Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

ECB Youth Dialogue

We weten dat onze besluiten van invloed kunnen zijn op je dagelijks leven. Daarom willen we ervoor zorgen dat je niet alleen van of over ons hoort, maar ook de kans krijgt om direct met ons te praten.

Dat is precies waar de ECB Youth Dialogue voor bedoeld is. We organiseren evenementen in heel Europa – en online – en brengen je zo rechtstreeks in contact met beleidsmakers van de ECB. Zij kunnen je vragen beantwoorden en zijn benieuwd naar je standpunten.

Youth Dialogues over onderwerpen die verband houden met centraal bankieren

Youth Dialogue met Andrea Enria, Rome, december 2019

Studenten en alumni van de Sapienza-universiteit in Rome spraken met Andrea Enria, de voorzitter van de Raad van Toezicht, over het Europees bankentoezicht, transparantie, digitalisering en andere onderwerpen. Hij vroeg ook welke uitdagingen de deelnemers ervaren als aspirant-professionals in de financiële sector.

Het evenement, dat werd georganiseerd in samenwerking met de faculteit Economische Wetenschappen van de universiteit, bood de deelnemers een uitstekende gelegenheid om hun zorgen en ideeën over de toekomst van het Europees bankentoezicht te delen met een ervaren beleidsmaker. Andrea Enria gaf de aanwezigen die geïnteresseerd waren in een carrière in het bankentoezicht praktische tips en aanbevelingen. Hier vind je de hoogtepunten van de gedachtewisseling.

... over transparantie

Sinds de crisis staan de mensen kritischer tegenover de banken. Als toezichthouders moeten we transparanter zijn over onze taken en dus ook over hoe we banken beoordelen.
– Andrea Enria

... over wat Andrea Enria motiveert als Europese toezichthouder

Europa vormt een grote drijfveer voor mij. Onze samenwerking is altijd al een fascinerende, verrijkende en zeer stimulerende ervaring geweest. Ik heb altijd het algemeen belang willen dienen en ook de grote veranderingen in de wereld vanaf de eerste rij willen meemaken. Mijn werk in het bankentoezicht maakt dat mogelijk.

... over de uitdagingen van banken

De digitalisering zal de banken nog voor grote uitdagingen stellen.
– Andrea Enria

... over de bestrijding van klimaatverandering

Als toezichthouders kunnen we onder andere stresstests uitvoeren. Die kunnen de banken helpen om hun risico's te beheren op lange termijn.
– Andrea Enria

... over zijn visie voor Europa

De introductie van de euro markeerde een mijlpaal. Nu moeten we alles in het werk stellen om de bankenunie te voltooien en te verzekeren dat we toekomstige bankencrisissen aankunnen.
– Andrea Enria

... over tips voor jonge professionals

Integriteit is essentieel bij de job: neem verantwoordelijkheid en neem risico als je denkt dat verbeteringen mogelijk zijn. Geen blad voor de mond nemen loont op lange termijn.
– Andrea Enria

De hele bijeenkomst bekijken

Eerdere evenementen

Youth Dialogue met Andrea Enria en Elisa Ferreira, Lissabon, juli 2019

Jonge professionals die in Lissabon in de financiële sector werken, spraken met Andrea Enria, de voorzitter van de Raad van Toezicht, en Elisa Ferreira, vicegouverneur van de Banco de Portugal, over het Europees bankentoezicht, ethiek in de financiële wereld, digitalisering en andere onderwerpen.

Het evenement werd samen met de Banco de Portugal georganiseerd en was voor de jonge werknemers een uitstekende gelegenheid om met ervaren beleidsmakers van gedachten te wisselen en van elkaars ervaringen en gezichtspunten te leren. Hier heb je een indruk van de discussie!

