ECB dialogs ar jauniešiem

Apzināmies, ka mūsu pieņemtie lēmumi var ietekmēt jūsu ikdienas dzīvi. Šā iemesla dēļ vēlamies sniegt iespēju ne tikai saņemt informāciju no un par mums, bet arī tieši sazināties ar mums.

ECB dialogs ar jauniešiem sniedz tieši šādu iespēju. Mēs rīkojam pasākumus visā Eiropā, kā arī tiešsaistē, nodrošinot jums tiešu pieeju ECB politikas veidotājiem, lai jūs varētu viņiem uzdot jautājumus un paust savu viedokli.

Dialogi ar jauniešiem par jautājumiem, kas saistīti ar centrālo banku darbību

Daniela Nuī (Danièle Nouy) dialogā ar jauniešiem

Madride (Spānija), 2018. gada 23. maijs

Uzraudzības valdes priekšsēdētāja Daniela Nuī tikās ar jauniem finanšu nozares speciālistiem, kuri strādā Madridē. Viņi uzdeva daudzus jautājumus ne tikai par Eiropas banku un finanšu stabilitāti, bet arī par ētiku finanšu jomā, digitalizāciju un citiem daudz personiskākiem tematiem, piemēram, kas motivē Nuī kundzi darbam.

Pasākumā, kas notika sadarbībā ar Banco de España, jaunajiem finanšu speciālistiem bija lieliska iespēja apmainīties domām un pieredzi ar augstākā līmeņa politikas veidotāju, un mācīties no citu atšķirīgā skatījuma.

Piedāvājam diskusijas fragmentu...

...par ētiku

Krīzes laikā cieta banku reputācija. Kā atgūt iedzīvotāju uzticēšanos?

Ievērot ētiku ir būtiski. Bankām vajadzētu plānot ilgtermiņā un rīkoties ētiski. Jūs varat palīdzēt uzlabot banku darbības drošību.

...par digitalizāciju

Mēs pieliekam daudz pūļu, lai pielāgotos jaunajai videi. Vai arī regulējošās iestādes rīkojas līdzīgi?

Jā, arī mēs pieliekam tikpat daudz pūļu, lai veiktu pielāgojumus. Jau 40 gadus nodarbojos ar banku uzraudzību, taču katru dienu uzzinu kaut ko jaunu. Tas man šajā darbā patīk! Šis darbs ir intelektuāli ļoti stimulējošs.

...par fintech

Manuprāt, viens no Eiropas banku sistēmas lielākajiem apdraudējumiem ir jaunu dalībnieku parādīšanās. Kā jūs vērtējat fintech?

Uzskatu, ka inovācijas ir ļoti būtiskas. Vienmēr būs klienti, kuri gatavi maksāt par tradicionālajiem banku pakalpojumiem, bet citi, piemēram, mana mazmeita, visu paveic mobilajā tālrunī. Darba pietiks visu veidu bankām. Bet fintech iestādes, kuras piedāvās banku pakalpojumus, tiks uzraudzītas kā bankas.

...par apvienošanos

Vai uzskatāt, ka Eiropas banku nozarē nepieciešams vairāk īstenot apvienošanos un pārņemšanu?

Mums nepieciešams samazināt banku skaitu, taču šo problēmu var risināt dažādi. Bankas var tikt likvidētas, un tās var tikt apvienotas. Taču apvienošanās jāveic stratēģiski, veidojot ilgtspējīgas bankas. No divām pīlēm nesanāk viens gulbis, īpaši, ja abas pīles ir neveselas.

Daniela Nuī par tikšanos ar jaunajiem speciālistiem

Man bija patiess prieks tikties ar šiem jauniešiem – viņi uzdeva lieliskus jautājumus par dažādiem tematiem. Viņi nebija kautrīgi.

Jaunie speciālisti par tikšanos ar Danielu Nuī

Marsela Nario (Marcela Nario): "Viņa izteicās ļoti skaidri un, manuprāt, šī tikšanās bija ļoti vērtīga un pozitīva pieredze. Tā noritēja nepiespiestā gaisotnē, dabiski, un es jutos ļoti ērti." 

Frederiko Povers Estevans (Federico Power Esteban): "Manuprāt, šāda tikšanās ir lielisks viedokļu apmaiņas veids ar jauniešiem, kuri strādā bankās."

Pasākuma fotoattēli

Uzziniet vairāk

Vai vēlaties iegūt sīkāku informāciju par tematiem, kas tika apspriesti ECB dialogā ar jauniešiem? Aplūkojiet šīs interneta lapas!

Eiropas banku darbība
Finanšu stabilitāteKiberdrošība