Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Forum ECB YOUTH DIALOGUE

Decyzje podejmowane przez EBC wpływają na Wasze codzienne życie. Dlatego zależy nam, żebyście nie byli tylko odbiorcami informacji o EBC: chcemy z Wami bezpośrednio rozmawiać.

Okazją do tego jest forum ECB YOUTH DIALOGUE – spotkania organizowane w różnych krajach Unii lub online, podczas których młodzi ludzie mogą bezpośrednio rozmawiać z przedstawicielami najwyższego kierownictwa EBC, zadawać im pytania i przedstawiać swoje poglądy.

Spotkania z cyklu YOUTH DIALOGUE dotyczące bankowości centralnej

YOUTH DIALOGUE z Andreą Enrią, Rzym, grudzień 2019

Studenci i absolwenci rzymskiego uniwersytetu Sapienza rozmawiali z Andreą Enrią, przewodniczącym Rady ds. Nadzoru, o europejskim nadzorze bankowym, przejrzystości działania, postępującej cyfryzacji i innych sprawach. Z kolei Andrea Enria pytał ich o wyzwania, z jakimi muszą się mierzyć młodzi ludzie rozpoczynający karierę w sektorze finansowym.

Spotkanie zostało zorganizowane wspólnie z wydziałem ekonomii uniwersytetu Sapienza i było dla uczestników okazją, żeby podzielić się swoimi opiniami i obawami dotyczącymi przyszłości europejskiego nadzoru bankowego z jednym ze współtwórców polityki unijnej. Dla młodych ludzi zainteresowanych pracą w nadzorze bankowym Andrea Enria miał praktyczne wskazówki i zalecenia. Oto kilka urywków z rozmowy:

... o przejrzystości

Od czasu kryzysu opinia publiczna jest bardziej wyczulona na to, co robią banki. Jako nadzorcy musimy dbać o większą przejrzystość naszych działań, w tym także – sposobu nadzorowania banków.
– Andrea Enria

... o osobistej motywacji

Ważnym bodźcem jest dla mnie praca dla Europy. Od zawsze uważam, że wspólne działanie fascynuje, wzbogaca i bardzo motywuje. A praca w nadzorze pozwala mi łączyć pasję do działania w interesie publicznym z byciem na pierwszej linii wydarzeń światowych.
– Andrea Enria

... o wyzwaniach stojących przed bankami

W przyszłości wielkim wyzwaniem dla banków będzie cyfryzacja.
– Andrea Enria

... jak pomóc w walce ze zmianą klimatu

Wkładem nadzorców do tej walki są na przykład testy warunków skrajnych. Te testy mogą pomóc bankom w lepszym długofalowym zarządzaniu ryzykiem.
– Andrea Enria

... o swojej wizji Europy

Wprowadzenie euro było historycznym momentem. Teraz musimy z całych sił dążyć do tego, żeby ukończyć budowę unii bankowej i mieć pewność, że zdołamy opanować przyszłe kryzysy w systemie bankowym.
– Andrea Enria

... wskazówki dla młodych finansistów

Ważną częścią naszej pracy jest podchodzenie do niej serio i rzetelnie: trzeba mieć poczucie odpowiedzialności i nie bać się ryzyka, kiedy widać, że coś wymaga poprawy! Na dłuższą metę opłaca się śmiało wyrażać swoje zdanie.
– Andrea Enria

Pełna relacja

Poprzednie debaty

YOUTH DIALOGUE z Andreą Enrią i Elisą Ferreirą, Lizbona, lipiec 2019

Młodzi finansiści z Lizbony rozmawiali z przewodniczącym Rady ds. Nadzoru Andreą Enrią i wiceprezes portugalskiego banku centralnego Elisą Ferreirą o europejskim nadzorze bankowym, etyce w finansach, cyfryzacji tej branży i innych sprawach.

