Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

EKP:n nuorisodialogi

EKP:n päätökset vaikuttavat nuortenkin arkeen. Siksi haluamme varmistaa, että nuorilla on mahdollisuus paitsi saada tietoa EKP:stä myös käydä vuoropuhelua EKP:n kanssa.

Sitä varten on käynnistetty EKP:n nuorisodialogi: järjestämme eri EU-maissa – ja verkossa – tapahtumia, joissa nuoret voivat esittää kysymyksiä ja näkemyksiään suoraan EKP:n päätöksentekijöille.

Keskuspankkitoimintaan liittyvät nuorisodialogit

Nuorisodialogi Andrea Enrian kanssa, Rooma (Italia), joulukuu 2019

Valvontaelimen puheenjohtaja Andrea Enria keskusteli Sapienza-yliopiston opiskelijoiden ja alumnien kanssa Roomassa muun muassa yhteisestä pankkivalvonnasta, avoimuudesta ja digitalisaatiosta. Enria pyysi osallistujia kertomaan haasteista, joita he kohtaavat matkalla rahoitusalan ammattilaisiksi.

Yliopiston taloustieteiden tiedekunnan kanssa yhteistyössä järjestetty tilaisuus tarjosi osallistujille tilaisuuden kertoa huolenaiheistaan ja vaihtaa näkemyksiä yhteisen pankkivalvonnan tulevaisuudesta eturivin vaikuttajan kanssa. Enria myös antoi käytännön neuvoja ja ideoita nuorille, joita kiinnostaa ura pankkivalvonnan parissa. Dialogin parhaita paloja

...avoimuudesta

Suuren yleisön mielenkiinto pankkien toimintaa kohtaan on kasvanut kriisin jälkeen. Valvontaviranomaistenkin on syytä kertoa avoimemmin toiminnastaan, myös siitä, miten pankkeja arvioidaan.
– Andrea Enria

...motivaatiostaan yhteisessä pankkivalvonnassa

Eurooppalaisuus motivoi minua. Olen aina pitänyt yhteistyötä muiden kanssa kiehtovana, rikastuttavana ja erittäin motivoivana. Pankkivalvonnassa voin työskennellä yhteisen edun hyväksi ja olla samalla mukana maailman tapahtumissa.
– Andrea Enria

...pankkien haasteista

Digitalisaatio tulee olemaan pankeille suuri haaste.
– Andrea Enria

...ilmastonmuutoksen torjunnasta

Valvontaviranomaisina voimme esimerkiksi suorittaa stressitestejä, joiden avulla pankit pystyvät paremmin puuttumaan pitkän aikavälin riskeihin.
– Andrea Enria

...Euroopan tulevaisuudesta

Euron käyttöönotto oli historiallinen hetki. Nyt meidän on tehtävä kaikkemme, jotta pankkiunioni saadaan viimeisteltyä ja olemme valmiina tulevien pankkikriisien varalta.
– Andrea Enria

...vinkeistä nuorille ammattilaisille

Luotettavuus on tärkeä osa työtä: ottakaa vastuuta ja myös riskejä, kun teistä tuntuu, että voitte kehittää asioita parempaan suuntaan! Asioiden nostaminen esiin kannattaa pitkällä aikavälillä.
– Andrea Enria

Katso koko tapahtuma

Menneet tapahtumat

Nuorisodialogi Andrea Enrian ja Elisa Ferreiran kanssa, Lissabon (Portugali), heinäkuu 2019

Valvontaelimen puheenjohtaja Andrea Enria ja Portugalin keskuspankin varapääjohtaja Elisa Ferreira keskustelivat nuorten rahoitusalan ammattilaisten kanssa Lissabonissa muun muassa yhteisestä pankkivalvonnasta, rahoitusalan etiikasta ja digitalisaatiosta.

Portugalin keskuspankin kanssa järjestetty tapahtuma tarjosi nuorille ammattilaisille loistavan tilaisuuden kertoa kohtaamistaan haasteista sekä vaihtaa ajatuksia ja kokemuksia eturivin vaikuttajan kanssa. Tilaisuus antoi myös molemmille osapuolille mahdollisuuden oppia toistensa näkökannoista. Dialogin parhaita paloja

...tasa-arvosta

Hyvän hallinnon kannalta on olennaisen tärkeää, että erilaiset näkökulmat pääsevät esiin ja henkilöstö kykenee arvioimaan johdon päätöksiä kriittisesti.
– Andrea Enria

...teknologiajäteistä

Näillä yrityksillä on käytettävissään paljon tietoa ja suuri sitoutettu käyttäjäkunta. Olen huolissani siitä, miten näiden yritysten liiketoiminnan laajentaminen maksujen, valuuttojen sekä kulutusluottojen alalle vaikuttaa pankkitoimintaan.
– Andrea Enria