... over genderdiversiteit

Verschillende gezichtspunten en mensen die in staat zijn de besluiten van de leiding kritisch te bevragen, zijn volgens mij cruciaal voor goede governance.
– Andrea Enria

... over big tech

De grote techbedrijven beschikken over enorme hoeveelheden informatie en sterk gebonden klanten. Dat is wel een punt van zorg voor mij: betalingsverkeer, valutakoersen en consumentenkrediet, en welke gevolgen dit allemaal voor de bankwereld heeft.
– Andrea Enria

... over de noodzaak van een Europees depositogarantiestelsel

Totdat de nodige politieke wil er is om de ontbrekende delen van de bankenunie aan te vullen, zoals een volwaardig gemeenschappelijk depositogarantiestelsel, moeten we kleine technische stappen zetten om de grote stabiliteitsrisico's te beperken die de huidige, onvolledige opzet met zich meebrengt.
– Elisa Ferreira

... over de toegevoegde waarde van kunstmatige intelligentie voor de banken

Kunstmatige intelligentie kan ook bij het toezicht worden gebruikt. We zouden het kunnen gebruiken om waarschuwingssignalen op te vangen, dat zou de banken helpen om hun risico's te beheren.
– Andrea Enria

We moeten werken aan AI die transparant is en ook uit te leggen valt, zodat de uitkomsten ervan voor de hele samenleving eerlijk, transparant en betrouwbaar zijn.
– Bernardo Caldas, deelnemer (hoofd datawetenschap en kunstmatige intelligentie bij Novo Banco)

... over klimaatrisico's

Om de klimaatverandering het hoofd te kunnen bieden, moeten banken bij hun risicobeheer verder kijken dan de korte termijn. We zijn nog te weinig kritisch over deze kortzichtigheid.
– Andrea Enria

... over de uitdagingen voor jonge bankiers

Jullie generatie is hard getroffen door de financiële crisis en het moet erg moeilijk zijn geweest om juist toen in de financiële wereld te gaan. De grootste verandering moet plaatsvinden op het gebied van de cultuur, dat wil zeggen de manier waarop bankiers naar hun verantwoordelijkheden kijken, ook die tegenover de maatschappij. Dat lukt niet alleen met regels, dat moet vanuit de sector zelf komen.
– Andrea Enria

De hele bijeenkomst bekijken

Foto's
Youth Dialogue met Danièle Nouy en Sabine Lautenschläger, Frankfurt, november 2018

(Oud-)studenten van de Frankfurt School of Finance kregen de gelegenheid om met beide hoofden van het Europees bankentoezicht te praten over hun werk: het bankwezen veilig en de Europese financiële sector sterk en stabiel houden, in het belang van ons allemaal.

Nu hun termijn bijna afloopt, kijken voorzitter van de Raad van Toezicht Danièle Nouy en vicevoorzitter Sabine Lautenschläger terug op wat er bereikt is sinds de oprichting van het Europees bankentoezicht in 2014 en delen zij hun ervaringen over hoe het was om iets te doen wat nog nooit eerder gedaan was.

Hier heb je een indruk van de discussie!

... over het opzetten van ECB-Bankentoezicht

We waren een piepkleine start-up in een grote, sterke incubator. – Danièle Nouy

We konden voor bijvoorbeeld HR en IT gebruikmaken van bestaande diensten binnen de ECB. – Sabine Lautenschläger

... over werken bij het bankentoezicht

Als je een goede opleiding hebt, kun je de rest leren. En het is absoluut niet saai, ik zou soms wel willen dat het wat saaier was! Er is altijd werk te doen. – Danièle Nouy

... over cryptovaluta's

Dat zijn geen valuta's maar digitale activa. – Sabine Lautenschläger

Een soort casino, eigenlijk! – Danièle Nouy

... over de volgende crisis

Het is onze taak ervoor te zorgen dat de banken sterk genoeg zijn, zodat ze bestand zijn tegen de volgende crisis, wanneer die ook mag komen. – Danièle Nouy

... over bureaucratie

Om 26 autoriteiten en 3.000 personeelsleden op gelijke voet te kunnen behandelen heb je procedures nodig. Dat is dan geen bureaucratie, maar een manier om je geloofwaardigheid te garanderen. – Sabine Lautenschläger

... over de grootste uitdaging tot nu toe

De Europese banken begonnen met € 1 biljoen aan slechte leningen. Dat is nu 650 miljard, omdat we de juiste instrumenten hebben ingevoerd. – Danièle Nouy

