Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

ECB Youth Dialogue

Uvedomujeme si, že rozhodnutia, ktoré prijímame, môžu ovplyvniť váš každodenný život. Okrem komunikácie s verejnosťou a sprístupňovania informácií o našej práci vám preto tiež chceme dať možnosť obrátiť sa priamo na nás a porozprávať sa s nami.

Presne to je cieľom iniciatívy ECB Youth Dialogue, v rámci ktorej organizujeme podujatia po celej Európe i online v snahe umožniť vám priamy kontakt s tvorcami politiky ECB. Táto iniciatíva vám ponúka príležitosť klásť nám otázky a podeliť sa s nami o vaše názory.

Youth Dialogue: témy súvisiace s centrálnym bankovníctvom

Youth Dialogue s Andreom Enriom, december 2019

Študenti a absolventi univerzity La Sapienza v Ríme sa s predsedom Rady pre dohľad Andreom Enriom zhovárali o európskom bankovom dohľade, transparentnosti, digitalizácii a ďalších témach. Andrea Enria sa účastníkov diskusie pýtal na výzvy, ktorým ako ašpiranti na pôsobenie vo finančnom sektore čelia.

Diskusia, ktorú ECB zorganizovala v spolupráci s ekonomickou fakultou univerzity La Sapienza, bola pre účastníkov skvelou príležitosťou podeliť sa so skúseným tvorcom politiky o obavy a názory na budúcnosť európskeho bankového dohľadu. Záujemcom o kariéru v bankovom dohľade Andrea Enria ponúkol praktické rady a odporúčania. Niekoľko hlavných bodov diskusie:

... o transparentnosti

Od krízy vníma verejnosť banky oveľa citlivejšie. Ako orgán dohľadu musíme zabezpečiť väčšiu transparentnosť našej činnosti vrátane spôsobu hodnotenia bánk.
– Andrea Enria

... o tom, čo ho ako pracovníka európskeho dohľadu motivuje

Dôležitým zdrojom motivácie je pre mňa Európa. Spoločná práca ma neustále fascinuje, obohacuje a motivuje. Dohľad mi pritom umožňuje spojiť moju vášeň pre prácu vo verejnom záujme s možnosťou podieľať sa na aktuálnom dianí na svetovej úrovni.
– Andrea Enria

... o výzvach, ktorým čelia banky

Veľkú výzvu bude pre banky v budúcnosti predstavovať digitalizácia.
– Andrea Enria

... o tom, ako môžeme bojovať proti zmene klímy

Jednou z možností pre nás ako orgány dohľadu sú záťažové testy. Bankám môžu pomôcť pri riadení rizík v dlhodobom horizonte.
– Andrea Enria

... o jeho vízii Európy

Zavedenie eura bolo historickým momentom. Teraz musíme vyvinúť maximálne úsilie na dobudovanie bankovej únie a zabezpečenie pripravenosti na budúce bankové krízy.
– Andrea Enria

... o odporúčaniach pre mladých odborníkov

Integrita je dôležitým aspektom práce: osvojte si zodpovednosť a nebojte sa riskovať, ak sa veci podľa vás dajú zlepšiť! Z dlhodobého hľadiska sa odvaha ozvať sa vyplatí.
– Andrea Enria

Záznam celého podujatia

Minulé podujatia

Youth Dialogue s Andreom Enriom a Elisou Ferreirovou, Lisabon, júl 2019

Mladí odborníci z finančného sektora diskutovali v Lisabone s Andreom Enriom, predsedom Rady pre dohľad, a Elisou Ferreirovou, viceguvernérkou Banco de Portugal, o európskom bankovom dohľade, etike vo finančníctve, digitalizácii a ďalších témach.