To spotkanie, zorganizowane wspólnie z Banco de Portugal, było dla uczestników okazją do przedstawienia osobom współtworzącym politykę unijną swoich poglądów, doświadczeń i problemów oraz do lepszego wzajemnego zrozumienia swoich punktów widzenia. Oto kilka urywków z rozmowy:

... o zróżnicowanej reprezentacji płci

Wierzę, że różnorodność poglądów i gotowość do konstruktywnego kwestionowania decyzji kierownictwa są korzystne dla zarządzania bankiem.
– Andrea Enria

... o wielkich firmach technologicznych

Firmy BigTech dysponują mnóstwem informacji i bazą uzależnionych od siebie klientów. Mam w tym kontekście obawy związane z operacjami płatniczymi i walutowymi oraz kredytami konsumenckimi, a także możliwym wpływem tych firm na działalność banków.
– Andrea Enria

... o potrzebie stworzenia europejskiego systemu gwarantowania depozytów

Dopóki nie będzie woli politycznej do wprowadzenia brakujących elementów unii bankowej, w tym w pełni rozwiniętego wspólnego systemu gwarantowania depozytów, musimy stosować drobne rozwiązania techniczne, żeby złagodzić duże zagrożenia dla stabilności związane z niekompletnością obecnej struktury systemu finansowego.
– Elisa Ferreira

... o wykorzystaniu sztucznej inteligencji w bankowości

Sztuczna inteligencja może być wykorzystana również w nadzorze, na przykład do rozpoznawania sygnałów ostrzegawczych, co pozwoli bankom lepiej zarządzać ryzykiem.
– Andrea Enria

Musimy dążyć do tego, żeby sztuczna inteligencja była przejrzysta i zrozumiała, bo wtedy dostarczane przez nią informacje będą rzetelne, przejrzyste i wiarygodne dla całego społeczeństwa.
– Bernardo Caldas, uczestnik (kierownik działu zajmującego się danymi i sztuczną inteligencją w Novo Banco)

... o ryzykach związanych z klimatem

Przy zarządzaniu ryzykami związanymi ze zmianą klimatu bankierzy powinni patrzeć także długofalowo. Nie zajęliśmy się jeszcze krótkowzrocznością obecnego podejścia.
– Andrea Enria

... o obecnych wyzwaniach stojących przed młodymi bankowcami

Kryzys finansowy uderzył szczególnie mocno w wasze pokolenie, a rozpoczynanie w tym czasie kariery zawodowej w finansach musiało być naprawdę trudne. Potrzeba przede wszystkim zmiany kulturowej, czyli nowego sposobu postrzegania przez bankowców swoich obowiązków – również w stosunku do ogółu społeczeństwa. Takiej zmiany nie da się wprowadzić przepisami – musi być wypracowana przez samą branżę.
– Andrea Enria

Pełna relacja

")

Zdjęcia
YOUTH DIALOGUE z Danièle Nouy i Sabine Lautenschläger, Frankfurt, listopad 2018

Szefowe europejskiego nadzoru bankowego rozmawiały ze studentami i absolwentami Frankfurt School of Finance and Management o swojej pracy na rzecz bezpieczeństwa banków oraz silnego i stabilnego sektora bankowego – czyli o sprawach, które leżą w interesie nas wszystkich.

Zbliżający się koniec kadencji Danièle Nouy jako przewodniczącej i Sabine Lautenschläger jako wiceprzewodniczącej Rady ds. Nadzoru był okazją, by podsumować osiągnięcia europejskiego nadzoru bankowego od jego utworzenia w 2014 oraz podzielić się refleksjami na temat tego bezprecedensowego przedsięwzięcia.

Oto kilka urywków z rozmowy:

… o powołaniu Nadzoru Bankowego EBC

To był dopiero zalążek instytucji – ale w potężnym inkubatorze. – Danièle Nouy

Mogliśmy na przykład korzystać z pomocy istniejących służb kadrowych i informatycznych EBC. – Sabine Lautenschläger

… o zawodzie nadzorcy

Potrzeba solidnego wykształcenia – reszty można się nauczyć. I nie jest to nudna praca, czasem nawet chciałabym się trochę ponudzić! Ale zawsze jest coś do zrobienia. – Danièle Nouy

… o kryptowalutach

To nie są waluty, tylko aktywa cyfrowe. – Sabine Lautenschläger

To rodzaj kasyna! – Danièle Nouy

… o następnym kryzysie

Naszym zadaniem jest uodpornienie banków, żeby je przygotować na kolejny kryzys – kiedykolwiek on nastąpi. – Danièle Nouy

… o biurokracji

Nie da się nadać tego samego kierunku działania 26 organom nadzoru i 3 tysiącom pracowników – tak aby wszystkie banki były traktowane jednakowo – bez odpowiednich procedur. To nie biurokracja, ale sposób na zapewnienie wiarygodności. – Sabine Lautenschläger

