ECB dialogs ar jauniešiem

Apzinoties, ka mūsu pieņemtie lēmumi var ietekmēt jūsu ikdienas dzīvi, vēlamies sniegt iespēju ne tikai saņemt informāciju no mums un par mums, bet arī tieši sazināties ar mums.

ECB dialogs ar jauniešiem sniedz tieši šādu iespēju. Mēs rīkojam pasākumus visā Eiropā, kā arī tiešsaistē, kuru laikā jūs varat tieši sazināties ar ECB politikas veidotājiem, uzdodot viņiem jautājumus un paužot savu viedokli.

Dialogi ar jauniešiem par jautājumiem, kas saistīti ar centrālo banku darbību

Danielas Nuī (Danièle Nouy) un Sabīnes Lautenšlēgeres (Sabine Lautenschläger) dialogs ar jauniešiem Frankfurtē, 2018. gada novembrī

Frankfurtes Finanšu un vadības skolas (Frankfurt School of Finance and Management) studentiem un absolventiem bija iespēja runāt ar Eiropas banku uzraudzības vadītājiem par viņu darbu, kas tiek veikts, lai uzturētu bankas drošas un Eiropas finanšu sektoru spēcīgu un stabilu mūsu visu interesēs.

Tuvojoties amata pilnvaru termiņa beigām, Uzraudzības valdes priekšsēdētāja Daniela Nuī un priekšsēdētājas vietniece Sabīne Lautenšlēgere atskatījās uz sasniegto kopš Eiropas banku uzraudzības funkcijas izveides 2014. gadā un dalījās pieredzē, kā veicās ar darbiem, kādi līdz šim nebija darīti.

Piedāvājam diskusijas fragmentu...

...par ECB banku uzraudzības funkcijas izveidi

Mēs sākām ar mazumiņu jaudīgā inkubatorā. (Daniela Nuī)

Mēs varējām izmantot jau esošos ECB pakalpojumus, piemēram, personāla vadības un IT pakalpojumus. (Sabīne Lautenšlēgere)

...par uzraudzības darbu kā karjeras izvēli

Ja esi ieguvis labu izglītību, visu pārējo iespējams apgūt. Un tas nebūt nav garlaicīgi – reizumis vēlējos, kaut būtu bijis mazliet garlaicīgāk. Vienmēr būs kāds nepadarīts darbs. (Daniela Nuī)

...par kriptovalūtām

Tās nav valūtas – tie ir digitāli aktīvi. Sabīne Lautenšlēgere

Tas ir sava veida kazino! (Daniela Nuī)

...par nākamo krīzi

Mūsu uzdevums ir nodrošināt banku noturību, lai tās būtu gatavas, kad sāksies nākamā krīze. (Daniela Nuī)

...par birokrātiju

Ja jādarbojas ar 26 iestādēm un 3 000 darbiniekiem, nodrošinot visiem vienlīdzīgu attieksmi, nepieciešamas noteiktas procedūras. Tādējādi tā nav birokrātija, bet veids, kā nodrošināt uzticamību. (Sabīne Lautenšlēgere)

...par līdz šim lielāko izaicinājumu

Iesākumā Eiropas bankām bija 1 trilj. euro slikto kredītu. Šobrīd šis skaitlis ir 650 mljrd. euro, jo esam ieviesuši pareizos instrumentus. (Daniela Nuī)

...par piektdienām

Vislabāk man patīk strādāt piektdienās! Šajā dienā daudzi no mums tiekas regulārā sanāksmē un vienmēr ir ārkārtīgi pozitīvi redzēt visu darbinieku apņēmību, mācīties no viņu dažādās pieredzes un kopā veidot Eiropas banku uzraudzības jomas nākotni. (Sabīne Lautenšlēgere)

...par stažēšanos

ECB piedāvā iespēju visdažādāko specialitāšu studentiem stažēties uzraudzības jomā. Atliek tikai sekot līdzi informācijai mūsu interneta vietnē! (Daniela Nuī)

Uzziniet vairāk!