...eurooppalaisen talletussuojajärjestelmän tarpeellisuudesta

Siihen asti, kunnes löydetään tarvittava poliittinen tahto pankkiunionin viimeistelemiseksi täysimittaisella talletussuojajärjestelmällä, on tyydyttävä vähentämään keskeneräisestä järjestelmästä johtuvia rahoitusjärjestelmän vakautta uhkaavia merkittäviä riskejä pienin teknisin askelin.
– Elisa Ferreira

...tekoälyn vaikutuksesta pankkitoimintaan

Tekoälyä on mahdollista hyödyntää myös pankkivalvonnassa, jossa sillä voitaisiin esimerkiksi tunnistaa hälytysmerkkejä ja siten helpottaa pankkien riskinhallintaa.
– Andrea Enria

Meidän on kehitettävä avoimia ja selkeitä tekoälyratkaisuja, jotta saatavat tulokset ovat oikeudenmukaisia, läpinäkyviä ja luotettavia myös suuren yleisön näkökulmasta.
– Bernardo Caldas, keskustelutilaisuuteen osallistunut Novo Bancon tietotekniikka- ja tekoälyosaston johtaja

...ilmastonmuutokseen liittyvistä riskeistä

Pankkialan on otettava ilmastonmuutokseen liittyvät riskit huomioon myös pidemmällä aikavälillä. Lähitulevaisuuden haasteiden huomioiminen ei jatkossa enää riitä.
– Andrea Enria

...nuorten ammattilaisten kohtaamista haasteista

Tämä sukupolvi on saanut konkreettisesti kokea finanssikriisin vaikutukset: on vaikea kuvitella hankalampaa jaksoa aloittaa uransa rahoitusalalla. Tärkein muutos on tehtävä toimintakulttuurin saralla – eli siinä, miten pankkiala suhtautuu velvollisuuksiinsa ja ottaa huomioon myös yhteiskunnalliset velvoitteensa. Muutosta ei voi tehdä sääntelyn keinoin. Pankkialan on tehtävä se itse.
– Andrea Enria

Katso koko tapahtuma

Kuvia
Nuorisodialogi Danièle Nouyn ja Sabine Lautenschlägerin kanssa, Frankfurt (Saksa), marraskuu 2018.

Frankfurt School of Finance and Management -korkeakoulun nykyiset ja entiset opiskelijat saivat nuorisodialogissa tilaisuuden keskustella yhteisen pankkivalvonnan johtajien kanssa heidän työstään pankkitoiminnan turvallisuuden varmistamiseksi ja EU:n rahoitussektorin pitämiseksi vahvana ja vakaana kaikkien kansalaisten eduksi.

Valvontaelimen puheenjohtaja Danièle Nouy ja varapuheenjohtaja Sabine Lautenschläger kertoivat toimikautensa päätteeksi vuonna 2014 perustetun yhteisen pankkivalvonnan toiminnan tuloksista sekä siitä, millaista oli vastata aivan uudesta organisaatiosta.

Dialogin parhaita paloja

...EKP:n pankkivalvonnan perustamisesta

Olimme pieni ja uusi organisaatio valtavassa koneistossa. – Danièle Nouy

Pystyimme hyödyntämään EKP:n jo olemassa olevia rakenteita, kuten henkilöstöhallintoa ja tietoteknisiä palveluja.
– Sabine Lautenschläger

...pankkivalvonnasta urana

Jos on vahva koulutustausta, loput voi oppia myöhemmin. Pankkivalvonta ei missään nimessä ole tylsää – joskus jopa toivon, että se olisi tylsempää! Töitä riittää aina.
– Danièle Nouy

...kryptovaluutoista

Ne eivät ole valuuttoja vaan digitaalisia varoja!
– Sabine Lautenschläger

Ne ovat eräänlainen kasino! – Danièle Nouy

...seuraavasta kriisistä

Tehtävänämme on varmistaa, että pankeilla on kestokykyä, jotta ne ovat valmiita seuraavan kriisiin, milloin se sitten tapahtuukin.
– Danièle Nouy

...byrokratiasta

Menettelyjä tarvitaan, kun viranomaisia on 26 ja henkilökuntaa 3 000 ja jokaisen yhdenvertainen kohtelu halutaan varmistaa. Se ei siis ole byrokratiaa vaan tapa varmistaa uskottavuus.
– Sabine Lautenschläger