… o największym dotychczas wyzwaniu

Na początku banki europejskie miały w bilansach 1 bilion euro złych kredytów. Teraz, dzięki wprowadzaniu właściwych narzędzi, stan złych kredytów zmalał do 650 miliardów euro. – Danièle Nouy

… o piątku

W piątek najbardziej lubię swoją pracę! Pod koniec dnia mamy regularne spotkania, na które zawsze przychodzi wiele osób. Mam wielką satysfakcję, kiedy widzę, jak wszyscy są zaangażowani, jak wymieniają się doświadczeniami i jak wspólnie planują przyszłość europejskiego nadzoru bankowego. – Sabine Lautenschläger

… o stażach studenckich

EBC organizuje staże w pionie nadzoru dla studentów różnych kierunków. Zaglądajcie na naszą stronę internetową! – Danièle Nouy

Więcej
Pełna relacja Zdjęcia
YOUTH DIALOGUE z Danièle Nouy, Madryt, maj 2018

Danièle Nouy, przewodnicząca Rady ds. Nadzoru, spotkała się w Madrycie z grupą młodych specjalistów z branży finansowej. Padło wiele pytań – dotyczących nie tylko bankowości i stabilności finansowej w Europie, lecz także etyki w branży finansowej, cyfryzacji tej branży, a nawet spraw osobistych, na przykład źródeł inspiracji do pracy.

To spotkanie, zorganizowane we współpracy z Banco de España, było dla młodych finansistów okazją do wymiany poglądów i doświadczeń z osobą współtworzącą politykę unijną oraz do wzajemnego poznania swoich opinii i punktów widzenia.

Oto kilka urywków z rozmowy:

… o etyce zawodowej

Kryzys nadszarpnął reputację banków. Jak odzyskać zaufanie społeczeństwa?

Kluczową sprawą jest etyka. Banki powinny patrzeć długofalowo i postępować w sposób etyczny. Właśnie Wy możecie pomóc w tym, by działały lepiej i bezpieczniej.

… o cyfryzacji

Bardzo się staramy przystosowywać do nowego otoczenia, w którym przyszło nam pracować. A czy organy regulacyjne nadążają za zmianami?

My też usilnie nad tym pracujemy. Ja zajmuję się nadzorem od 40 lat, a i tak codziennie uczę się czegoś nowego. To mi się właśnie najbardziej podoba w tym zawodzie: ciągłe wyzwania intelektualne!

… o firmach fintechowych

Moim zdaniem jednym z największych wyzwań dla europejskiego sektora bankowego jest pojawienie się w nim nowych graczy. Co Pani sądzi o branży fintech?

Nie ma przyszłości bez innowacji. Zawsze będą klienci wierni tradycyjnym usługom bankowym – ale są i tacy jak moja wnuczka, która każdą sprawę załatwia przez telefon. Jest więc miejsce dla wszystkich rodzajów banków. Co jednak ważne, firmy fintechowe oferujące usługi bankowe będą podlegać takiemu samemu nadzorowi jak banki.

... o fuzjach bankowych

Czy uważa Pani, że w Europie powinno być więcej fuzji i przejęć między bankami?

Potrzeba nam mniej banków, ale można to osiągnąć na różne sposoby. Można te banki zamykać, można je też łączyć. Ale fuzje powinny mieć charakter strategiczny, a powstające w ich wyniku nowe banki muszą być zdolne do stabilnego rozwoju. Z dwóch kaczek nie da się zrobić łabędzia – a co dopiero z chorych kaczek!

… Danièle Nouy o spotkaniu z młodymi finansistami
… młodzi finansiści o spotkaniu z Danièle Nouy

Spotkanie sprawiło mi wielką przyjemność. Ci młodzi ludzie zadawali ciekawe pytania na różne tematy. I było widać, że czuli się swobodnie!

Mówiła bardzo bezpośrednio. To było ciekawe i naprawdę pozytywne doświadczenie. Atmosfera była nieformalna i naturalna, czułam się zupełnie swobodnie. – Marcela Nario

Moim zdaniem to wspaniały sposób na wymianę poglądów z młodymi pracownikami banków. – Federico Power Esteban

Zdjęcia ze spotkania

Więcej

Jeśli chcesz zgłębić tematy będące przedmiotem aktualnej debaty w ramach ECB YOUTH DIALOGUE, zajrzyj na te strony:

Wszystkie strony w tej sekcji

Demaskowanie nieprawidłowości