ECB Youth Dialogue

Víme, že rozhodnutí, která přijímáme, vás mohou v každodenním životě ovlivňovat. Proto si přejeme, abyste o nás nebo od nás nejen slyšeli, ale měli také možnost s námi přímo komunikovat.

Přesně tuto příležitost vám nabízí akce ze série ECB Youth Dialogue. Po celé Evropě pořádáme akce (i akce online), díky nimž máte přímý kontakt s tvůrci politik ECB – můžete jim tak pokládat jakékoli dotazy a sdělit jim své názory.

Akce ze série Youth Dialogue na témata v oblasti centrálního bankovnictví

Akce Youth Dialogue s Danièle Nouyovou

Madrid, Španělsko – 23. května 2018

Danièle Nouyová, předsedkyně Rady dohledu, se setkala se skupinou mladých pracovníků ve finančním sektoru v Madridu. Položili jí spoustu otázek, a to nejen o evropském bankovnictví a finanční stabilitě, ale také o etice ve finančnictví, digitalizaci a dalších i osobnějších tématech – např. co ji motivuje k práci, kterou vykonává.

Akce, která proběhla ve spolupráci se španělskou centrální bankou, byla skvělou příležitostí pro mladé pracovníky, jak se podělit o myšlenky a zkušenosti s vrcholovým tvůrcem politik a vzájemně se poučit o pohledu druhé strany na danou problematiku..

A tady je ukázka z diskuse.

... o etice

Pověst bank v krizi utrpěla. Jak ji u lidí znovu získáme?

Zásadní je etika. Banky musí vycházet z dlouhodobější perspektivy a jednat eticky. Jste to vy, kdo může pomoci, aby byly banky bezpečnější a lepší.

... o digitalizaci

Tvrdě pracujeme na tom, abychom se přizpůsobili novému prostředí, v němž se nacházíme. Dělají totéž i regulátoři?

Ano, i my pracujeme stejně usilovně jako vy, abychom se přizpůsobili. V dohledu působím 40 let, ale každý den se učím něco nového. V tom spočívá kouzlo mé práce. Je intelektuálně velmi povzbudivá!

... o finančnětechnologickém sektoru

Podle mého názoru je jedním z největších nebezpečí pro evropské bankovnictví vstup nových hráčů. Jaký je Váš názor na finančnětechnologický sektor?

Já myslím, že v něm jde hlavně o inovaci. Vždy budou zákazníci, kteří budou platit za tradiční bankovní služby, zatímco jiní, jako třeba moje vnučka, provádějí všechno po telefonu. Je zde prostor pro všechny druhy bank. Ale finančnětechnologické firmy nabízející bankovní služby budou podléhat dohledu stejně jako banky.

... o fúzích

Domníváte se, že by v Evropě mělo být více fúzí a akvizic?

Potřebujeme méně bank, ale tento problém se dá řešit více způsoby. Banky lze zrušit nebo se mohou sloučit. Ale fúze musí být strategické a vést k udržitelnosti bank. Ze dvou kachen, a to ještě ze dvou nemocných, labuť nebude!

... Danièle Nouyová o setkání s mladými pracovníky

Setkání s mladými lidmi se mně skutečně líbilo – kladli velmi dobré otázky v řadě oblastí. Neostýchali se!

... mladí pracovníci o setkání s Danièle Nouyovou

Mluvila naprosto srozumitelně a podle mě to byla obohacující a skutečně pozitivní zkušenost. Bylo to neformální, přirozené – měla jsem z toho opravdu příjemný pocit. – Marcela Nariová

Myslím si, že to byl skvělý způsob, jak si vyměnit názory s mladými lidmi, kteří pracují v bankách. – Federico Power Esteban

Fotografie z akce

Více informací

Máte zájem se dozvědět více o tématech akcí ze série ECB Youth Dialogue? Podívejte se na následující stránky!

Evropské bankovnictví
Finanční stabilitaKybernetická odolnost