Noskatīties visu pasākumu

Fotoattēli

Iepriekšējie pasākumi

Danielas Nuī dialogs ar jauniešiem Madridē, Spānijā 2018. gada maijā

Uzraudzības valdes priekšsēdētāja Daniela Nuī tikās ar jauniem finanšu nozares speciālistiem, kuri strādā Madridē. Viņi uzdeva daudz jautājumu ne tikai par Eiropas banku un finanšu stabilitāti, bet arī par ētiku finanšu jomā, digitalizāciju un citiem daudz personiskākiem tematiem, piemēram, kas motivē Nuī kundzi darbam.

Pasākumā, kas notika sadarbībā ar Banco de España, jaunajiem finanšu speciālistiem bija lieliska iespēja apmainīties domām un pieredzi ar augstākā līmeņa politikas veidotāju, un mācīties no citu atšķirīgā skatījuma.

Piedāvājam diskusijas fragmentu...

...par ētiku

Krīzes laikā cieta banku reputācija. Kā atgūt iedzīvotāju uzticēšanos?

Ievērot ētiku ir būtiski. Bankām vajadzētu plānot ilgtermiņā un rīkoties ētiski. Jūs varat palīdzēt uzlabot banku darbības drošību.

...par digitalizāciju

Mēs pieliekam daudz pūļu, lai pielāgotos jaunajai videi. Vai arī regulējošās iestādes rīkojas līdzīgi?

Jā, arī mēs pieliekam tikpat daudz pūļu, lai veiktu pielāgojumus. Jau 40 gadus nodarbojos ar banku uzraudzību, taču katru dienu uzzinu kaut ko jaunu. Tas man šajā darbā patīk! Šis darbs ir intelektuāli ļoti stimulējošs.

...par fintech

Manuprāt, ka viens no Eiropas banku sistēmas lielākajiem apdraudējumiem ir jaunu dalībnieku parādīšanās. Kā jūs vērtējat fintech?

Uzskatu, ka inovācijas ir ļoti būtiskas. Vienmēr būs klienti, kuri gatavi maksāt par tradicionālajiem banku pakalpojumiem, bet citi, piemēram, mana mazmeita, visu paveic mobilajā tālrunī. Darba pietiks visu veidu bankām. Bet fintech iestādes, kuras piedāvās banku pakalpojumus, tiks uzraudzītas kā bankas.

...par apvienošanos

Vai uzskatāt, ka Eiropas banku nozarē nepieciešams vairāk īstenot apvienošanos un pārņemšanu?

Mums nepieciešams mazāks banku skaits, taču šo problēmu var risināt dažādi. Bankas var tikt likvidētas, un tās var tikt apvienotas. Taču apvienošanās jāveic stratēģiski, veidojot ilgtspējīgas bankas. No divām pīlēm nesanāk viens gulbis, īpaši, ja abas pīles ir neveselas.

...Daniela Nuī par tikšanos ar jaunajiem speciālistiem

Man bija patiess prieks tikties ar šiem jauniešiem – viņi uzdeva lieliskus jautājumus par dažādiem tematiem. Viņi nebija kautrīgi.

...jaunie speciālisti par tikšanos ar Danielu Nuī

Viņa izteicās ļoti skaidri un, manuprāt, šī tikšanās bija ļoti vērtīga un pozitīva pieredze. Tā noritēja nepiespiestā gaisotnē, dabiski, un es jutos ļoti ērti. (Marsela Nario)

Manuprāt, šāda tikšanās ir lielisks viedokļu apmaiņas veids ar jauniešiem, kuri strādā bankās. (Frederiko Povers Estevans)

Pasākuma fotoattēli

Uzziniet vairāk

Vai vēlaties iegūt sīkāku informāciju par tematiem, kas tika apspriesti ECB dialogā ar jauniešiem? Aplūkojiet šīs interneta lapas!

Eiropas banku darbība
Finanšu stabilitāteKiberdrošība