SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

ECB Youth Dialogue

Vi ved, at vores beslutninger kan have en indvirkning på jeres hverdag. Derfor vil vi gerne, at I ikke kun hører fra os eller om os, men også har mulighed for at tale direkte til os og med os.

ECB Youth Dialogue giver jer denne mulighed. Vi afholder arrangementer rundt omkring i Europa – og online – som sætter jer direkte i forbindelse med ECB's politiske beslutningstagere, og hvor I kan stille eventuelle spørgsmål og dele jeres synspunkter med os.

Youth Dialogues om emner med relation til centralbankvirksomhed

Youth Dialogue med Andrea Enria, Rom, december 2019

Nuværende og tidligere studerende ved Sapienza - Università di Roma talte med Tilsynsrådets formand Andrea Enria om det europæiske banktilsyn, om gennemsigtighed, digitsalisering og andre emner. Andrea Enria spurgte også deltagerne, hvilke udfordringer de står over for som kommende ansatte i den finansielle sektor.

Arrangementet, der blev afholdt i et partnerskab med universitetets økonomiske fakultet, gav deltagerne en enestående mulighed for at diskutere deres bekymringer og synspunkter om fremtiden for det europæiske banktilsyn med en ledende politisk beslutningstager. Andrea Enria gav praktiske råd og anbefalinger til dem, der var interesseret i en karriere inden for banktilsyn. Her er højdepunkterne fra diskussionen!

... om gennemsigtighed

I den brede offentlighed er man blevet mere opmærksomme i forhold til bankerne efter krisen. Vi tilsynsmyndigheder bliver nødt til at være mere åbne om det, vi gør, herunder også hvordan vi vurderer bankerne.
– Andrea Enria

... om det, der motiverer ham som europæisk tilsynsførende

EU-samarbejdet er er stor drivkraft for mig. Det har altid fascineret mig, og været berigende og meget motiverende. Og tilsynet giver mig mulighed for at kombinere min passion for at arbejde i almenhedens interesse og være med i forreste linje af det, der sker i verden.
– Andrea Enria

... om de udfordringer, som bankerne står over for

Digitaliseringen vil medføre store udfordringer for bankerne i fremtiden.
– Andrea Enria

... om det, vi kan gøre for at bekæmpe klimaforandringer

En af de ting, vi som tilsynsmyndigheder kan gøre, er at gennemføre stresstest. Det kan hjælpe bankerne med deres langsigtede risikostyring.
– Andrea Enria

...om hans syn på EU

Indførelsen af euroen var et historisk øjeblik. Nu skal vi gøre alt, hvad vi kan for at få bankunionen færdiggjort, og sikre, at vi kan håndtere fremtidige bankkriser.
– Andrea Enria

... om tips til unge ansatte i den finansielle sektor

Integritet er en vigtig del af jobbet. Det er vigtigt at tage ansvar og tage risiko, når I mener, at tingene kan forbedres! Det betaler sig på langt sigt at sige sin mening.
– Andrea Enria

Se video fra hele arrangementet

Tidligere begivenheder

Youth Dialogue med Andrea Enria og Elisa Ferreira, Lissabon, juli 2019

Unge, som arbejder i den finansielle sektor i Lissabon, talte med Andrea Enria, formand for Tilsynsrådet, og Elisa Ferreira, vicedirektør i Banco de Portugal, om det europæiske banktilsyn, etik i den finansielle sektor, digitalisering og andre emner.

Arrangementet, der blev afholdt i fællesskab med Banco de Portugal, gav de unge en fantastisk mulighed for at udveksle tanker, udfordringer og erfaringer med ledende politiske beslutningstagere og for begge parter at lære af hinandens synspunkter. Her er en smagsprøve på diskussionen!