...suurimmasta tähänastisesta haasteesta

EU-maiden pankeilla oli alussa ongelmaluottoja kaikkiaan noin 1 000 miljardin euron arvosta. Nyt niitä on 650 miljardia euroa, koska meillä on käytössä oikeanlaiset välineet. – Danièle Nouy

...perjantaista

Viikon paras työpäivä on perjantai! Monet meistä kokoontuvat perjantaisin säännölliseen kokoukseen, ja on aina uskomattoman palkitsevaa nähdä kaikkien sitoutuminen työhönsä, oppia muiden kokemuksista ja suunnitella yhteisen pankkivalvonnan tulevaisuutta yhdessä.
– Sabine Lautenschläger

...harjoittelijaohjelmista

Pankkivalvonta tarjoaa harjoittelupaikkoja useiden eri alojen opiskelijoille. Pitäkää silmällä verkkosivujamme! – Danièle Nouy

Lisätietoa
Katso koko tapahtuma Kuvia
Nuorisodialogi Danièle Nouyn kanssa, Madrid (Espanja), toukokuu 2018.

Valvontaelimen puheenjohtaja Danièle Nouy tapasi nuoria rahoitusalan ammattilaisia Madridissa. Heillä oli lukuisia kysymyksiä paitsi pankkitoiminnasta ja rahoitusvakaudesta EU:ssa myös rahoitusalan etiikasta, digitalisaatiosta sekä siitä, mikä Nouyta motivoi työssään.

Espanjan keskuspankin kanssa järjestetty tapahtuma tarjosi nuorille ammattilaisille loistavan tilaisuuden vaihtaa ajatuksia ja kokemuksia eturivin vaikuttajan kanssa ja molemmille osapuolille mahdollisuuden oppia toistensa näkökannoista.

Dialogin parhaita paloja

...etiikasta

Pankkien maine kärsi kriisin vuoksi. Miten ihmisten luottamus saadaan palautettua?

Etiikka on ensiarvoisen tärkeää. Pankkien täytyy katsoa pidemmälle ja toimia eettisesti. Nuoret voivat auttaa parantamaan pankkitoimintaa ja sen turvallisuutta.

...digitalisaatiosta

Pankit yrittävät parhaansa mukaan mukautua muuttuvaan toimintaympäristöön. Onko valvontaviranomaisilla sama tilanne?

Kyllä, ne ponnistelevat yhtä lailla mukautuakseen muutoksiin. Olen ollut mukana pankkivalvonnassa jo 40 vuotta, mutta joka päivä opin jotakin uutta. Siinä piilee työn hienous – se tarjoaa runsaasti älyllisiä virikkeitä!

...finanssiteknologiasta

Mielestäni yksi EU:n pankkien suurimmista uhkatekijöistä on uudenlaisten kilpailijoiden ilmaantuminen. Miten suhtaudut finanssiteknologiaan?

Pelin henkenä on nyt innovointi. Osa asiakkaista maksaa jatkossakin perinteisistä pankkipalveluista, kun taas toiset – kuten lapsenlapseni – käyttävät pelkästään mobiilipankkia. Kaikenlaisille pankeille on tilaa. Ja kaikkia niitä valvotaan samalla tavalla – myös pankkipalveluja tarjoavia fintech-yrityksiä.

...pankkifuusioista

Tarvittaisiinko EU:ssa enemmän pankkifuusioita?

Pankkeja on tarpeettoman paljon, mutta ongelma voidaan ratkaista eri tavoilla. Pankkeja voidaan ajaa alas, tai ne voivat sulautua keskenään. Fuusioiden on kuitenkin oltava strategisia, ja fuusiossa syntyvän pankin on oltava kestävällä pohjalla. Kahdesta rammasta ei saa yhdistämällä tervejalkaista.

...nuorten ammattilaisten tapaamisesta (Danièle Nouy)
...Danièle Nouyn tapaamisesta (nuoret ammattilaiset)

Nautin todella näiden nuorten tapaamisesta. Heillä oli oikein hyviä kysymyksiä monista aiheista, eivätkä he arastelleet esittää niitä!

Hän puhui todella selkeästi, ja kokemus oli erittäin antoisa ja positiivinen. Hän oli rento ja vilpitön, ja tunsin oloni todella mukavaksi. – Marcela Nario

Tämä on mainio tapa vaihtaa näkemyksiä pankkialan nuorten ammattilaisten kanssa.
– Federico Power Esteban

Kuvia tilaisuudesta

Lisätietoa

Alla olevilla verkkosivuilla on lisätietoja tämän nuorisodialogin aiheista. Katso alla olevat sivut!

Kaikki tähän osioon kuuluvat sivut

Ilmoita väärinkäytöksestä