ECB ir jaunimo dialogas

Žinome, kad mūsų priimami sprendimai gali daryti įtaką jūsų kasdieniam gyvenimui. Todėl norime užtikrinti, kad ne tik gautumėte informaciją iš mūsų arba apie mus, bet ir kad galėtumėte su mumis tiesiogiai pabendrauti.

Kaip tik tokią galimybę ir suteikia iniciatyva „ECB ir jaunimo dialogas“. Organizuojame susitikimus įvairiose Europos šalyse, taip pat internetu. Jų metu galite tiesiogiai pabendrauti su ECB politikos formuotojais ir užduoti jums rūpimus klausimus ar išsakyti savo nuomonę.

Jaunimo dialogai centrinės bankininkystės temomis

Jaunimo dialogas su Andrea Enria ir Elisa Ferreira, Lisabona, 2019 m. liepos mėn.

Jaunieji Lisabonos finansų srities specialistai kalbėjosi su ECB priežiūros valdybos pirmininku Andrea Enria ir Portugalijos centrinio banko (Banco de Portugal) valdytojo pavaduotoja Elisa Ferreira apie Europos bankų priežiūrą, etiką finansų srityje, skaitmeninimą ir kitomis temomis.

Kartu su Banco de Portugal suorganizuotas renginys buvo puiki galimybė jauniems specialistams išsakyti savo mintis, savo patirtimi bei jiems tenkančiais iššūkiais pasidalyti su patyrusiais politikos formuotojais ir taip pasimokyti vieniems iš kitų. Trumpai, apie ką diskutuota

... apie lyčių įvairovę

„Žmonės su skirtinga nuomone, žmonės, gebantys kvestionuoti vadovų sprendimus, manau, yra būtina prielaida geram valdymui.“
Andrea Enria

... apie didžiąsias technologijas

„Didžiųjų technologijų bendrovės valdo didžiulį kiekį informacijos ir turi nuo jos priklausomus klientus. Tai sritis, kuri man labai rūpi: mokėjimai, užsienio valiutos, vartojimo kreditai ir kaip tai gali paveikti bankų veiklą.“
Andrea Enria

... apie Europos indėlių garantijų sistemos reikalingumą

„Kol nėra reikiamos politinės valios baigti kurti bankų sąjungą, įskaitant visavertę bendrą indėlių garantijų sistemą, privalome imtis mažų techninių priemonių, kad sumažintume šio nebaigto statinio keliamą didelę riziką stabilumui.“
Elisa Ferreira

... apie galimą dirbtinio intelekto poveikį bankininkystei

„Dirbtinis intelektas gali būti pasitelktas ir vykdant priežiūrą. Jis galėtų siųsti įspėjamuosius signalus ir taip padėti bankams valdyti riziką.“
Andrea Enria

„Turime kurti skaidrų ir suprantamą dirbtinį intelektą, kad jo sukurti produktai būtų teisingi, skaidrūs ir jais galėtų pasitikėti plačioji visuomenė.“
Bernardo Caldas, dalyvis (Novo Banco Duomenų mokslo ir dirbtinio intelekto skyriaus vadovas)

... apie su klimato kaita susijusią riziką

„Bankai, valdydami su klimato kaita susijusią riziką, turi žvelgti toliau nei į trumpalaikę perspektyvą. Kol kas nuo šio trumparegiškumo nesame išgiję.“
Andrea Enria

... apie jaunajai bankininkų kartai tenkančius iššūkius

„Jūsų karta itin skaudžiai nukentėjo nuo finansų krizės, tad tuo metu pradėti karjerą finansų srityje tikriausiai buvo labai sunku. Didžiausia permaina, kuri yra reikalinga – tai keisti kultūrą, t. y. bankininkų požiūrį į savo pareigas, taip pat ir į pareigas plačiajai visuomenei. Šito taisyklėmis nepasieksime, tai turi gimti pačiame sektoriuje.“
Andrea Enria

Žiūrėti visą renginį

Nuotraukos

Ankstesni renginiai

Jaunimo dialogas su Danièle Nouy ir Sabine Lautenschläger, Frankfurtas, 2018 m. lapkričio mėn.

Frankfurto finansų ir vadybos mokyklos studentai ir absolventai turėjo galimybę pakalbėti su Europos bankų priežiūros vadovybe apie jos darbą mūsų visų labui užtikrinant, kad bankai būtų saugūs, o Europos finansų sektorius – stiprus ir stabilus.

Priežiūros valdybos pirmininkė Danièle Nouy ir Priežiūros valdybos pirmininko pavaduotoja Sabine Lautenschläger, baigiantis jų kadencijoms, apžvelgė tai, kas pasiekta nuo Europos bankų priežiūros sukūrimo 2014 m., ir pasidalijo savo patirtimi, ką reiškė daryti tai, kas niekada anksčiau nebuvo daryta.

