Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

ECB Youth Dialogue

Víme, že rozhodnutí, která přijímáme, vás mohou v každodenním životě ovlivňovat. Proto si přejeme, abyste o nás nebo od nás nejen slyšeli, ale měli také možnost si s námi pohovořit v bezprostředním kontaktu.

Přesně tuto příležitost vám nabízejí akce z cyklu ECB Youth Dialogue. Po celé Evropě pořádáme akce (včetně akcí online), díky nimž máte přímý kontakt s tvůrci politik ECB – můžete jim tak pokládat jakékoli dotazy a sdělit nám své názory.

Akce z cyklu Youth Dialogue na témata v oblasti centrálního bankovnictví

Youth Dialogue s Andreou Enriou, Řím, prosinec 2019

Studenti a absolventi Sapienza Università di Roma hovořili s Andreou Enriou, předsedou Rady dohledu, o evropském bankovním dohledu, transparentnosti, digitalizaci a dalších tématech. Andrea Enria se naopak ptal účastníků diskuse na problémy, se kterými se potýkají jako budoucí odborníci ve finančním sektoru.

Akce, která proběhla ve spolupráci s Fakultou ekonomie této univerzity, byla skvělou příležitostí pro zúčastněné, jak sdělit vrcholovému tvůrci politik své obavy a názory na budoucnost evropského bankovního dohledu. A. Enria poskytl praktické rady a doporučení těm, kdo mají zájem o kariéru v bankovním dohledu. Toto jsou nejzajímavější momenty diskuse!

... o transparentnosti

Citlivost veřejnosti vůči bankám se od krize zvýšila. Jako orgán dohledu musíme být transparentnější, pokud jde o to, co děláme, včetně toho, jak hodnotíme banky.
– Andrea Enria

... o tom, co ho motivuje jako evropský orgán dohledu

Evropa je pro mě velkým hnacím motorem. Spolupráce byla vždy fascinující, obohacující a velmi motivující. A dohled mi umožňuje spojit to, co mám rád – pracovat ve veřejném zájmu i být v centru toho nejzajímavějšího dění ve světě.
– Andrea Enria

... o úkolech, se kterými se potýkají banky

Náročným úkolem pro banky bude v budoucnu digitalizace.
– Andrea Enria

... o tom, co se dá dělat v boji se změnou klimatu

Jednou z věcí, které jako orgán dohledu můžeme dělat, je provádění zátěžových testů. Ty mohou bankám pomoci řídit jejich rizika v dlouhodobém horizontu.
– Andrea Enria

... o jeho vizi pro Evropu

Zavedení eura byl historický okamžik. Teď se musíme ze všech sil snažit dokončit bankovní unii a zajistit, že zvládneme budoucí bankovní krize.
– Andrea Enria

... o tipech pro mladé odborníky

Důležitou součástí této práce je důvěryhodnost: Přijměte odpovědnost a podstupte rizika, když si myslíte, že je možné věci změnit! Z dlouhodobého hlediska se vyplatí se ozvat.
– Andrea Enria

Podívejte se na celou akci

Dřívější akce

Youth Dialogue s Andreou Enriou a Elisou Ferreirovou, Lisabon, červenec 2019

Mladí odborníci pracující ve finančním sektoru hovořili v Lisabonu s předsedou Rady dohledu Andreou Enriou a viceguvernérkou portugalské centrální banky Banco de Portugal Elisou Ferreirovou o evropském bankovním dohledu, etice v oblasti financí, digitalizaci a dalších tématech.

Akce, která proběhla ve spolupráci s portugalskou centrální bankou, byla pro mladé odborníky skvělou příležitostí, jak se o názory, zkušenosti a výzvy, kterým čelí, podělit s vrcholovými tvůrci politik a vzájemně se dozvědět o pohledu toho druhého na danou problematiku. A tady je ukázka z diskuse.

