Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

ECB Youth Dialogue

Vi vet att våra beslut kan påverka ditt dagliga liv. Därför vill vi vara säkra på att du inte bara hör om oss och vad vi gör. Du ska även ha möjlighet att diskutera direkt med oss.

Med ECB Youth Dialogue kan du göra just det. Vi anordnar evenemang runtom i Europa och online där du är i direkt kontakt med ECB:s beslutsfattare. Där kan du ställa frågor och dela dina åsikter med oss.

Youth Dialogue om frågor som rör centralbanksverksamhet

Youth Dialogue med Andrea Enria, Rom, december 2019

Nuvarande och tidigare studenter från Sapienza-universitetet i Rom talade med tillsynsnämndens ordförande Andrea Enria om bl.a. europeisk banktillsyn, öppenhet och digitalisering. Andrea Enria frågade också deltagarna om de utmaningar de står inför som framtida yrkesutövare inom finanssektorn.

Detta evenemang, som ordnades i samarbete med universitets ekonomiska fakultet, var en ypperlig möjlighet för deltagarna att yttra sina farhågor och synpunkter om europeiska banktillsynens framtid med en högt uppsatt beslutsfattare. Andrea Enria gav praktiska råd och rekommendationer till dem som var intresserade av ett yrke inom banktillsyn. Här är diskussionens höjdpunkter!

...om öppenhet

Sedan krisen har allmänhetens vaksamhet vad gäller banker ökat. Som tillsynsmyndighetet måste vi vara mer öppna om det vi gör, inklusive hur vi bedömer banker.
– Andrea Enria

...om vad som motiverar honom som en europeisk tillsynsmyndighet

Europa motiverar mig. Samarbete har alltid varit fascinerande, berikande och väldigt motiverande. Tillsynsverksamhet gör det möjligt för mig att kombinera mitt starka engagemang för att arbeta i allmänhetens intresse och vara i händelsernas centrum.
– Andrea Enria

...om utmaningarna som banker står inför

Digitaliseringen kommer att bli en stor utmaning för banker i framtiden.
– Andrea Enria

...om vad vi kan göra för att bekämpa klimatförändringen

Som tillsynsmyndigheter kan vi genomföra stresstester. Dessa kan hjälpa banker att hantera sina risker på lång sikt.
– Andrea Enria

...om visionen för Europa

Införandet av euron var en historisk händelse. Nu måste vi göra allt vi kan för att fullborda bankunionen och se till att vi kan hantera framtida bankkriser.
– Andrea Enria

...om tips till unga yrkesverksamma

Integritet är en viktig del av arbetet: ta ansvar och ta risker när du tror att saker kan förbättras! På längre lönar det sig att säga vad man tycker.
– Andrea Enria

Se hela evenemanget

Tidigare evenemang

Youth Dialogue med Andrea Enria och Elisa Ferreira i Lissabon, juli 2019

Unga yrkesverksamma som arbetar inom finanssektorn i Lissabon talade med Andrea Enria, tillsynsnämndens ordförande, och Elisa Ferreira, vice centralbankschef för Banco de Portugal, om europeisk banktillsyn, etik inom finansbranschen, digitalisering och andra ämnen.

Evenemanget, i samarbete med Banco de Portugal, var en ypperlig möjlighet för unga yrkesverksamma att dela med sig av sina tankar, erfarenheter och utmaningar till högt uppsatta beslutsfattare. Det gav samtidigt tillfälle att dra lärdom av varandras perspektiv. Här är ett smakprov från diskussionen!

...om en jämlik könsfördelning

Att det finns olika perspektiv och människor som kan ifrågasätta ledningens beslut tror jag är helt avgörande för en god organisationsstyrning.
– Andrea Enria

...om bigtech

Bigtech-företag har stora mängder information och trögrörliga kunder. Jag känner viss oro vad gäller det här området: betalningar, utländska valutor och konsumentkrediter – och hur de kan påverka bankverksamheten.
– Andrea Enria

...om behovet av det europeiska insättningsgarantisystemet

Fram till dess att den nödvändiga politiska viljan finns för att fullborda bankunionen – med bland annat ett fullt utvecklat gemensamt insättningsgarantisystem – måste vi ta små tekniska steg för att hantera de omfattande stabilitetsrisker som uppstår till följd av den nuvarande ofullständiga strukturen.
– Elisa Ferreira

...om vad artificiell intelligens (AI) kan betyda för bankverksamheten

AI kan även användas på tillsynssidan. Vi skulle kunna använda AI för att identifiera varningssignaler så att det hjälper bankerna att hantera sina risker.
– Andrea Enria

Vi måste eftersträva en artificiell intelligens som är transparent och som går att förklara, så att resultaten blir rättvisa, transparenta och pålitliga för samhället i stort.
– Bernardo Caldas, deltagare (chef för datavetenskap och artificiell intelligens vid Novo Banco)

...om klimatrelaterade risker

Bankerna behöver se bortom det kortsiktiga perspektivet när de hanterar risker med koppling till klimatförändringen. Den här kortsiktigheten har vi ännu inte riktigt tagit itu med.
– Andrea Enria

...om dagens utmaningar för den yngre bankpersonalen

Er generation blev särskilt drabbad av finanskrisen. Det måste ha varit väldigt svårt att inleda sin karriär vid den tiden. Här behövs det en kulturförändring, alltså hur bankerna ser på sitt ansvar – även gentemot samhället i stort. Detta är inget man kan uppnå bara med regler, utan något som branschen själv måste arbeta med.
– Andrea Enria

Se hela evenemanget

Foton
Youth Dialogue med Danièle Nouy och Sabine Lautenschläger i Frankfurt, november 2018

Nuvarande och tidigare studenter från Frankfurt School of Finance and Management fick chansen att prata med ledningspersonal från Europeiska banktillsynen om arbetet med att hålla bankerna säkra och den europeiska finansiella sektorn stark och stabil, vilket ligger i allas vårt intresse.

