EKP dialoog noortega

EKP otsused võivad vahetult mõjutada inimeste igapäevaelu. Seepärast on oluline, et ka noortel oleks võimalus meiega otse suhelda, mitte saada infot vaid üldiste teabekanalite kaudu.

EKP dialoog noortega annab selleks hea võimaluse. Korraldame nii Euroopa riikides kui ka veebikeskkonnas kohtumisi EKP poliitikakujundajatega, kellele saab esitada küsimusi ning kellega saab vahetada mõtteid ja arvamusi.

Dialoogid keskpangandusega seotud teemadel

Aruteluringis olid Danièle Nouy ja Sabine Lautenschläger (Frankfurt Maini ääres, november 2018)

Frankfurdi rahandus- ja juhtimisinstituudi tudengitel ja vilistlastel oli võimalus vestelda Euroopa pangandusjärelevalve juhtidega nende tööst pankade turvalisuse säilitamisel ning Euroopa finantssektori tugevuse ja stabiilsuse hoidmisel.

Kuna nii järelevalvenõukogu esimehe Danièle Nouy kui ka aseesimehe Sabine Lautenschlägeri ametiaeg hakkab lõpule jõudma, tegid nad tagasivaate senistele saavutustele Euroopa pangandusjärelevalves alates selle asutamisest 2014. aastal ning jagasid oma kogemusi täiesti uue valdkonna käivitamisel.

Allpool on mõned näited käsitletud teemade kohta.

...EKP pangandusjärelevalve loomine

Olime väike idufirma võimsas ettevõtlusinkubaatoris. – Danièle Nouy

Meil oli võimalus kasutada EKP juba olemasolevaid ressursse, näiteks personaliosakonna ja infotehnoloogia osakonna pakutavat tuge. – Sabine Lautenschläger

...töötamine järelevalve valdkonnas

Kui tugev haridus on omandatud, saab muu vajaliku juurde õppida. Ja igav ei hakka kunagi, ehkki mõnikord oleks see isegi tore! Alati on veel midagi teha. – Danièle Nouy

...krüptoraha

Krüptoraha puhul ei ole tegu vääringute, vaid digitaalvaradega. – Sabine Lautenschläger

Tegu oleks nagu kasiinoga. – Danièle Nouy

...järgmine kriis

Meie ülesanne on tagada pankade elujõulisus, et nad oleksid järgmiseks võimalikuks kriisiks valmis. – Danièle Nouy

...bürokraatia

Kui töös osaleb 26 järelevalveasutust ja 3000 inimest, tuleb võrdse kohtlemise tagamiseks sisse seada protseduurid. Sel juhul ei ole tegu bürokraatiaga, vaid usaldusväärsuse tagamisega. – Sabine Lautenschläger

...seni suurimad proovikivid

Halbade laenude maht Euroopa pankades ulatus algselt 1 triljoni euroni. Tõhusate meetmete võtmise tulemusel on see nüüd kahanenud 650 miljardi euroni. – Danièle Nouy

...nädala viimane tööpäev

Reede on mu lemmiktööpäev! Tavaliselt on meil siis korraline koosolek ja nii meeldiv on näha kõigi osalejate tõsist pühendumust, õppida erinevatest kogemustest ja kujundada ühiselt Euroopa pangandusjärelevalve tulevikku. – Sabine Lautenschläger

...praktikavõimalused

EKP pakub pangandusjärelevalve valdkonnas praktikavõimalusi paljude erialade tudengitele. Jälgige meie veebilehte! – Danièle Nouy

Loe lähemalt

Vaata videot

Fotod

Varasemad sündmused

Danièle Nouy kohtumine noortega Mardidis Hispaanias, mai 2018

23. mail toimus Madridis järelevalvenõukogu esimehe Danièle Nouy kohtumine finantssektoris töötavate noorte spetsialistidega. Esitati arvukalt küsimusi, mis hõlmasid nii Euroopa pangandus- ja finantssektori stabiilsust kui ka näiteks finantseetikat ja digiteerimist. Samuti päriti järelevalvenõukogu esimehelt isiklikumate teemade kohta ja sooviti teada, mis teda tööülesannete täitmisel motiveerib.

Hispaania keskpangaga koostöös korraldatud kohtumine andis noortele spetsialistidele suurepärase võimaluse vahetada mõtteid ja arvamusi staažika poliitikakujundajaga ning jagada kogemusi ka omavahel.

Allpool on mõned näited käsitletud teemade kohta.

...eetikaküsimused

Kriisi tõttu sai pankade maine tõsiselt kahjustada. Kuidas pälvida taas inimeste usaldus?

Eetikaküsimused on otsustava tähtsusega. Pankadel peab selleks olema pikemaajaline strateegia ja nad peavad järgima eetikanõudeid. Ka noored spetsialistid saavad aidata muuta pangandussektorit turvalisemaks ja usaldusväärsemaks.

...digiteerimine

Ekspertidena teeme kõik endast oleneva, et kohaneda uue tegevuskeskkonnaga. Kas seda teevad ka reguleerivad asutused?

Jah, ka meie teeme seda. Olen osalenud pangandusjärelevalves juba 40 aastat, aga ikka veel õpin iga päev midagi uut. Minu töö toimub intellektuaalselt stimuleerivas keskkonnas ja selles seisneb selle suur võlu!

...finantstehnoloogia

Minu hinnangul ohustab Euroopa pangandussektorit eeskätt uute osalejate turuletulek. Milline on Teie arvamus finantstehnoloogia kohta?

Innovatsioon on kahtlemata võtmesõna. Alati jäävad alles kliendid, kes maksavad traditsiooniliste pangandusteenuste eest, samal ajal kui teised – nagu näiteks mu lapselaps – teevad kõik vajalikud asjatoimetused telefoni teel. Turule mahuvad väga erinevad pangandusteenused. Siinkohal aga tuleb märkida, et ka finantstehnoloogiapõhiste pangandusteenuste pakkujate üle tehakse järelevalvet nagu tavaliste pankade üle.

...ühinemised ja osaluse omandamised

Kas Teie hinnangul peaks ühinemisi ja osaluse omandamisi olema Euroopas rohkem?

Panku peaks tõesti olema vähem, aga seda saab saavutada mitmel moel. Pankade tegevust saab lõpetada, samas saab neid ka omavahel ühendada. Ühinemised peavad aga olema strateegiliselt läbi mõeldud ja nende tulemusel loodavad pangad jätkusuutlikud ning elujõulised. Kahe kehva panga liitmisel kindlasti head tulemust ei saa.

Danièle Nouy hinnang dialoogile

Oli väga meeldiv kohtuda noortega, kellel oli sisukaid küsimusi paljude päevakohaste teemade kohta. Ja nad ei peljanud neid esitada.

Noored kohtumisest Danièle Nouyga

Danièle Nouy vastused olid selged ja arusaadavad – see kohtumine oli minu jaoks väga rikastav ja positiivne ning toimus vabas ja meeldivas õhkkonnas. – Marcela Nario

Suurepärane võimalus arvamustevahetuseks pangandussektoris töötavate noorte spetsialistidega. – Federico Power Esteban

Fotod sündmusest

Loe lähemalt

Kui tahad aruteluteemade kohta rohkem teada, siis tutvu nende veebilehtedega.

Euroopa pangandussektor
FinantsstabiilsusKübervastupidavusvõime