... over vrijdagen

Op vrijdag vind ik mijn werk het leukst! We komen dan met een hele hoop mensen bij elkaar voor onze vaste vergadering en het is altijd fantastisch om te zien hoe betrokken iedereen is, om uit alle verschillende hoeken de ervaringen te horen en om samen de toekomst van het Europese bankentoezicht vorm te geven. – Sabine Lautenschläger

... over stages

De ECB heeft stageplaatsen op het gebied van toezicht voor studenten uit allerlei verschillende studierichtingen. Houd de website in de gaten! – Danièle Nouy

Meer informatie
De hele bijeenkomst bekijken Foto's
Youth Dialogue met Danièle Nouy, Madrid/Spanje, mei 2018

Danièle Nouy, voorzitter van de Raad van Toezicht, ontmoette een groep jonge professionals werkzaam in de financiële sector in Madrid. Ze hadden veel vragen voor haar, en niet alleen over de Europese banksector en financiële stabiliteit, maar ook over ethiek in de financiële sector, digitalisering en andere, persoonlijker onderwerpen, zoals wat haar drijft in haar werk.

Het evenement, dat samen met de Banco de España georganiseerd werd, was voor de jongeren een mooie gelegenheid om van gedachten te wisselen met een ervaren beleidsmaker en van elkaars ervaringen en gezichtspunten te leren.

Hier heb je een indruk van de discussie!

... over ethiek

De crisis heeft de reputatie van banken beschadigd. Hoe herwinnen we het vertrouwen van het publiek?

Ethiek speelt hierbij een cruciale rol. Banken moeten zich meer op de lange termijn richten en zich ethisch verantwoord gedragen. Jullie kunnen helpen de banksector veiliger en beter te maken.

... over digitalisering

Wij zijn druk bezig ons aan onze nieuwe omgeving aan te passen. Doet de toezichthouder dat ook?

Ja, wij werken net zo hard als jullie om ons aan te passen. Ik werk al 40 jaar in het toezicht, maar ik leer elke dag iets nieuws. Dat is het mooie van dit werk. Het is intellectueel zeer uitdagend!

... over fintech

Naar mijn mening vormt de toetreding van nieuwe marktpartijen een van de grootste bedreigingen voor de Europese banksector. Hoe denkt u over fintech?

Ik denk dat het uiteindelijk om innovatie draait. Er zullen altijd klanten zijn die voor traditionele bankdiensten zullen betalen, terwijl anderen, zoals mijn kleindochter, alles via hun telefoon regelen. Er is ruimte voor allerlei soorten banken. Maar vanuit toezichtsperspectief zal er geen verschil zijn tussen banken en fintechbedrijven die bankdiensten aanbieden.

... over fusies

Vindt u dat er in Europa meer fusies en overnames zouden moeten plaatsvinden?

We hebben minder banken nodig, maar dit kan op verschillende manieren worden bereikt. Banken kunnen worden geliquideerd of ze kunnen fuseren. Maar fusies moeten strategisch zinvol zijn en tot levensvatbare banken leiden. Twee eendjes die samengaan, maken nog geen mooie zwaan – vooral twee kwakkelende eendjes!

... Danièle Nouy over de ontmoeting met de jonge professionals
... de jonge professionals over hun ontmoeting met Danièle Nouy

Ik vond het erg leuk deze jonge mensen te ontmoeten – ze hadden uitstekende vragen over allerlei onderwerpen. Ze waren zeker niet terughoudend!

Ze was zeer duidelijk en ik vond de ontmoeting een verrijkende en positieve ervaring. De ontmoeting was informeel, ongedwongen, waardoor ik me erg op m'n gemak voelde. – Marcela Nario

Ik denk dat dit een geweldige manier is om van gedachten te wisselen met jonge mensen die bij een bank werken. – Federico Power Esteban

Foto's van het evenement

Meer informatie

Wil je meer weten over de onderwerpen van deze ECB Youth Dialogue? Bekijk dan de volgende pagina's!

Alle pagina's in dit deel

Klokkenluiders