Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Felügyeleti intézkedések

A hitelintézeteknek előírt prudenciális követelmények betartása alapvetően hozzájárul biztonságos és helyes működésükhöz, valamint az Európai Unió pénzügyi rendszerének stabilitásához.

Ha egy jelentősnek nyilvánított hitelintézet nem teljesíti a prudenciális követelményeket, ha gond van a bank vezetésével vagy kockázatfedezeti képességével, az EKB orvosolni tudja a problémákat az egységes felügyeleti mechanizmus (SSM) keretében hozott intézkedésekkel. Ezenkívül lehetősége van jogérvényesítő intézkedések és szankciók kirovására.

A felügyeleti intézkedések célja, hogy a felügyelt bankok idejekorán megtehessék azokat a lépéseket, amelyek szükségesek a vonatkozó uniós jogszabályban meghatározott prudenciális követelményekhez kapcsolódó problémák kezeléséhez.

Az EKB például megkövetelheti a bankoktól:

  • pótlólagos szavatolótőke felhalmozását;
  • a felügyeleti követelményeknek való megfelelés helyreállítására vonatkozó terv benyújtását;
  • megállapodásaik, folyamataik és stratégiáik megerősítését;
  • a szavatolótőke-követelmények vonatkozásában külön tartalékképzési szabályzat vagy eszközkezelés alkalmazását;
  • a változó javadalmazás korlátozását;
  • nettó nyereségüknek a szavatolótőke megerősítésére való felhasználását;
  • az EKB általi, a részvényeseknek vagy egyéb alapvető tőkeinstrumentumok tulajdonosainak való kifizetési korlátozások vagy tiltások betartását.

A fentiek részletesebb tárgyalásáért lásd a Capital Requirements Directive (CRD) irányelvet.

Adminisztratív felülvizsgálat

A felügyeleti intézkedéseket kirovó EKB-határozatokat a Felülvizsgálati Testület az érintett bank kérésére felülvizsgálhatja.

Ebben a szekcióban található oldalak

Visszaélés bejelentése