Toto podujatie, ktoré ECB zorganizovala v spolupráci s Banco de Portugal, bolo pre mladých pracovníkov skvelou príležitosťou podeliť sa o ich myšlienky, skúsenosti a problémy s uznávanými odborníkmi a stretnúť sa s rôznymi názormi. Niekoľko hlavných bodov diskusie:

... o rodovej rozmanitosti

Myslím si, že dobré riadenie sa nezaobíde bez rozmanitých názorov a ľudí, ktorí dokážu vzniesť pripomienky k rozhodnutiam členov riadiacich orgánov.
– Andrea Enria

... o technologických gigantoch

Veľké technologické spoločnosti majú množstvo informácií a viazaných zákazníkov. Toto je oblasť, ktorá ma znepokojuje: platby, devízový trh, spotrebiteľské úvery – a aký vplyv môže mať na bankovníctvo.
– Andrea Enria

... o potrebe európskeho systému ochrany vkladov

Kým sa nenájde dostatočná politická vôľa dokončiť chýbajúce časti bankovej únie vrátane plnohodnotného spoločného systému ochrany vkladov, musíme prostredníctvom menších technických opatrení zmierňovať veľké riziká ohrozujúce stabilitu, ktoré vyplývajúce zo súčasnej neúplnej architektúry únie.
– Elisa Ferreirová

... o prínose umelej inteligencie pre bankovníctvo

Umelá inteligencia môže nájsť uplatnenie aj v oblasti dohľadu. Mohli by sme ju využiť na identifikáciu varovných signálov a bankám tak pomôcť pri riadení ich rizík.
– Andrea Enria

Musíme vyvíjať transparentnú a zrozumiteľnú umelú inteligenciu. Len tak budú jej výsledky spravodlivé, transparentné a dôveryhodné pre spoločnosť ako celok.
– Bernardo Caldas, účastník diskusie (vedúci oddelenia dátovej vedy a umelej inteligencie v Novo Banco)

... o rizikách spojených s klimatickým vývojom

Banky musia riziká spojené s klimatickými zmenami riadiť z dlhšieho ako len krátkodobého horizontu. Voči ich krátkozrakosti v tejto oblasti sme zatiaľ málo kritickí.
– Andrea Enria

... o aktuálnych výzvach, ktorým čelia mladí bankári

Patríte ku generácii, ktorú finančná kríza zasiahla mimoriadne ťažko. Začínať kariéru v tom období muselo byť naozaj náročné. Kľúčová zmena, ktorú potrebujeme, je zmena kultúry, teda zmena v tom, ako bankári vnímajú svoju zodpovednosť, a to aj zodpovednosť voči spoločnosti ako celku. To sa však nedá dosiahnuť pravidlami; zmenu kultúry treba živiť v rámci sektora samotného.
– Andrea Enria

Záznam celého podujatia

Fotografie
Youth Dialogue s Danièle Nouyovou a Sabine Lautenschlägerovou, Frankfurt, november 2018

Študenti a absolventi Frankfurt School of Finance and Management mali príležitosť diskutovať s vedením európskeho bankového dohľadu o jeho činnosti zameranej na udržiavanie bezpečnosti bánk a odolnosti a stability európskeho finančného sektora v záujme nás všetkých.

S blížiacim sa koncom ich funkčného obdobia predsedníčka Rady pre dohľad Danièle Nouyová a jej podpredsedníčka Sabine Lautenschlägerová zhodnotili hlavné úspechy európskeho bankového dohľadu od jeho založenia v roku 2014 a podelili sa o svoje bezprecedentné skúsenosti.

Niekoľko hlavných bodov diskusie:

... o vytváraní bankového dohľadu ECB

Boli sme len malý start-up v silnom inkubátore. – Danièle Nouyová

Mohli sme napríklad využívať personálne a IT služby, ktoré už boli zriadené v ECB. Sabine Lautenschlägerová

... o dohľade ako kariérnej voľbe

Ak máte dobré vzdelanie, zvyšok sa naučíte. A nie je to žiadna nuda, naopak, niekedy si prajem, aby to bolo nudnejšie! Vždy je čo robiť. – Danièle Nouyová

... o kryptomenách

Nie sú to meny, ale digitálne aktíva. Sabine Lautenschlägerová

Svojím spôsobom sú ako kasíno! – Danièle Nouyová

... o budúcich krízach

Našou úlohou je zabezpečiť, aby banky boli odolné a pripravené na ďalšiu krízu, ku ktorej skôr či neskôr dôjde. – Danièle Nouyová

... o byrokracii

Ak potrebujete usmerňovať 26 orgánov a 3 000 zamestnancov a každému pritom zaručiť rovnaké zaobchádzanie, potrebujete mať vymedzené postupy. V takom prípade nejde o byrokraciu, ale skôr o spôsob zaručenia hodnovernosti. Sabine Lautenschlägerová

