ECB Youth Dialogue

Víme, že rozhodnutí, která přijímáme, vás mohou v každodenním životě ovlivňovat. Proto si přejeme, abyste o nás nebo od nás nejen slyšeli, ale měli také možnost s námi přímo komunikovat.

Přesně tuto příležitost vám nabízí akce z cyklu ECB Youth Dialogue. Po celé Evropě pořádáme akce (včetně akcí online), díky nimž máte přímý kontakt s tvůrci politik ECB – můžete jim tak pokládat jakékoli dotazy a sdělit nám své názory.

Akce ze série Youth Dialogue na témata v oblasti centrálního bankovnictví

Akce Youth Dialogue s Danièle Nouyovou a Sabine Lautenschlägerovou, Frankfurt, listopad 2018

Studenti a absolventi Frankfurt School of Finance and Management měli možnost hovořit s čelnými představitelkami evropského bankovního dohledu o jejich práci spočívající v tom, že v zájmu nás všech udržují banky bezpečné a finanční sektor v Evropě silný a stabilní.

Funkční období předsedkyně Rady dohledu Danièle Nouyové a místopředsedkyně Sabine Lautenschlägerové se chýlí ke konci, a tak se ohlédly za tím, čeho bylo od vzniku evropského bankovního dohledu v roce 2014 dosaženo, a podělily se o své zkušenosti s tím, jak vnímaly tuto práci, kterou před nimi ještě nikdy nikdo nevykonával.

A tady je ukázka z diskuse.

... o založení bankovního dohledu ECB

Byli jsme malý startup ve výkonném inkubátoru. – Danièle Nouyová

Měli jsme možnost využívat např. služeb oddělení lidských zdrojů a IT, které v ECB už existovaly. – Sabine Lautenschlägerová

... o dohledu jako profesní dráze

Když máte kvalitní vzdělání, můžete se zbytek doučit. A nudné to tedy opravdu není – až si někdy přeji, aby to trochu nudné bylo! Vždycky je něco na práci. – Danièle Nouyová

... o kryptoměnách

Tohle nejsou měny, nýbrž digitální aktiva. – Sabine Lautenschlägerová

Je to vlastně svého druhu herna! – Danièle Nouyová

... o další krizi

Naším úkolem je zajistit, aby byly banky odolné a tím pádem připravené na další krizi, ať už se objeví kdykoli. – Danièle Nouyová

... o byrokracii

Pokud musíte přestěhovat 26 orgánů a 3 000 zaměstnanců a zajistit pro všechny rovné zacházení, je třeba zavést postupy. Pak se nejedná o byrokracii, nýbrž o způsob, jak zajistit důvěryhodnost. – Sabine Lautenschlägerová

... o dosud nejnáročnějším úkolu

Evropské banky měly na začátku špatné úvěry ve výši 1 bilion eur. Nyní je to 650 miliard eur, protože jsme zavedli správné nástroje. – Danièle Nouyová

... o pátku

Svou práci mám nejraději, když přijde pátek! Ten den se nás hodně sejde na pravidelné schůzi a vždycky mě neuvěřitelně naplňuje uspokojením, když vidím, jak jsou všichni odhodlaní čerpat ze zkušeností ostatních a společně formovat budoucnost evropského bankovního dohledu. – Sabine Lautenschlägerová

... o stážích

ECB nabízí stáže v oblasti dohledu studentům mnoha různých studijních oborů. Sledujte naše internetové stránky! – Danièle Nouyová

Více informací

Podívejte se na celou akci

Fotografie

Dřívější akce

Youth Dialogue s Danièle Nouyovou, Madrid, Španělsko, květen 2018

Danièle Nouyová, předsedkyně Rady dohledu, se setkala se skupinou mladých odborníků pracujících ve finančním sektoru v Madridu. Položili jí spoustu otázek, a to nejen o evropském bankovnictví a finanční stabilitě, ale také o etice ve finančnictví, digitalizaci a dalších i osobnějších tématech – např. co ji motivuje k práci, kterou vykonává.

Akce, která proběhla ve spolupráci se španělskou centrální bankou, byla skvělou příležitostí pro mladé odborníky, jak se podělit o myšlenky a zkušenosti s vrcholovým tvůrcem politik a poučit z pohledů obou stran na danou problematiku..

A tady je ukázka z diskuse.

... o etice

Pověst bank v krizi utrpěla. Jak ji u lidí znovu získáme?

Zásadní je etika. Banky potřebují vycházet z dlouhodobější perspektivy a jednat eticky. Jste to vy, kdo může pomoci, aby byly banky bezpečnější a lepší.

... o digitalizaci

Tvrdě pracujeme na tom, abychom se přizpůsobili novému prostředí, v němž se nacházíme. Dělají totéž i regulátoři?

Ano, i my pracujeme stejně usilovně jako vy, abychom se přizpůsobili. V dohledu působím 40 let, ale každý den se učím něco nového. V tom spočívá kouzlo mé práce. Je intelektuálně velmi povzbudivá!

... o finančnětechnologickém sektoru

Podle mého názoru je největším nebezpečím pro evropské bankovnictví vstup nových hráčů. Jaká je Váš názor na finančnětechnologický sektor.

Já myslím, že ve skutečnosti jde o inovaci. Vždy budou zákazníci, kteří budou platit za tradiční bankovní služby, zatímco jiní, jako třeba moje vnučka, budou provádět všechno po telefonu. Je zde prostor pro všechny druhy bank. Ale finančnětechnologické firmy nabízející bankovní služby budou podléhat dohledu stejně jako banky.

... o fúzích

Domníváte se, že by v Evropě mělo být více fúzí a akvizic?

Potřebujeme méně bank, ale tento problém se dá řešit více způsoby. Banky lze zrušit nebo se mohou sloučit. Ale fúze musí být strategické a vést k udržitelnosti bank. Ze dvou kachen, a to ještě ze dvou nemocných, labuť nebude!

... Danièle Nouyová o setkání s mladými odborníky

Setkání s mladými lidmi se mně skutečně líbilo – kladli velmi dobré otázky v řadě oblastí. Neostýchali se!

... mladí odborníci o setkání s Danièle Nouyovou

Mluvila naprosto srozumitelně a podle mě to byla obohacující a skutečně pozitivní zkušenost. Bylo to neformální, přirozené – měla jsem z toho opravdu příjemný pocit. – Marcela Nariová

Myslím si, že to byl skvělý způsob, jak si vyměnit názory s mladými lidmi, kteří pracují v bankách. – Federico Power Esteban

Fotografie z akce

Více informací

Máte zájem se dozvědět více o tématech akcí ze série ECB Youth Dialogue? Podívejte se na následující stránky!

Evropské bankovnictví
Finanční stabilitaKybernetická odolnost