ECB Youth Dialogue

Uvedomujeme si, že rozhodnutia, ktoré prijímame, môžu ovplyvniť váš každodenný život. Okrem komunikácie s verejnosťou a sprístupňovania informácií o našej práci vám preto tiež chceme dať možnosť obrátiť sa priamo na nás a porozprávať sa s nami.

Presne to je cieľom iniciatívy ECB Youth Dialogue, v rámci ktorej organizujeme podujatia po celej Európe i online v snahe umožniť vám priamy kontakt s tvorcami politiky ECB. Táto iniciatíva vám ponúka príležitosť klásť nám otázky a podeliť sa s nami o vaše názory.

Youth Dialogue: témy súvisiace s centrálnym bankovníctvom

Dialóg s Danièle Nouyovou

Madrid, Španielsko – 23. máj 2018

Predsedníčka Rady pre dohľad Danièle Nouyová sa v Madride stretla so skupinou mladých odborníkov z finančného sektora, ktorým odpovedala na množstvo otázok, nielen o stabilite európskeho bankového a finančného sektora, ale aj o etike vo finančníctve, digitalizácii a ďalších záležitostiach osobnejšieho charakteru, napríklad o tom, čo ju motivuje v jej práci.

Toto podujatie, ktoré ECB organizovala spolu s Banco de España, bolo pre mladých pracovníkov skvelou príležitosťou podeliť sa o svoje myšlienky a skúsenosti s uznávanou odborníčkou a stretnúť sa s rôznymi názormi.

Niekoľko hlavných bodov diskusie:

... na tému etiky

Kríza naštrbila reputáciu bánk. Ako znovu získať dôveru ľudí?

Etika má zásadný význam. Banky musia uvažovať v dlhodobejšom horizonte a musia konať eticky. Aj vy môžete prispieť k tomu, aby bol bankový systém bezpečnejší a lepší.

... na tému digitalizácie

Stojí nás veľa námahy prispôsobiť sa novému prostrediu, v ktorom sa nachádzame. Platí to isté aj pre regulačné orgány?

Áno, aj my venujeme adaptácii veľa síl. Hoci už v dohľade pôsobím už 40 rokov, každý deň sa naučím niečo nové. V tom spočíva čaro tejto práce. Ponúka množstvo intelektuálnych stimulov!

... na tému finančných technológií

Jednu z najväčších hrozieb pre európsky bankový sektor podľa mňa predstavuje vstup nových subjektov. Čo si o finančných technológiách myslíte vy?

Inovácie sú podľa mňa kľúčové. Vždy tu budú klienti, ktorí uprednostňujú tradičné bankové služby, zatiaľ čo iní, ako napríklad moja vnučka, všetko ovládajú pomocou smartfónu. Existuje dostatočný priestor pre rôzne druhy bánk. Finančno-technologické spoločnosti ponúkajúce bankové služby však budú podliehať dohľadu rovnako ako banky.

... o fúziách

Malo by podľa vás v Európe dochádzať k väčšiemu počtu fúzií a akvizícií?

Je pravda, že potrebujeme menej bánk, no tento problém je možné riešiť rôznymi spôsobmi. Do úvahy pripadá likvidácia bánk alebo ich fúzie. Pri fúziách však musí ísť o strategický krok, ktorého výsledkom sú udržateľné banky. Z dvoch kačíc labuť nikdy nebude – najmä nie z dvoch chorých kačíc...

... dojmy Danièle Nouyovej

Stretnutie s týmito mladými ľuďmi bolo naozaj príjemné. Pýtali sa na zaujímavé veci z rôznych oblastí. Boli naozaj zvedaví!

... dojmy mladých odborníkov

Na svoje otázky som dostala veľmi jasné odpovede. Bola to naozaj veľmi poučná a pozitívna skúsenosť. Stretnutie prebiehalo v uvoľnenej a príjemnej atmosfére. – Marcela Nario

Toto je podľa mňa skvelý spôsob výmeny názorov s mladými ľuďmi zamestnanými v bankách. – Federico Power Esteban

Fotografie z podujatia

Viac informácií

Chcete získať o témach iniciatívy ECB Youth Dialogue viac informácií? Pozrite sa na nasledujúce stránky!

Európsky bankový systém
Finančná stabilitaKybernetická odolnosť