ECB Youth Dialogue

Decyzje podejmowane przez EBC wpływają na wasze codzienne życie. Dlatego zależy nam, żebyście nie tylko otrzymywali informacje o nas i od nas, lecz także mogli z nami bezpośrednio rozmawiać.

Okazją do tego jest forum ECB Youth Dialogue – spotkania organizowane w różnych krajach Unii lub przez internet, podczas których młodzi ludzie mogą bezpośrednio rozmawiać z przedstawicielami najwyższego kierownictwa EBC, zadawać im pytania i przedstawiać swoje poglądy.

Spotkania z serii ECB Youth Dialogue dotyczące bankowości centralnej

Spotkanie w ramach ECB Youth Dialogue z Danièle Nouy

Madryd, Hiszpania – 23 maja 2018

Danièle Nouy, przewodnicząca Rady ds. Nadzoru, spotkała się w Madrycie z grupą młodych specjalistów z branży finansowej. Padło wiele pytań – dotyczących nie tylko bankowości i stabilności finansowej w Europie, lecz także etyki w branży finansowej, cyfryzacji tej branży, a nawet spraw osobistych, na przykład źródeł inspiracji do pracy.

Spotkanie to, zorganizowane we współpracy z Banco de España, było dla młodych finansistów okazją do wymiany poglądów i doświadczeń z osobą współtworzącą politykę unijną oraz do wzajemnego poznania swoich opinii i punktów widzenia.

Oto kilka urywków z rozmowy:

...o etyce zawodowej

Kryzys nadszarpnął reputację banków. Jak odzyskać zaufanie społeczeństwa?

Kluczową sprawą jest etyka. Banki powinny patrzeć długofalowo i postępować w sposób etyczny. Właśnie wy możecie pomóc w tym, by działały lepiej i bezpieczniej.

...o cyfryzacji

Bardzo się staramy przystosowywać do nowego otoczenia, w którym działamy. Czy organy regulacyjne nadążają za zmianami?

My też usilnie nad tym pracujemy. Ja zajmuję się nadzorem od 40 lat, a i tak codziennie uczę się czegoś nowego. To mi się najbardziej podoba w tym zawodzie: ciągłe wyzwania intelektualne!

...o firmach fintechowych

Moim zdaniem jednym z największych wyzwań dla europejskiego sektora bankowego jest pojawienie się w nim nowych graczy. Co pani sądzi o branży fintech?

Nie ma przyszłości bez innowacji. Zawsze będą klienci wierni tradycyjnym usługom bankowym – ale są i tacy jak moja wnuczka, która każdą sprawę załatwia przez telefon. Jest więc miejsce dla wszystkich rodzajów banków. Co jednak ważne, firmy fintechowe oferujące usługi bankowe będą podlegać takiemu samemu nadzorowi jak banki.

...o fuzjach

Czy uważa pani, że w Europie powinno być więcej fuzji i przejęć między bankami?

Potrzeba nam mniej banków, ale można to osiągnąć na różne sposoby. Można te banki zamykać, można je też łączyć. Ale fuzje powinny mieć charakter strategiczny, a powstające w ich wyniku nowe banki muszą być zdolne do stabilnego rozwoju. Z dwóch kaczek nie da się zrobić łabędzia – a co dopiero z chorych kaczek!

...Danièle Nouy o spotkaniu z młodymi finansistami

Spotkanie sprawiło mi wielką przyjemność. Ci młodzi ludzie zadawali ciekawe pytania na różne tematy. I widać, że czuli się swobodnie!

...młodzi finansiści o spotkaniu z Danièle Nouy

Mówiła bardzo bezpośrednio. To było ciekawe i naprawdę pozytywne doświadczenie. Atmosfera była nieformalna i naturalna, czułam się zupełnie swobodnie. – Marcela Nario

Moim zdaniem to wspaniały sposób na wymianę poglądów z młodymi pracownikami banków. – Federico Power Esteban

Zdjęcia ze spotkania

Więcej

Jeśli chcesz zgłębić tematy będące przedmiotem aktualnej debaty w ramach ECB Youth Dialogue, zajrzyj na te strony:

Bankowość w Europie
Stabilność finansowaCyberodporność