... om kønsdiversitet

Det, at der gives plads til forskellige synspunkter, og at der er folk, som kan udfordre ledernes beslutninger, er efter min mening helt afgørende for god virksomhedsledelse.
– Andrea Enria

...om big tech

Big tech-virksomheder har store mængder information og mange bundne kunder. Jeg er noget bekymret, når det gælder disse områder: betalinger, udenlandsk valuta og forbrugslån – og hvilken effekt de kan få for bankvirksomhed
– Andrea Enria

... om behovet for en europæisk indskudsforsikringsordning

Indtil der er den nødvendige politiske vilje til at færdiggøre de områder, der mangler af bankunionen – herunder en fuldt udbygget fælles indskudsordning – bliver vi nødt til at tage små tekniske skridt til at reducere de store risici, som opstår i tilknytning til stabiliteten som følge af den nuværende ufuldstændige struktur.
– Elisa Ferreira

... om den betydning, som kunstig intelligens kan få for bankvirksomhed

Kunstig intelligens kan også anvendes på tilsynssiden. Vi kan bruge den til at identificere advarselslamper, som hjælper bankerne i deres risikostyring.
– Andrea Enria

Vi bliver nødt til at arbejde på, at den kunstige intelligens bliver gennemsigtig, og til at forklare den for at sikre et retfærdigt, gennemsigtigt og pålideligt resultat for samfundet som helhed.
– Bernardo Caldas, deltager (chef for datavidenskab og kunstig intelligens i Novo Banco)

... om klimarelaterede risici

Bankerne bliver nødt til at se ud over den kortfristede tidshorisont, når de håndterer risici i tilknytning til klimaforandringerne. Vi har endnu ikke udfordret denne "kortsynethed"
– Andrea Enria

... om de nuværende udfordringer for unge bankansatte

Jeres generation har været særlig hårdt ramt af den finansielle krise. Det må have været et rigtig svært tidspunkt at begynde en karriere inden for finansverdenen. Den største ændring, som der er behov for, handler om kultur, dvs. den måde, hvorpå de bankansatte opfatter deres ansvar – også over for samfundet generelt. Her er regler ikke nok. Branchen bliver selv nødt til at fremelske den.
– Andrea Enria

Se video fra hele arrangementet

Fotos
Youth Dialogue med Danièle Nouy og Sabine Lautenschläger, Frankfurt, november 2018

Nuværende og tidligere studerende på Frankfurt School of Finance and Management fik mulighed for at tale med lederne af det europæiske banktilsyn om deres arbejde med at sikre robuste banker og en stærk og stabil finansiel sektor i Europa, hvilket er i vores fælles interesse.

Her ved udgangen af deres embedsperiode så Tilsynsrådets formand Danièle Nouy og næstformand Sabine Lautenschläger tilbage på de opnåede resultater efter etableringen af det europæiske banktilsyn i 2014 og gav et indblik i, hvordan det var at gøre noget helt nyt.

Her er en smagsprøve på diskussionen!

.... om etableringen af ECB Banktilsyn

Vi var en meget lille gruppe i startfasen, men vi blev understøttet af en meget stor organisation. – Danièle Nouy

Vi kunne jo fx bruge ECB's allerede eksisterende HR- og IT-tjenester. – Sabine Lautenschläger

... om banktilsyn som karrierevej

Har man en god uddannelse, kan man lære resten. Og det er slet ikke kedeligt. Nogle gange ville jeg måske ønske, at det var mere kedeligt! Der er altid mere arbejde, der skal gøres. – Danièle Nouy

... om kryptovalutaer

De er ikke valutaer – de er digitale aktiver. – Sabine Lautenschläger

Det er nærmest som at gå på kasino! – Danièle Nouy

... om den næste krise

Det er vores opgave at sikre, at bankerne er robuste, og at de er forberedte på den næste krise, hvornår den end måtte komme. – Danièle Nouy

... om bureaukrati

Hvis man skal bevæge 26 myndigheder og 3.000 medarbejdere og sikre, at alle behandles lige, er der brug for procedurer. Så er det ikke bureaukrati. Det er en måde at sikre troværdighed på. – Sabine Lautenschläger

