Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Măsuri de supraveghere

Conformitatea cu cerințele prudențiale impuse instituțiilor de credit reprezintă un factor esențial în asigurarea siguranței și solidității acestora, precum și a stabilității sistemului financiar în Uniunea Europeană.

Dacă o bancă semnificativă nu îndeplinește cerințele prudențiale sau dacă există probleme legate de cadrele de conducere ale băncii sau de capacitatea acesteia de a acoperi riscurile, BCE poate adopta măsuri în cadrul Mecanismului unic de supraveghere (MUS) pentru remedierea situației. De asemenea, BCE poate impune măsuri de executare și sancțiuni.

Măsurile de supraveghere urmăresc să asigure că băncile supravegheate adoptă măsurile necesare într-un stadiu incipient în vederea soluționării problemelor legate de cerințele prudențiale stabilite de legislația relevantă a Uniunii.

De exemplu, BCE poate solicita băncilor:

  • să dețină fonduri proprii suplimentare;
  • să prezinte un plan de restabilire a conformității cu cerințele de supraveghere;
  • să își întărească mecanismele, procesele și strategiile;
  • să aplice o politică specifică de provizionare sau un tratament specific al activelor în ceea ce privește cerințele de fonduri proprii;
  • să limiteze componenta variabilă a remunerației;
  • să utilizeze profiturile nete pentru a-și consolida fondurile proprii;
  • să adere la restricțiile și interdicțiile impuse de BCE cu privire la distribuirile efectuate către acționari sau deținătorii de instrumente de fonduri proprii de nivel 1 suplimentare.

Pentru mai multe detalii privind aceste aspecte, a se vedea Directiva privind cerințele de capital (Capital Requirements Directive – CRD).

Controlul administrativ

Deciziile BCE care impun măsuri de supraveghere pot fi verificate de Comitetul administrativ de control, la solicitarea băncii vizate.

Toate paginile din această secțiune

Avertizările de integritate