Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Διαδικτυακή πύλη της τραπεζικής εποπτείας

Η παρούσα πύλη σάς δίνει πρόσβαση στις διαδικτυακές υπηρεσίες μας που αφορούν την τραπεζική εποπτεία.

Οι εξωτερικοί χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν αυτές τις υπηρεσίες για να μοιράζονται πληροφορίες μαζί μας. Δεν χρειάζεται να συνδεθείτε για να καταγγείλετε παράβαση.

Οι υπηρεσίες μας

Εποπτικές διαδικασίες

Οι εποπτευόμενες τράπεζες μπορούν να χρησιμοποιούν την πύλη IMAS για να υποβάλλουν πληροφορίες σχετικά με εποπτική διαδικασία, να παρακολουθούν την πρόοδό της και να ανταλλάσσουν πρόσθετες πληροφορίες με τους επόπτες. Διαβάστε περισσότερα για την πύλη IMAS.

Σύνδεση
Ανταλλαγή εγγράφων

Εξωτερικοί οργανισμοί και εταίροι μπορούν να χρησιμοποιούν την πλατφόρμα ASTRA για να κοινοποιούν περιεχόμενο και να ανταλλάσσουν έγγραφα με μέλη του προσωπικού της ΕΚΤ κατά τρόπο ασφαλή. Διαβάστε περισσότερα για την πλατφόρμα ASTRA.

Σύνδεση
Μηχανισμός καταγγελίας παραβάσεων

Χρησιμοποιήστε την πλατφόρμα πληροφοριοδοτών δημόσιου συμφέροντος για να καταγγείλετε παράβαση της νομοθεσίας της ΕΕ από εποπτευόμενη τράπεζα, εθνική εποπτική αρχή ή την ίδια την ΕΚΤ. Διαβάστε περισσότερα για τους πληροφοριοδότες δημόσιου συμφέροντος.

Καταγγελία παράβασης
Συλλογή δεδομένων

Οι φορείς παροχής στοιχείων μπορούν να χρησιμοποιούν την πλατφόρμα CASPER για την ανταλλαγή δομημένων δεδομένων με την ΕΚΤ. Διαβάστε περισσότερα για την πλατφόρμα CASPER.

Σύνδεση

Όλες οι σελίδες σε αυτήν την ενότητα

Μηχανισμός καταγγελίας παραβάσεων