... o doposiaľ najväčšej výzve

Európske banky začínali s problémovými úvermi v hodnote 1 bil. €. Vďaka zavedeniu účinných nástrojov sme sa medzičasom dostali na úroveň 650 mld. €. – Danièle Nouyová

... o piatkoch

V piatky mám svoju prácu najradšej! Veľa z nás sa vtedy zíde na pravidelnom stretnutí a je vždy neuveriteľne uspokojivé vidieť odhodlanie všetkých zúčastnených učiť sa zo skúseností iných a spoločne formovať budúcnosť európskeho bankového dohľadu. – Sabine Lautenschlägerová

... o stážach

ECB ponúka stáže v bankovom dohľade študentom mnohých študijných smerov. Stačí priebežne sledovať našu internetovú stránku! – Danièle Nouyová

Ďalšie informácie
Záznam celého podujatia Fotografie
Youth Dialogue s Danièle Nouyovou, Madrid, Španielsko, máj 2018

Predsedníčka Rady pre dohľad Danièle Nouyová sa v Madride stretla so skupinou mladých odborníkov z finančného sektora, ktorým odpovedala na množstvo otázok, nielen o stabilite európskeho bankového a finančného sektora, ale aj o etike vo finančníctve, digitalizácii a ďalších záležitostiach osobnejšieho charakteru, napríklad o tom, čo ju motivuje v jej práci.

Toto podujatie, ktoré ECB organizovala spolu s Banco de España, bolo pre mladých pracovníkov skvelou príležitosťou podeliť sa o svoje myšlienky a skúsenosti s uznávanou odborníčkou a stretnúť sa s rôznymi názormi.

Niekoľko hlavných bodov diskusie:

... na tému etiky

Kríza naštrbila reputáciu bánk. Ako znovu získať dôveru ľudí?

Etika má zásadný význam. Banky musia uvažovať v dlhodobejšom horizonte a musia konať eticky. Aj vy môžete prispieť k tomu, aby bol bankový systém bezpečnejší a lepší.

... na tému digitalizácie

Stojí nás veľa námahy prispôsobiť sa novému prostrediu, v ktorom sa nachádzame. Platí to isté aj pre regulačné orgány?

Áno, aj my venujeme adaptácii veľa síl. Hoci v dohľade pôsobím už 40 rokov, každý deň sa naučím niečo nové. V tom spočíva čaro tejto práce. Ponúka množstvo intelektuálnych stimulov!

... na tému finančných technológií

Jednu z najväčších hrozieb pre európsky bankový sektor podľa mňa predstavuje vstup nových subjektov. Čo si o finančných technológiách myslíte vy?

Inovácie sú podľa mňa kľúčové. Vždy tu budú klienti, ktorí uprednostňujú tradičné bankové služby, zatiaľ čo iní, ako napríklad moja vnučka, všetko ovládajú pomocou smartfónu. Existuje dostatočný priestor pre rôzne druhy bánk. Finančno-technologické spoločnosti ponúkajúce bankové služby však budú podliehať dohľadu rovnako ako banky.

... o fúziách

Malo by podľa vás v Európe dochádzať k väčšiemu počtu fúzií a akvizícií?

Je pravda, že potrebujeme menej bánk, no tento problém je možné riešiť rôznymi spôsobmi. Do úvahy pripadá likvidácia bánk alebo ich fúzie. Pri fúziách však musí ísť o strategický krok, ktorého výsledkom sú udržateľné banky. Z dvoch kačíc labuť nikdy nebude – najmä nie z dvoch chorých kačíc...

... dojmy Danièle Nouyovej
... dojmy mladých odborníkov

Stretnutie s týmito mladými ľuďmi bolo naozaj príjemné. Pýtali sa na zaujímavé veci z rôznych oblastí. Boli naozaj zvedaví!

Na svoje otázky som dostala veľmi jasné odpovede. Bola to naozaj veľmi poučná a pozitívna skúsenosť. Stretnutie prebiehalo v uvoľnenej a príjemnej atmosfére. – Marcela Nario

Toto je podľa mňa skvelý spôsob výmeny názorov s mladými ľuďmi zamestnanými v bankách. – Federico Power Esteban

Fotografie z podujatia

Viac informácií

Chcete získať o témach iniciatívy ECB Youth Dialogue viac informácií? Pozrite sa na nasledujúce stránky!

Všetky stránky v tejto sekcii

Oznamovanie porušení predpisov (whistleblowing)