Nu när deras mandatperioder går mot sitt slut kunde tillsynsnämndens ordförande Danièle Nouy och vice ordförande Sabine Lautenschläger se tillbaka på vad de uppnått sedan Europeiska banktillsynen inrättades 2014 och dela med sig av sina erfarenheter om hur det var att göra något helt nytt.

Här är ett smakprov från diskussionen!

...om inrättandet av ECB:s banktillsyn

Vi var en liten uppstartsverksamhet i en kraftfull inkubator. – Danièle Nouy

Vi kunde t.ex. dra nytta av ECB:s befintliga personal- och IT-avdelningar. – Sabine Lautenschläger

...om tillsyn som en karriärväg

Har du en bra utbildning i botten kan du lära dig resten. Och det är allt annat än tråkigt – ibland önskar jag att det vore tråkigare! Det finns alltid arbete att göra. – Danièle Nouy

...om kryptovalutor

De är inga valutor – de är digitala tillgångar. – Sabine Lautenschläger

De är ett slags kasino! – Danièle Nouy

...om nästa kris

Vårt jobb är att se till att bankerna är motståndskraftiga så att de kan stå emot nästa kris när den än kommer. – Danièle Nouy

...om byråkrati

Ska du ska flytta 26 myndigheter och 3 000 medarbetare och se till att alla behandlas lika, behövs det ramar för hur det hela ska gå till. Det handlar inte om byråkrati, utan är ett sätt att skapa trovärdighet. – Sabine Lautenschläger

...om den största utmaningen hittills

Till att börja med hade de europeiska bankerna 1 biljon euro i dåliga lån. Nu när vi har infört rätt verktyg är vi nere i 650 miljarder euro. – Danièle Nouy

...om fredagar

Jag tycker att fredagar är veckans bästa arbetsdag! Vi är många som brukar träffas för ett möte den dagen och det är alltid så otroligt givande att se allas engagemang, att lära sig av olika erfarenheter och att utforma den framtida europeiska banktillsynen tillsammans. – Sabine Lautenschläger

...om praktikplatser

ECB erbjuder praktikplatser inom tillsynsområdet för studenter med många olika studieinriktningar. Så håll ett öga på webbplatsen! – Danièle Nouy

Ta reda på mer!
Se hela evenemanget Foton
Youth Dialogue med Danièle Nouy i Madrid/Spanien, maj 2018

Danièle Nouy, tillsynsnämndens ordförande, träffade en grupp unga yrkesverksamma som arbetar inom finanssektorn i Madrid. De hade många frågor till henne om bl.a. europeisk bankverksamhet, finansiell stabilitet, etik inom finansbranschen, digitalisering samt andra mer personliga frågor som t.ex. vad som motiverar henne att utföra det arbete hon gör.

Evenemanget, i samarbete med Banco de España, var en ypperlig möjlighet för unga yrkesverksamma att dela sina tankar och erfarenheter med en högt uppsatt beslutsfattare. Det gav även tillfälle att dra lärdom av varandras perspektiv.

Här är ett smakprov från diskussionen!

...om etik

Bankers anseende skadades under krisen. Hur återskapas förtroende?

Etik är A och O. Banker behöver se mer långsiktigt och agera etiskt. Alla kan bidra till att göra bankverksamheten bättre och säkrare.

...om digitalisering

Vi jobbar hårt för att anpassa oss till den nya miljön vi befinner oss i. Gör lagstiftarna detsamma?

Ja, vi jobbar lika hårt som ni för att anpassa oss. Jag har jobbat med tillsyn i 40 år, men jag lär mig fortfarande något nytt varje dag. Det är det som är fördelen med mitt jobb. Det är mycket intellektuellt stimulerande!

...om fintech

Jag tror att ett av de största hoten mot europeisk bankverksamhet är uppkomsten av nya aktörer. Vad tycker ni om fintech?

Jag tror att innovation är vår ledstjärna. Det kommer alltid att finnas kunder som betalar för traditionella banktjänster, medan andra, som t.ex. mitt barnbarn, gör allting med telefonen. Det finns plats för alla olika typer av bankverksamhet. Fintech-institut som erbjuder banktjänster kommer dock att stå under samma tillsyn som banker.

...om fusioner

Tycker ni att det borde ske fler fusioner och förvärv i Europa?

Vi behöver färre banker, men det finns olika sätt att nå dit. Banker kan avvecklas eller slås ihop. Men fusioner måste vara strategiska och skapa hållbara banker. Två ankor kan inte bli en svan – speciellt inte två sjuka ankor!

...Danièle Nouy om att träffa de unga yrkesverksamma
...de unga yrkesverksamma om att träffa Danièle Nouy

Det var verkligen roligt att träffa dessa unga människor – de ställde många bra frågor inom flera olika ämnen. De var inte blyga!

Hon var mycket tydlig och jag tycker att det var väldigt givande och det var en mycket positiv erfarenhet. Det var lättsamt och naturligt och jag kände mig mycket obesvärad i hennes sällskap. – Marcela Nario

Jag tycker att det är ett utmärkt sätt för meningsutbyte med unga människor som jobbar inom banksektorn. – Federico Power Esteban

Foton från evenemanget

Ta reda på mer

Vill du veta mer om ämnena i ECB:s Youth Dialogue? Ta en titt på följande sidor!

Alla sidor i detta avsnitt

Visselblåsning