Trumpai, apie ką diskutuota

... apie ECB Bankų priežiūros tarnybos kūrimą

„Buvome mažytis startuolis galingame inkubatoriuje.“ Danièle Nouy

„Turėjome galimybę pasinaudoti ECB jau veikusių padalinių, pavyzdžiui, žmogiškųjų išteklių ir IT, paslaugomis.“ Sabine Lautenschläger

... apie karjerą priežiūros srityje

„Turint tvirtus pagrindus, visa kita yra išmokstama. Ir tai visai nenuobodu. Man kartais net norisi, kad būtų nuobodžiau! Veiklos niekada netrūksta.“ Danièle Nouy

... apie kriptovaliutas

„Jos nėra valiutos. Tai – skaitmeninis turtas.“ Sabine Lautenschläger

„Tai kaip kazino!“ Danièle Nouy

... apie kitą krizę

„Mūsų darbas yra pasirūpinti, kad bankai būtų atsparūs, taigi ir pasirengę kitai krizei, jeigu ji prasidėtų.“ Danièle Nouy

... apie biurokratiją

„Jeigu reikia dirbti su 26 institucijomis ir 3 000 darbuotojų ir užtikrinti, kad su visais būtų elgiamasi vienodai, procedūros yra būtinos. Tokiu atveju tai jau ne biurokratija, o tiesiog būdas užtikrinti patikimumą.“ Sabine Lautenschläger

... apie didžiausią iššūkį, kurį teko įveikti

„Pradžioje Europos bankų turimų blogų paskolų vertė siekė 1 trln. eurų. Kai pritaikėme tinkamas priemones, tokių paskolų vertė sumažėjo iki 650 mln. eurų.“ Danièle Nouy

... apie penktadienius

„Labiausiai savo darbą mėgstu penktadieniais! Penktadieniais paprastai rengiu susirinkimus su darbuotojais ir kaskart neįtikėtinai malonu matyti jų ryžtą, semtis įvairios sukauptos patirties ir kartu kurti Europos bankų priežiūros ateitį.“ Sabine Lautenschläger

... apie stažuotes

„ECB siūlo stažuotes priežiūros srityje įvairių pakraipų studijų studentams. Tiesiog sekite informaciją mūsų interneto svetainėje!“ Danièle Nouy

Sužinokite daugiau

Žiūrėti visą renginį

Nuotraukos

Jaunimo ir Danièle Nouy dialogas, Madridas, Ispanija, 2018 m. gegužės mėn.

ECB priežiūros valdybos pirmininkė Danièle Nouy Madride susitiko su jaunų finansų srities specialistų grupe. Jie jai uždavė daug klausimų – ne tik Europos bankininkystės ir finansinio stabilumo, bet ir etikos bei finansų, skaitmeninimo ir kitomis, asmeniškesnėmis, temomis, pavyzdžiui, kas p. Nouy motyvuoja dirbti būtent tokį darbą.

Kartu su Banco de España suorganizuotas renginys buvo puiki galimybė jauniems specialistams išsakyti savo mintis ir pasidalyti patirtimi su patyrusia politikos formuotoja, taip pasimokant vieniems iš kitų.

Trumpai, apie ką diskutuota

... apie etiką

Bankų reputacija per krizę pablogėjo. Kaip susigrąžinti žmonių pasitikėjimą?

Esminis dalykas – etika. Bankams reikalinga ilgalaikė vizija ir jie turėtų elgtis etiškai. Jūs galite prisidėti prie saugesnės ir geresnės bankininkystės kūrimo.

... apie skaitmeninimą

Dedame daug pastangų, kad prisitaikytume prie kintančios aplinkos. Ar ir rinkos reguliuotojai daro tą patį?

Taip, kaip ir jūs dedame daug pastangų, kad prisitaikytume. Priežiūros srityje dirbu jau 40 metų, bet kasdien sužinau ką nors naujo. Tuo šis darbas mane ir žavi. Jis skatina nuolat tobulėti.

... apie finansines technologijas

Mano nuomone, viena didžiausių grėsmių Europos bankininkystei – naujų rinkos dalyvių atėjimas. Ką manote apie finansines technologijas?

Inovacijų, manau, neišvengsime. Bet visada bus klientų, kurie mokės už įprastines banko paslaugas, ir klientų, kurie, kaip mano anūkė, viską darys telefonu. Todėl darbo turės visokie bankai. Tačiau banko paslaugas teikiančios „fintech“ įmonės bus prižiūrimos kaip bankai.

... apie susijungimus

Ar manote, kad Europoje turėtų vykti daugiau bendrovių susijungimų ir įsigijimų?

Iš tikrųjų, bankų reikia mažiau, tačiau šį klausimą galima spręsti įvairiai. Bankai gali nutraukti veiklą arba susijungti. Tačiau susijungimai turi būti strateginiai, o tokiu būdu sukuriami bankai – etiški. Iš dviejų ančių, o ypač ligotų, gulbė neišeis!

... susitikimas su jaunais specialistais – Danièle Nouy įspūdžiai

Man buvo labai smagu susitikti su šiais jaunais žmonėmis. Jie uždavė labai gerų klausimų įvairiomis temomis. Ir nesidrovėjo klausti!

... susitikimas su Danièle Nouy – jaunų specialistų įspūdžiai

„Ji labai aiškiai apie viską kalbėjo. Tai buvo tikrai praturtinanti ir labai teigiama patirtis. Pokalbis vyko laisvai, natūraliai, nesijaučiau susivaržiusi.“ Marcela Nario

„Manau, tai puikus būdas keistis nuomonėmis su bankuose dirbančiais jaunais žmonėmis.“ Federic Power Esteban

Renginio nuotraukos

Sužinokite daugiau

Norite sužinoti daugiau apie šio ECB ir jaunimo dialogo temas? Apsilankykite šiuose tinklalapiuose: