħmel. – Danièle Nouy

...fuq il-kriptovaluti

Ma humiex valuti – huma assi diġitali. – Sabine Lautenschläger

Huma tip ta’ każinò! – Danièle Nouy

...dwar il-kriżi li jmiss

Xogħolna hu li nkunu żguri li l-banek ikunu reżiljenti u huma lesti għall-kriżi li jmiss, tiġi meta tiġi. – Danièle Nouy

...dwar il-burokrazija

Jekk ikollok iċċaqlaq 26 awtorità u 3,000 impjegat u tiżgura t-trattament ugwali lil kulħadd, jeħtieġ li jkollok proċeduri. Allura ma tkunx burokrazija, imma mezz kif tiġi żgurata l-kredibbiltà. – Sabine Lautenschläger

...dwar l-ikbar sfida sa issa

Il-Banek Ewropej bdew bi €1 triljun ta’ self li ma jirrendix. Issa qegħdin €650 biljun għaliex implimentajna l-aħjar għodod. – Danièle Nouy

...fuq nhar ta’ Ġimgħa

Xogħli l-iktar li nħobbu nhar ta’ Ġimgħa! Ħafna minna niltaqgħu għal laqgħa regolari dakinhar u dejjem huwa ta’ sodisfazzjon kbir li tara l-impenn ta’ kulħadd, biex titgħallem mill-gruppi differenti ta' esperjenza u biex tfassal il-ġejjieni tas-superviżjoni bankarja Ewropea flimkien. – Sabine Lautenschläger

...fuq it-traineeships

Il-BĊE joffri traineeships fis-superviżjoni lil studenti minn ħafna oqsma tal-istudju differenti. Sempliċiment żomm għajnejk fuq il-websajt! – Danièle Nouy

Kun af iktar!

Ara l-avveniment sħiħ

Ritratti

Ġrajjiet tal-imgħoddi

Djalogu maż-Żgħażagħ ma’ Danièle Nouy, Madrid/Spanja, Mejju 2018

Danièle Nouy, President tal-Bord Superviżorju, iltaqgħet ma' grupp ta' żgħażagħ professjonisti li jaħdmu fl-industrija finanzjarja f'Madrid. Kellhom ħafna mistoqsijiet lesti għaliha, mhux biss dwar is-servizzi bankarji Ewropej u l-istabbiltà finanzjarja, imma wkoll dwar l-etika fil-finanzi, id-diġitalizzazzjoni u suġġetti oħra iżjed personali, bħal x'motivi għandha biex taħdem kif qed tagħmel.

L-avveniment li ġie organizzat flimkien mal-Banco de España, kien opportunità importanti għal professjonisti żgħażagħ biex jaqsmu ħsibijiethom u l-esperjenzi tagħhom ma' leġiżlatur anzjan u biex jitgħallmu mill-perspettivi ta' xulxin.

Hawn tista' tieħu idea tad-diskussjoni!

...dwar l-etika

Ir-reputazzjonijiet tal-banek sofrew minħabba l-kriżi. Kif se nerġgħu niksbu l-fiduċja tan-nies?

L-etika hi kruċjali. Jeħtieġ li l-banek ikollhom perspettiva ta' tul ta' żmien u jaġixxu skont l-etika. Inti tista' tgħin biex is-servizzi bankarji jsiru aktar siguri u aħjar.

...dwar id-diġitalizzazzjoni

Qed nagħmlu ħilitna kollha biex nadattaw għall-ambjent ġdid li ninsabu fih. Ir-regolaturi qed jagħmlu l-istess?

Iva, qed naħdmu bis-serjetà bħalek biex nagħmlu l-adattament. Jien ili naħdem fis-superviżjoni għal 40 sena, imma qed nitgħallem xi ħaġa ġdida kuljum. Dan hu l-aspett sabiħ ta' dan ix-xogħol. Dan ix-xogħol hu intellettwalment stimolanti ħafna!

...dwar fintech

Fil-fehma tiegħi, waħda mill-akbar theddidiet għas-servizzi bankarji Ewropej hi d-dħul ta' parteċipanti ġodda. Inti x'taħseb dwar fintech?

Naħseb li l-innovazzjoni hi ta' importanza ewlenija. Dejjem se jkun hemm klijenti li jippreferixxu jħallsu għal servizzi bankarji tradizzjonali, waqt li oħrajn, bħan-neputija tiegħi, jagħmlu kollox bit-telefon. Hemm lok għal kull xorta ta' banek, iżda l-fintechs li joffru servizzi bankarji se jkunu taħt superviżjoni bħala banek.

...dwar amalgamazzjonijiet

Taħseb li għandu jkun hemm aktar amalgamazzjonijiet u akkwisti fl-Ewropa?

Għandna bżonn inqas banek, iżda hemm modi differenti kif nistgħu insolvu din il-kwistjoni. Il-banek jistgħu jingħalqu jew jistgħu jiġu amalgamati. Iżda l-amalgamazzjonijiet jeħtieġ li jkunu strateġiċi biex ir-riżultat ikun dak ta' banek sostenibbli. Żewġ irġiel mifluġin ma jagħmlux wieħed b'saħħtu - speċjalment jekk ikunu morda wkoll!

...Danièle Nouy waqt il-laqgħa maż-żgħażagħ professjonisti

Veru ħadt gost niltaqgħa ma' dawn iż-żgħażagħ - ħejjew mistoqsijiet veru tajbin dwar ħafna suġġetti. Ma kienux mistħijin!

...iż-żgħażagħ professjonisti waqt il-laqgħa ma'Danièle Nouy

Tkellmet b'mod veru ċar u naħseb li din kienet esperjenza ta' tagħlim u tassew pożittiva. Kienet informali, naturali, tassew ħassejtni komda. – Marcela Nario

Naħseb li dan hu mod mill-isbaħ għall-iskambju ta' fehmiet ma' żgħażagħ li jaħdmu fil-banek. – Federico Power Esteban

Ritratti tal-avveniment

Tagħrif ieħor

Trid tkun taf aktar dwar is-suġġetti ta' dan id-Djalogu tal-BĊE maż-Żgħażagħ? Agħti titwila lejn il-paġni li ġejjin!

Servizzi bankarji Ewropej
Stabbiltà finanzjarjaReżistenza ċibernetika