Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Uzraudzības pasākumi

Kredītiestādēm noteikto prudenciālo prasību izpilde ir svarīgākais faktors, lai nodrošinātu to drošību un stabilitāti, kā arī visas Eiropas Savienības finanšu sistēmas noturību.

Ja nozīmīga iestāde neizpilda prudenciālās prasības vai ir problēmas saistībā ar to, kā banka pārvalda savu spēju segt savus riskus, ECB Vienotā uzraudzības mehānisma (VUM) ietvaros pieņem pasākumus, lai rastu atbilstošu risinājumu. Tā var arī piemērot izpildes nodrošināšanas pasākumus un sankcijas.

Uzraudzības pasākumu mērķis ir nodrošināt, ka iestāde agrīnā posmā veic nepieciešamās darbības, lai risinātu problēmas saistībā ar attiecīgajos ES tiesību aktos izklāstīto prudenciālo prasību izpildi.

Piemēram, ECB var pieprasīt, lai banka

  • nodrošinātu papildu pašu kapitālu;
  • iesniegtu plānu, kā tā paredz atjaunot atbilstību uzraudzības prasībām;
  • pilnveidotu mehānismus, procesus un stratēģijas;
  • piemērotu konkrētu uzkrājumu veidošanas politiku vai aktīvu uzskaiti saistībā ar pašu kapitāla prasībām;
  • ierobežotu mainīgo atlīdzību;
  • izmantotu tīro peļņu pašu kapitāla stiprināšanai;
  • ievērotu ECB uzlikto ierobežojumu vai aizliegumu veikt izmaksas akcionāriem vai pirmā līmeņa papildu kapitāla instrumentu turētājiem.

Sīkāku šo punktu izklāstu sk. Kapitāla prasību direktīvā (CRD).

Administratīvā pārskatīšana

ECB lēmumus, kas nosaka uzraudzības pasākumus, pēc attiecīgās bankas lūguma var pārskatīt Administratīvā pārskatīšanas padome.

Visas šīs sadaļas lapas

Trauksmes celšana