... om den hidtil største udfordring

I begyndelsen havde de europæiske banker dårlige lån svarende til 1 billion euro. Nu da vi har indført de rigtige redskaber, er vi nede på 650 milliarder euro. – Danièle Nouy

... om fredage

Jeg kan bedst lide mit job om fredagen! Mange af os mødes hver fredag, og det er altid utroligt givende at se, hvor stort et engagement der lægges for dagen, at tage ved lære af de forskellige erfaringer og sammen udforme fremtidens banktilsyn i Europa. – Sabine Lautenschläger

... om praktikantstillinger

ECB har et antal praktikantstillinger inden for banktilsyn, som kan søges af studerende inden for mange forskellige studieretninger. Hold øje med vores websted! – Danièle Nouy

Læs mere
Se video fra hele arrangementet Fotos
Youth Dialogue med Danièle Nouy, Madrid/Spanien, maj 2018

Tilsynsrådets formand Danièle Nouy mødtes i Madrid med en gruppe unge ansatte i den finansielle sektor. De stillede hende mange spørgsmål, som ikke blot handlede om den europæiske banksektor og finansiel stabilitet, men også om etik inden for den finansielle sektor, digitalisering og andre mere personlige emner, som fx hvad der motiverer hende i det arbejde, hun har.

Arrangementet, der blev afholdt i fællesskab med Banco de España, gav de yngre medarbejdere i sektoren en fantastisk mulighed for at udveksle tanker og erfaringer med en ledende beslutningstager og for begge parter at lære af hinandens synspunkter.

Her er en smagsprøve på diskussionen!

... om etik

Bankernes omdømme blev skadet i forbindelse med krisen. Hvordan kan vi genvinde folks tillid?

Etik er afgørende. Bankerne bliver nødt til at anlægge et længere perspektiv og handle etisk. I kan hjælpe med til at gøre bankvirksomhed sikrere og bedre.

... om digitalisering

Vi arbejder hårdt på at tilpasse os den nye situation, som vi befinder os i. Gør det samme sig også gældende for myndighederne?

Ja, vi arbejder lige så hårdt som jer på at tilpasse os. Jeg har arbejdet med tilsyn i 40 år, men jeg lærer noget nyt hver dag. Det er det interessante ved mit job. Det er intellektuelt meget stimulende.

... om fintech

Efter min mening er en af de største trusler for bankvirksomheden i Europa, at der kommer nye spillere på banen. Hvad mener du om fintech?

Jeg tror ikke, at vi kan undvære innovation. Der vil altid være kunder, som vil betale for traditionelle bankydelser, og andre, som mit barnebarn, der klarer alting med sin mobiltelefon. Der er plads til alle former for banker. Og fintechvirksomheder, som tilbyder bankydelser, vil blive underlagt det samme tilsyn som banker.

... om fusioner

Bør der efter din mening være flere fusioner og overtagelser i Europa?

Vi har brug for færre banker, men der er forskellige måder at løse problemet på. Banker kan blive afviklet, eller de kan fusionere. Fusioner bør dog være strategiske og resultere i bæredygtige banker. For to ænder giver ikke en svane – og især ikke to syge ænder!

... Danièle Nouy om at mødes med de unge
... de unge om mødet med Danièle Nouy

Jeg nød virkelig at møde disse unge mennesker. De stillede rigtig gode spørgsmål inden for mange områder, og de holdt sig ikke tilbage!

Hun gav virkelig klare svar, og jeg synes, at det var en virkelig berigende og positiv oplevelse. Det var afslappende, naturligt – og jeg følte mig godt tilpas. – Marcela Nario

Jeg synes, at det er en super måde at udveksle synspunkter med unge mennesker, som arbejder i banksektoren. – Federico Power Esteban

Fotos fra arrangementet

Læs mere

Vil du gerne vide mere om emnerne i denne ECB Youth Dialogue? Så kig lidt nærmere på følgende sider:

Alle sider i dette afsnit

Whistleblowing