ECB Youth Dialogue

Uvědomujeme si, že rozhodnutí, která přijímáme, mohou ovlivňovat váš každodenní život. Proto si přejeme, abyste o nás nebo od nás nejen slyšeli, ale měli také možnost si s námi pohovořit v bezprostředním kontaktu.

Přesně tuto příležitost vám nabízejí akce z cyklu ECB Youth Dialogue. Po celé Evropě pořádáme akce (včetně těch online), díky nimž máte přímý kontakt s tvůrci politik ECB – můžete jim tak pokládat jakékoli dotazy a sdělit nám své názory.

Akce ze série Youth Dialogue na témata z oblasti centrálního bankovnictví

Youth Dialogue s Andreou Enriou a Elisou Ferreirovou, Lisabon, červenec 2019

Mladí odborníci pracující ve finančním sektoru hovořili v Lisabonu s předsedou Rady dohledu Andreou Enriou a viceguvernérkou portugalské centrální banky Banco de Portugal Elisou Ferreirovou o evropském bankovním dohledu, etice v oblasti financí, digitalizaci a dalších tématech.

Akce, která proběhla ve spolupráci s portugalskou centrální bankou, byla pro mladé odborníky skvělou příležitostí, jak se o názory, zkušenosti a výzvy, kterým čelí, podělit s vrcholovými tvůrci politik a vzájemně se dozvědět o pohledu toho druhého na danou problematiku. A tady je ukázka z diskuse.

... o genderové rozmanitosti

Zapojení různých názorů a lidí, kteří jsou schopni vznášet připomínky k rozhodnutím řídících pracovníků, má podle mého pro dobré řízení klíčový význam.
– Andrea Enria

... o technologických obrech

Velké technologické společnosti mají rozsáhlý objem informací a nedobrovolné zákazníky. Právě tato oblast mě znepokojuje: platby, devizový trh a spotřebitelské úvěry – a jak to může ovlivnit bankovnictví.
– Andrea Enria

... o potřebě evropského systému pojištění vkladů

Dokud se nenajde nezbytná politická vůle dokončit chybějící části bankovní unie – včetně plnohodnotného společného systému pojištění vkladů –, musíme malými technickými kroky zmírňovat velká rizika pro stabilitu vyplývající ze současné nedokončené struktury této unie.
– Elisa Ferreirová

... o tom, co může bankovnictví přinést umělá inteligence

Umělou inteligenci je možné uplatnit také v oblasti dohledu. Mohli bychom ji používat k identifikaci výstražných světel, což bankám pomáhá řídit rizika.
– Andrea Enria

Musíme se věnovat transparentnosti a srozumitelnosti umělé inteligence, abychom zajistili, že je výstup pro společnost jako celek spravedlivý, transparentní a důvěryhodný.
– Bernardo Caldas, účastník (vedoucí pro oblast datové vědy a umělé inteligence, Novo Banco)

... o rizicích spojených s klimatem

V zájmu řešení změny klimatu musí bankéři při řízení rizik odhlédnout od krátkodobého horizontu. Této krátkozrakosti jsme se prozatím nepostavili čelem.
– Andrea Enria

... o současných výzvách pro mladé bankéře

Vaši generaci finanční krize obzvlášť zasáhla; zahajovat svou profesní dráhu ve finančnictví v té době muselo být velmi obtížné. Nejdůležitější potřebná změna spočívá v kultivaci způsobu, jakým bankéři vnímají svou odpovědnost, a to také vůči společnosti jako celku. Sjednat nápravu nelze pomocí pravidel, toto vnímání musí být kultivováno uvnitř odvětví samotného.
– Andrea Enria

Podívejte se na celou akci

Fotografie

Dřívější akce

Akce Youth Dialogue s Danièle Nouyovou a Sabine Lautenschlägerovou, Frankfurt, listopad 2018

Studenti a absolventi Frankfurt School of Finance and Management měli možnost hovořit s čelnými představitelkami evropského bankovního dohledu o jejich práci. Ta spočívá v tom, že v zájmu nás všech udržují banky bezpečné a finanční sektor v Evropě silný a stabilní.

Když se funkční období předsedkyně Rady dohledu Danièle Nouyové a místopředsedkyně Sabine Lautenschlägerové chýlila ke konci, ohlédly se za úspěchy dosaženými od vzniku evropského bankovního dohledu v roce 2014 a podělily se o své zkušenosti s tím, jak vnímaly tuto práci, kterou před nimi ještě nikdy nikdo nevykonával.

A tady je ukázka z diskuse.

