Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Środki nadzorcze

Dla ochrony bezpieczeństwa i dobrej kondycji instytucji kredytowych oraz stabilności systemu finansowego Unii Europejskiej jest bardzo ważne, aby nadzorowane instytucje przestrzegały obowiązujących wymogów ostrożnościowych.

Jeżeli bank istotny nie spełnia nałożonych na niego wymogów ostrożnościowych lub ma problemy z zarządzaniem lub zabezpieczaniem się przed ryzykiem, EBC może w ramach jednolitego mechanizmu nadzorczego (SSM) zastosować środki mające zaradzić tej sytuacji. Do narzędzi EBC należą także środki egzekwowania przepisów i sankcje.

Środki nadzorcze mają sprawić, że nadzorowane banki odpowiednio wcześnie zaczną rozwiązywać problemy związane z wymogami ostrożnościowymi określonymi w prawie unijnym.

EBC może np. zobowiązać banki do:

  • zwiększenia kwoty funduszy własnych
  • przedstawienia planu przywrócenia zgodności z wymogami nadzorczymi
  • dopracowania uregulowań, procesów i strategii
  • wprowadzenia szczególnych zasad tworzenia rezerw lub szczególnego traktowania aktywów pod kątem wymogów w zakresie funduszy własnych
  • ograniczenia stosowania wynagrodzenia zmiennego
  • przeznaczenia zysków netto na zwiększenie funduszy własnych
  • przestrzegania ograniczeń i zakazów EBC w zakresie wypłat z zysku na rzecz akcjonariuszy lub posiadaczy instrumentów zaliczanych do kapitału dodatkowego Tier I.

Obowiązki te są szczegółowo określone w dyrektywie w sprawie wymogów kapitałowych (CRD).

Przegląd administracyjny

Bank może wystąpić o przegląd decyzji EBC w sprawie zastosowania środków nadzorczych do Administracyjnej Rady Odwoławczej.

Wszystkie strony w tej sekcji

Demaskowanie nieprawidłowości