ECB Youth Dialogue

Decyzje podejmowane przez EBC wpływają na wasze codzienne życie. Dlatego zależy nam, żebyście nie tylko byli odbiorcami informacji o EBC, lecz także mogli z nami bezpośrednio rozmawiać.

Okazją do tego jest forum ECB Youth Dialogue – spotkania organizowane w różnych krajach Unii lub przez internet, podczas których młodzi ludzie mogą spotkać się z przedstawicielami najwyższego kierownictwa EBC, zadawać im pytania i przedstawiać swoje poglądy.

Spotkania z serii ECB Youth Dialogue dotyczące bankowości centralnej

Spotkanie z Danièle Nouy i Sabine Lautenschläger, Frankfurt, listopad 2018

Szefowe europejskiego nadzoru bankowego rozmawiały ze studentami i absolwentami Frankfurt School of Finance and Management o swojej pracy na rzecz bezpieczeństwa banków oraz silnego i stabilnego sektora bankowego – czyli o sprawach, które leżą w interesie nas wszystkich.

Zbliżający się koniec kadencji Danièle Nouy jako przewodniczącej i Sabine Lautenschläger jako wiceprzewodniczącej Rady ds. Nadzoru był okazją, by podsumować osiągnięcia europejskiego nadzoru bankowego od jego utworzenia w 2014 oraz podzielić się refleksjami na temat tego bezprecedensowego przedsięwzięcia.

Oto kilka urywków z rozmowy:

…o powołaniu Nadzoru Bankowego EBC

To był dopiero zalążek instytucji – ale w potężnym inkubatorze. – Danièle Nouy

Mogliśmy na przykład korzystać z pomocy istniejących służb kadrowych i informatycznych EBC. – Sabine Lautenschläger

…o zawodzie nadzorcy

Potrzeba solidnego wykształcenia – reszty można się nauczyć. I nie jest to nudna praca, czasem nawet chciałabym się trochę ponudzić! Ale zawsze jest coś do zrobienia. – Danièle Nouy

…o kryptowalutach

To nie są waluty, tylko aktywa cyfrowe. – Sabine Lautenschläger

To rodzaj kasyna! – Danièle Nouy

…o następnym kryzysie

Naszym zadaniem jest uodpornienie banków, żeby je przygotować na kolejny kryzys – kiedykolwiek on nastąpi. – Danièle Nouy

…o biurokracji

Nie da się nadać tego samego kierunku działania 26 organom nadzoru i 3 tysiącom pracowników – tak aby wszystkie banki były traktowane jednakowo – bez odpowiednich procedur. To nie biurokracja, ale sposób na zapewnienie wiarygodności. – Sabine Lautenschläger

…o największym dotychczas wyzwaniu

Na początku banki europejskie miały w bilansach 1 bilion euro złych kredytów. Teraz, dzięki wprowadzaniu właściwych narzędzi, stan złych kredytów zmalał do 650 miliardów euro. – Danièle Nouy

…o piątku

Najbardziej lubię swoją pracę w piątki. Pod koniec dnia mamy regularne spotkania, na które zawsze przychodzi wiele osób. Mam wielką satysfakcję, kiedy widzę, jak wszyscy są zaangażowani, jak wymieniają się doświadczeniami i jak wspólnie planują przyszłość europejskiego nadzoru bankowego. – Sabine Lautenschläger

…o stażach

EBC organizuje staże w pionie nadzoru dla studentów różnych kierunków. Zaglądajcie na naszą stronę internetową! – Danièle Nouy

Więcej

Pełna relacja

Zdjęcia

Poprzednie debaty

z Danièle Nouy, Madryt, Hiszpania, maj 2018

Danièle Nouy, przewodnicząca Rady ds. Nadzoru, spotkała się w Madrycie z grupą młodych specjalistów z branży finansowej. Padło wiele pytań – dotyczących nie tylko bankowości i stabilności finansowej w Europie, lecz także etyki w branży finansowej, cyfryzacji tej branży, a nawet spraw osobistych, na przykład źródeł inspiracji do pracy.

Spotkanie to, zorganizowane we współpracy z Banco de España, było dla młodych finansistów okazją do wymiany poglądów i doświadczeń z osobą współtworzącą politykę unijną oraz do wzajemnego poznania swoich opinii i punktów widzenia.

Oto kilka urywków z rozmowy:

…o etyce zawodowej

Kryzys nadszarpnął reputację banków. Jak odzyskać zaufanie społeczeństwa?

Kluczową sprawą jest etyka. Banki powinny patrzeć długofalowo i postępować w sposób etyczny. Właśnie wy możecie pomóc w tym, by działały lepiej i bezpieczniej.

…o cyfryzacji

Bardzo się staramy przystosowywać do nowego otoczenia, w którym działamy. Czy organy regulacyjne nadążają za zmianami?

My też usilnie nad tym pracujemy. Ja zajmuję się nadzorem od 40 lat, a i tak codziennie uczę się czegoś nowego. To mi się najbardziej podoba w tym zawodzie: ciągłe wyzwania intelektualne!

…o firmach fintechowych

Moim zdaniem jednym z największych wyzwań dla europejskiego sektora bankowego jest pojawienie się w nim nowych graczy. Co pani sądzi o branży fintech?

Nie ma przyszłości bez innowacji. Zawsze będą klienci wierni tradycyjnym usługom bankowym – ale są i tacy jak moja wnuczka, która każdą sprawę załatwia przez telefon. Jest więc miejsce dla wszystkich rodzajów banków. Co jednak ważne, firmy fintechowe oferujące usługi bankowe będą podlegać takiemu samemu nadzorowi jak banki.

...o fuzjach

Czy uważa pani, że w Europie powinno być więcej fuzji i przejęć między bankami?

Potrzeba nam mniej banków, ale można to osiągnąć na różne sposoby. Można te banki zamykać, można je też łączyć. Ale fuzje powinny mieć charakter strategiczny, a powstające w ich wyniku nowe banki muszą być zdolne do stabilnego rozwoju. Z dwóch kaczek nie da się zrobić łabędzia – a co dopiero z chorych kaczek!

…Danièle Nouy o spotkaniu z młodymi finansistami

Spotkanie sprawiło mi wielką przyjemność. Ci młodzi ludzie zadawali ciekawe pytania na różne tematy. I widać, że czuli się swobodnie!

…młodzi finansiści o spotkaniu z Danièle Nouy

Mówiła bardzo bezpośrednio. To było ciekawe i naprawdę pozytywne doświadczenie. Atmosfera była nieformalna i naturalna, czułam się zupełnie swobodnie. – Marcela Nario

Moim zdaniem to wspaniały sposób na wymianę poglądów z młodymi pracownikami banków. – Federico Power Esteban

Zdjęcia ze spotkania

Więcej

Jeśli chcesz zgłębić tematy będące przedmiotem aktualnej debaty w ramach ECB Youth Dialogue, zajrzyj na te strony:

Bankowość w Europie
Stabilność finansowaCyberodporność