... o zřizování bankovního dohledu ECB

Byli jsme malý startup ve výkonném inkubátoru. – Danièle Nouyová

Měli jsme možnost využívat např. služeb oddělení lidských zdrojů a IT, které v ECB už existovaly. – Sabine Lautenschlägerová

... o dohledu jako profesní dráze

Když máte kvalitní vzdělání, můžete se zbytek doučit. A nudné to tedy opravdu není – až si někdy přeji, aby to trochu nudné bylo! Vždycky je něco na práci. – Danièle Nouyová

... o kryptoměnách

Tohle nejsou měny, nýbrž digitální aktiva. – Sabine Lautenschlägerová

Je to vlastně svého druhu herna! – Danièle Nouyová

... o další krizi

Naším úkolem je zajistit, aby byly banky odolné a tím pádem připravené na další krizi, ať už se objeví kdykoli. – Danièle Nouyová

... o byrokracii

Pokud máte usměrňovat 26 orgánů a 3 000 zaměstnanců a zajistit pro všechny rovné zacházení, je určité postupy potřeba. Pak se nejedná o byrokracii, nýbrž o způsob, jak zajistit důvěryhodnost. – Sabine Lautenschlägerová

... o dosud nejnáročnějším úkolu

Na začátku měly evropské banky špatné úvěry ve výši 1 bilionu eur. Nyní jsme na 650 miliardách eur, protože jsme zavedli správné nástroje. – Danièle Nouyová

... o pátku

Svou práci mám nejraději, když přijde pátek! Ten den se nás hodně sejde na pravidelné schůzi a vždycky mě neuvěřitelně naplňuje uspokojením, když vidím, jak jsou všichni odhodlaní čerpat ze zkušeností ostatních a společně formovat budoucnost evropského bankovního dohledu. – Sabine Lautenschlägerová

... o stážích

ECB nabízí stáže v oblasti dohledu studentům mnoha různých studijních oborů. Sledujte naše internetové stránky! – Danièle Nouyová

Více informací

Podívejte se na celou akci

Fotografie

Akce Youth Dialogue s Danièle Nouyovou, Madrid, Španělsko, květen 2018

Předsedkyně Rady dohledu Danièle Nouyová se setkala se skupinou mladých odborníků pracujících ve finančním sektoru v Madridu. Měli na ni spoustu otázek, nejen o stabilitě evropského bankovního a finančního sektoru, ale také o etice ve finančnictví, digitalizaci a dalších tématech osobnějšího rázu, např. co ji v práci motivuje.

Akce, která proběhla ve spolupráci se španělskou centrální bankou, byla skvělou příležitostí pro mladé odborníky, jak se podělit o myšlenky a zkušenosti s vrcholovým tvůrcem politik a vzájemně se poučit z pohledu druhé strany na danou problematiku.

A tady je ukázka z diskuse.

... o etice

Pověst bank v důsledku krize utrpěla. Jak znovu získáme důvěru lidí?

Etika má zásadní význam. Banky musí uvažovat v dlouhodobější perspektivě a jednat eticky. Jste to vy, kdo může pomoci, aby byl bankovní systém bezpečnější a lepší.

... o digitalizaci

Usilovně pracujeme na tom, abychom se přizpůsobili novému prostředí, v němž se nacházíme. Dělají totéž i regulátoři?

Ano, pracujeme stejně usilovně jako vy, abychom se přizpůsobili. V dohledu působím 40 let, ale každý den se učím něco nového. V tom spočívá kouzlo mé práce. Je intelektuálně velmi podnětná!

... o finančnětechnologickém sektoru

Podle mého je největším nebezpečím pro evropské bankovnictví vstup nových hráčů. Jaký je Váš názor na finančnětechnologický sektor?

Já myslím, že tu jde především o inovace. Vždy budou zákazníci, kteří budou platit za tradiční bankovní služby, zatímco jiní, jako třeba moje vnučka, budou provádět všechno po telefonu. Je zde prostor pro všechny druhy bank. Ale finančnětechnologické firmy nabízející bankovní služby budou podléhat dohledu stejně jako banky.

... o fúzích

Domníváte se, že by v Evropě mělo být více fúzí a akvizic?

Potřebujeme méně bank, ale tento problém se dá řešit více způsoby. Banky lze zrušit nebo se mohou sloučit. Ale fúze musí být strategické a vést k udržitelnosti bank. Ze dvou kachen se labuť nezrodí, zvlášť když jsou obě nemocné!

... Danièle Nouyová o setkání s mladými odborníky

Setkání s mladými lidmi se mně skutečně líbilo – kladli velmi dobré otázky v řadě oblastí. Neostýchali se!

... mladí odborníci o setkání s Danièle Nouyovou

Mluvila naprosto srozumitelně a podle mě to byla obohacující a skutečně pozitivní zkušenost. Atmosféra byla uvolněná, přirozená, cítila jsem se opravdu dobře. – Marcela Nariová

Myslím si, že to byl skvělý způsob, jak si vyměnit názory s mladými lidmi, kteří pracují v bankách. – Federico Power Esteban

Fotografie z akce

Více informací

Máte zájem se dozvědět více o tématech akcí ze série ECB Youth Dialogue? Podívejte se na následující stránky!