EKP:n nuorisodialogi

EKP:n päätökset vaikuttavat nuortenkin arkeen. Siksi haluamme varmistaa, että nuorilla on mahdollisuus suoraan vuoropuheluun EKP:n kanssa.

Sitä varten on käynnistetty EKP:n nuorisodialogi: järjestämme eri EU-maissa – ja verkossa – tapahtumia, joissa nuoret voivat esittää kysymyksiä ja näkemyksiään suoraan EKP:n päätöksentekijöille.

Keskuspankkitoimintaan liittyvät nuorisodialogit

Nuorisodialogi Danièle Nouyn kanssa

23.5.2018, Madrid (Espanja)

Valvontaelimen puheenjohtaja Danièle Nouy tapasi nuoria rahoitusalan ammattilaisia Madridissa. Heillä oli lukuisia kysymyksiä paitsi pankkitoiminnasta ja rahoitusvakaudesta EU:ssa myös rahoitusalan etiikasta, digitalisaatiosta sekä siitä, mikä Nouyta motivoi työssään.

Espanjan keskuspankin kanssa järjestetty tapahtuma tarjosi nuorille ammattilaisille loistavan tilaisuuden vaihtaa ajatuksia ja kokemuksia eturivin vaikuttajan kanssa ja molemmille osapuolille mahdollisuuden oppia toistensa näkökannoista.

Dialogin parhaita paloja

...etiikasta

Pankkien maine kärsi kriisin vuoksi. Miten ihmisten luottamus saadaan palautettua?

Etiikka on ensiarvoisen tärkeää. Pankkien täytyy katsoa pidemmälle ja toimia eettisesti. Nuoret voivat auttaa parantamaan pankkitoimintaa ja sen turvallisuutta.

...digitalisaatiosta

Pankit yrittävät parhaansa mukaan mukautua muuttuvaan toimintaympäristöön. Onko valvontaviranomaisilla sama tilanne?

Kyllä, ne ponnistelevat yhtä lailla mukautuakseen muutoksiin. Olen ollut mukana pankkivalvonnassa jo 40 vuotta, mutta joka päivä opin jotakin uutta. Siinä piileekin tämän työn hienous – se tarjoaa runsaasti älyllisiä virikkeitä.

...finanssiteknologiasta

Mielestäni yksi EU:n pankkien suurimmista uhkatekijöistä on uudenlaisten kilpailijoiden ilmaantuminen. Miten suhtaudut finanssiteknologiaan?

Pelin henkenä on nyt innovointi. Osa asiakkaista maksaa jatkossakin perinteisistä pankkipalveluista, kun taas toiset – kuten lapsenlapseni – käyttävät pelkästään mobiilipankkia. Kaikenlaisille pankeille on tilaa. Ja kaikkia niitä valvotaan samalla tavalla – myös pankkipalveluja tarjoavia fintech-yrityksiä.

...pankkifuusioista

Tarvittaisiinko EU:ssa enemmän pankkifuusioita?

Pankkeja on tarpeettoman paljon, mutta ongelma voidaan ratkaista eri tavoilla. Pankkeja voidaan ajaa alas, tai ne voivat sulautua keskenään. Fuusioiden on kuitenkin oltava strategisia, ja fuusiossa syntyvän pankin on oltava kestävällä pohjalla. Kahdesta rammasta ei saa yhdistämällä tervejalkaista.

...nuorten ammattilaisten tapaamisesta (Danièle Nouy)

Nautin todella näiden nuorten tapaamisesta. Heillä oli oikein hyviä kysymyksiä monista aiheista, eivätkä he arastelleet esittää niitä!

...Danièle Nouyn tapaamisesta (nuoret ammattilaiset)

Hän puhui todella selkeästi, ja kokemus oli erittäin antoisa ja positiivinen. Hän oli rento ja vilpitön, ja tunsin oloni todella mukavaksi. – Marcela Nario

Tämä on mainio tapa vaihtaa näkemyksiä pankkialan nuorten ammattilaisten kanssa. – Federico Power Esteban

Kuvia tilaisuudesta

Lisätietoa

Alla olevilla verkkosivuilla on lisätietoja tämän nuorisodialogin aiheista.

Pankkitoiminta EU:ssa
RahoitusvakausKyberturvallisuus