... o genderové rozmanitosti

Zapojení různých názorů a lidí, kteří jsou schopni vznášet připomínky k rozhodnutím řídících pracovníků, má podle mého pro dobré řízení klíčový význam.
– Andrea Enria

... o technologických obrech

Velké technologické společnosti mají rozsáhlý objem informací a nedobrovolné zákazníky. Právě tato oblast mě znepokojuje: platby, devizový trh a spotřebitelské úvěry – a jak to může ovlivnit bankovnictví.
– Andrea Enria

... o potřebě evropského systému pojištění vkladů

Dokud se nenajde nezbytná politická vůle dokončit chybějící části bankovní unie – včetně plnohodnotného společného systému pojištění vkladů –, musíme malými technickými kroky zmírňovat velká rizika pro stabilitu vyplývající ze současné nedokončené struktury této unie.
– Elisa Ferreirová

... o tom, co může bankovnictví přinést umělá inteligence

Umělou inteligenci je možné uplatnit také v oblasti dohledu. Mohli bychom ji používat k identifikaci výstražných světel, což bankám pomáhá řídit rizika.
– Andrea Enria

Musíme se věnovat transparentnosti a vysvětlitelnosti umělé inteligence, abychom zajistili, že je výstup pro společnost jako celek spravedlivý, transparentní a důvěryhodný.
– Bernardo Caldas, účastník (vedoucí pro oblast datové vědy a umělé inteligence, Novo Banco)

... o rizicích spojených s klimatem

V zájmu řešení změny klimatu musí bankéři při řízení rizik odhlédnout od krátkodobého horizontu. Této krátkozrakosti jsme se prozatím nepostavili čelem.
– Andrea Enria

... o současných výzvách pro mladé bankéře

Vaši generaci finanční krize obzvlášť zasáhla; zahajovat svou profesní dráhu ve finančnictví v té době muselo být velmi obtížné. Nejdůležitější potřebná změna spočívá v kultivaci způsobu, jakým bankéři vnímají svou odpovědnost, a to také vůči společnosti jako celku. Sjednat nápravu nelze pomocí pravidel, toto vnímání musí být kultivováno uvnitř odvětví samotného.
– Andrea Enria

Podívejte se na celou akci

Fotografie
Akce Youth Dialogue s Danièle Nouyovou a Sabine Lautenschlägerovou, Frankfurt, listopad 2018

Studenti a absolventi Frankfurt School of Finance and Management měli možnost hovořit s čelnými představitelkami evropského bankovního dohledu o jejich práci spočívající v tom, že v zájmu nás všech udržují banky bezpečné a finanční sektor v Evropě silný a stabilní.

Funkční období předsedkyně Rady dohledu Danièle Nouyové a místopředsedkyně Sabine Lautenschlägerové se chýlí ke konci, a tak se ohlédly za tím, čeho bylo od vzniku evropského bankovního dohledu v roce 2014 dosaženo, a podělily se o své zkušenosti s tím, jak vnímaly tuto práci, kterou před nimi ještě nikdy nikdo nevykonával.

A tady je ukázka z diskuse.

... o založení bankovního dohledu ECB

Byli jsme malý startup ve výkonném inkubátoru. – Danièle Nouyová

Měli jsme možnost využívat např. služeb oddělení lidských zdrojů a IT, které v ECB už existovaly. – Sabine Lautenschlägerová

... o dohledu jako profesní dráze

Když máte kvalitní vzdělání, můžete se zbytek doučit. A nudné to tedy opravdu není – až si někdy přeji, aby to trochu nudné bylo! Vždycky je něco na práci. – Danièle Nouyová

... o kryptoměnách

Tohle nejsou měny, nýbrž digitální aktiva. – Sabine Lautenschlägerová

Je to vlastně svého druhu herna! – Danièle Nouyová

... o další krizi

Naším úkolem je zajistit, aby byly banky odolné a tím pádem připravené na další krizi, ať už se objeví kdykoli. – Danièle Nouyová

... o byrokracii

Pokud musíte přestěhovat 26 orgánů a 3 000 zaměstnanců a zajistit pro všechny rovné zacházení, je třeba zavést postupy. Pak se nejedná o byrokracii, nýbrž o způsob, jak zajistit důvěryhodnost. – Sabine Lautenschlägerová

