Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Tillsynsåtgärder

Att kreditinstuten följer ställda tillsynskrav är avgörande för att säkerställa säkra och sunda kreditinstitut samt det finansiella systemets stabilitet i Europeiska unionen.

Om en betydande bank inte efterlever tillsynskraven eller om det uppstår problem med en banks ledning eller risktäckningsförmåga, kan ECB vidta åtgärder inom ramen för den gemensamma tillsynsmekanismen (SSM) för att komma till rätta med situationen. ECB har även möjlighet att ålägga verkställighetsåtgärder och sanktioner.

Tillsynsåtgärder syftar till att säkerställa att banker under tillsyn vidtar nödvändiga åtgärder i ett tidigt skede för att hantera problem med anknytning till tillsynskrav som fastställs i relevant unionsrätt.

ECB kan t.ex. kräva att banker ska

  • ha en ytterligare kapitalbas
  • lägga fram en plan för att det på nytt ska gå att uppnå överensstämmelse med tillsynskraven
  • förstärka sina arrangemang, processer och strategier
  • tillämpa en särskild avsättningspolicy eller tillgångsvärdering i samband med kapitalbaskrav
  • begränsa den rörliga ersättningen
  • använda nettovinster för att förstärka kapitalbasen
  • adhere to ECB restrictions on, or prohibitions of, distributions to shareholders or holders of AT1 instruments.

For a more detailed account of these points, please consult the Capital Requirements Directive (CRD)

Administrativ granskning

ECB:s beslut om tillsynsåtgärder kan granskas av den administrativa omprövningsnämnden på begäran av den berörda banken.

Alla sidor i detta avsnitt

Visselblåsning