EKP dialoog noortega

EKP otsused võivad vahetult mõjutada inimeste igapäevaelu. Seepärast on oluline, et ka noortel oleks võimalus meiega otse suhelda, mitte saada infot vaid üldiste teabekanalite kaudu.

EKP dialoog noortega annab selleks hea võimaluse. Korraldame nii Euroopa riikides kui ka veebikeskkonnas kohtumisi EKP poliitikakujundajatega, kellele saab esitada küsimusi ning kellega saab vahetada mõtteid ja arvamusi.

Dialoogid keskpangandusega seotud teemadel

Dialoog Danièle Nouyga

Madrid, Hispaania – 23. mai 2018

23. mail toimus Madridis järelevalvenõukogu esimehe Danièle Nouy kohtumine finantssektoris töötavate noorte spetsialistidega. Esitati arvukalt küsimusi, mis hõlmasid nii Euroopa pangandus- ja finantssektori stabiilsust kui ka näiteks finantseetikat ja digiteerimist. Samuti päriti järelevalvenõukogu esimehelt isiklikumate teemade kohta ja sooviti teada, mis teda tööülesannete täitmisel motiveerib.

Hispaania keskpangaga koostöös korraldatud kohtumine andis noortele spetsialistidele suurepärase võimaluse vahetada mõtteid ja arvamusi staažika poliitikakujundajaga ning jagada kogemusi ka omavahel.

Allpool on mõned näited käsitletud teemade kohta.

...eetikaküsimused

Kriisi tõttu sai pankade maine tõsiselt kahjustada. Kuidas pälvida taas inimeste usaldus?

Eetikaküsimused on otsustava tähtsusega. Pankadel peab selleks olema pikemaajaline strateegia ja nad peavad järgima eetikanõudeid. Ka noored spetsialistid saavad aidata muuta pangandussektorit turvalisemaks ja usaldusväärsemaks.

...digiteerimine

Ekspertidena teeme kõik endast oleneva, et kohaneda uue tegevuskeskkonnaga. Kas seda teevad ka reguleerivad asutused?

Jah, ka meie teeme seda. Olen osalenud pangandusjärelevalves juba 40 aastat, aga ikka veel õpin iga päev midagi uut. Minu töö toimub intellektuaalselt stimuleerivas keskkonnas ja selles seisneb selle suur võlu!

...finantstehnoloogia

Minu hinnangul ohustab Euroopa pangandussektorit eeskätt uute osalejate turuletulek. Milline on Teie arvamus finantstehnoloogia kohta?

Innovatsioon on kahtlemata võtmesõna. Alati jäävad alles kliendid, kes maksavad traditsiooniliste pangandusteenuste eest, samal ajal kui teised – nagu näiteks mu lapselaps – teevad kõik vajalikud asjatoimetused telefoni teel. Turule mahuvad väga erinevad pangandusteenused. Siinkohal aga tuleb märkida, et ka finantstehnoloogiapõhiste pangandusteenuste pakkujate üle tehakse järelevalvet nagu tavaliste pankade üle.

...ühinemised ja osaluse omandamised

Kas Teie hinnangul peaks ühinemisi ja osaluse omandamisi olema Euroopas rohkem?

Panku peaks tõesti olema vähem, aga seda saab saavutada mitmel moel. Pankade tegevust saab lõpetada, samas saab neid ka omavahel ühendada. Ühinemised peavad aga olema strateegiliselt läbi mõeldud ja nende tulemusel loodavad pangad jätkusuutlikud ning elujõulised. Kahe kehva panga liitmisel kindlasti head tulemust ei saa.

Danièle Nouy hinnang dialoogile

Oli väga meeldiv kohtuda noortega, kellel oli sisukaid küsimusi paljude päevakohaste teemade kohta. Ja nad ei peljanud neid esitada.

Noored kohtumisest Danièle Nouyga

Danièle Nouy vastused olid selged ja arusaadavad – see kohtumine oli minu jaoks väga rikastav ja positiivne ning toimus vabas ja meeldivas õhkkonnas. – Marcela Nario

Suurepärane võimalus arvamustevahetuseks pangandussektoris töötavate noorte spetsialistidega. – Federico Power Esteban

Fotod sündmusest

Loe lähemalt

Kui tahad aruteluteemade kohta rohkem teada, siis tutvu nende veebilehtedega.

Euroopa pangandussektor
FinantsstabiilsusKübervastupidavusvõime