... o dosud nejnáročnějším úkolu

Evropské banky měly na začátku špatné úvěry ve výši 1 bilion eur. Nyní je to 650 miliard eur, protože jsme zavedli správné nástroje. – Danièle Nouyová

... o pátku

Svou práci mám nejraději, když přijde pátek! Ten den se nás hodně sejde na pravidelné schůzi a vždycky mě neuvěřitelně naplňuje uspokojením, když vidím, jak jsou všichni odhodlaní čerpat ze zkušeností ostatních a společně formovat budoucnost evropského bankovního dohledu. – Sabine Lautenschlägerová

... o stážích

ECB nabízí stáže v oblasti dohledu studentům mnoha různých studijních oborů. Sledujte naše internetové stránky! – Danièle Nouyová

Více informací
Podívejte se na celou akci Fotografie
Youth Dialogue s Danièle Nouyovou, Madrid, Španělsko, květen 2018

Danièle Nouyová, předsedkyně Rady dohledu, se setkala se skupinou mladých odborníků pracujících ve finančním sektoru v Madridu. Měli na ni spoustu otázek, nejen o stabilitě evropského bankovního a finančního sektoru, ale také o etice ve finančnictví, digitalizaci a dalších tématech osobnějšího rázu, např. co ji v práci motivuje.

Akce, která proběhla ve spolupráci se španělskou centrální bankou, byla skvělou příležitostí pro mladé odborníky, jak se podělit o myšlenky a zkušenosti s vrcholovým tvůrcem politik a vzájemně se poučit z pohledu druhé strany na danou problematiku.

A tady je ukázka z diskuse.

... o etice

Pověst bank v krizi utrpěla. Jak ji u lidí znovu získáme?

Zásadní je etika. Banky potřebují vycházet z dlouhodobější perspektivy a jednat eticky. Jste to vy, kdo může pomoci, aby byly banky bezpečnější a lepší.

... o digitalizaci

Tvrdě pracujeme na tom, abychom se přizpůsobili novému prostředí, v němž se nacházíme. Dělají totéž i regulátoři?

Ano, i my pracujeme stejně usilovně jako vy, abychom se přizpůsobili. V dohledu působím 40 let, ale každý den se učím něco nového. V tom spočívá kouzlo mé práce. Je intelektuálně velmi povzbudivá!

... o finančnětechnologickém sektoru

Podle mého názoru je největším nebezpečím pro evropské bankovnictví vstup nových hráčů. Jaká je Váš názor na finančnětechnologický sektor.

Já myslím, že ve skutečnosti jde o inovaci. Vždy budou zákazníci, kteří budou platit za tradiční bankovní služby, zatímco jiní, jako třeba moje vnučka, budou provádět všechno po telefonu. Je zde prostor pro všechny druhy bank. Ale finančnětechnologické firmy nabízející bankovní služby budou podléhat dohledu stejně jako banky.

... o fúzích

Domníváte se, že by v Evropě mělo být více fúzí a akvizic?

Potřebujeme méně bank, ale tento problém se dá řešit více způsoby. Banky lze zrušit nebo se mohou sloučit. Ale fúze musí být strategické a vést k udržitelnosti bank. Ze dvou kachen, a to ještě ze dvou nemocných, labuť nebude!

... Danièle Nouyová o setkání s mladými odborníky
... mladí odborníci o setkání s Danièle Nouyovou

Setkání s mladými lidmi se mně skutečně líbilo – kladli velmi dobré otázky v řadě oblastí. Neostýchali se!

Mluvila naprosto srozumitelně a podle mě to byla obohacující a skutečně pozitivní zkušenost. Atmosféra byla uvolněná, přirozená, cítila jsem se opravdu dobře. – Marcela Nariová

Myslím si, že to byl skvělý způsob, jak si vyměnit názory s mladými lidmi, kteří pracují v bankách. – Federico Power Esteban

Fotografie z akce

Více informací

Máte zájem se dozvědět více o tématech akcí ze série ECB Youth Dialogue? Podívejte se na následující stránky!

Všechny stránky v této části

Oznámení porušení předpisů (whistleblowing)