ECB Youth Dialogue

Vi vet att våra beslut kan påverka ditt dagliga liv. Du ska inte bara höra om oss utan även ha möjlighet att diskutera direkt med oss.

Med ECB Youth Dialogue kan du göra just det. Vi anordnar evenemang runtom i Europa och online där du är i direkt kontakt med ECB:s beslutsfattare. Där kan du ställa frågor och dela dina åsikter med oss.

Youth Dialogue om frågor som rör centralbanksverksamhet

Youth Dialogue med Danièle Nouy

Madrid, Spanien – 23 maj 2018

Danièle Nouy, tillsynsnämndens ordförande, träffade en grupp unga yrkesverksamma som arbetar inom finanssektorn i Madrid. De hade många frågor till henne om bl.a. Europeisk bankverksamhet, finansiell stabilitet, etik inom finansbranschen, digitalisering samt andra mer personliga frågor som t.ex. vad som motiverar henne att utföra det arbete hon gör.

Evenemanget, i samarbete med Banco de España, var en ypperlig möjlighet för unga yrkesverksamma att dela sina tankar och erfarenheter med en högt uppsatt beslutsfattare. Det gav även tillfälle att dra lärdom av varandras perspektiv.

Här är ett smakprov från diskussionen!

...om etik

Bankers anseende skadades under krisen. Hur återskapas förtroende?

Etik är A och O. Banker behöver se mer långsiktigt och agera etiskt. Alla kan bidra till att göra bankverksamheten bättre och säkrare.

...om digitalisering

Vi jobbar hårt för att anpassa oss till den nya miljön vi befinner oss i. Gör lagstiftarna detsamma?

Ja, vi jobbar lika hårt som ni för att anpassa oss. Jag har jobbat med tillsyn i 40 år, men jag lär mig fortfarande något nytt varje dag. Det är det som är fördelen med mitt jobb. Det är mycket intellektuellt stimulerande!

...om fintech

Jag tror att ett av de största hoten mot europeisk bankverksamhet är uppkomsten av nya aktörer. Vad tycker ni om fintech?

Jag anser att innovation är vår ledstjärna. Det kommer alltid att finnas kunder som betalar för traditionella banktjänster, medan andra, som t.ex. mitt barnbarn, gör allting med telefonen. Det finns plats för alla olika typer av bankverksamhet. Fintech-institut som erbjuder banktjänster kommer dock att stå under samma tillsyn som banker.

...om fusioner

Tycker ni att det borde ske fler fusioner och förvärv i Europa?

Vi behöver färre banker, men det finns olika sätt att nå dit. Banker kan avvecklas eller slås ihop men fusioner måste vara strategiska och skapa hållbara banker. Två ankor kan inte bli en svan – speciellt inte två sjuka ankor!

...Danièle Nouy om att träffa de unga yrkesverksamma

Det var verkligen roligt att träffa dessa unga människor – de ställde många bra frågor inom flera olika ämnen. De var inte blyga!

...de unga yrkesverksamma om att träffa Danièle Nouy

Hon var mycket tydlig och jag tycker att det var väldigt givande och det var en mycket positiv erfarenhet. Det var lättsamt och naturligt och jag kände mig mycket obesvärad i hennes sällskap. – Marcela Nario

Jag tycker det är ett utmärkt sätt för meningsutbyte med unga människor som jobbar inom banksektorn. – Federico Power Esteban

Foton från evenemanget

Ta reda på mer

Vill du veta mer om ämnena i ECB:s Youth Dialogue? Ta en titt på följande sidor!

Europeisk bankverksamhet
Finansiell stabilitetCyberresiliens