Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Valvontatoimet

Pankkien toiminnan turvallisuuden ja koko EU:n pankkijärjestelmän vakauden kannalta on olennaisen tärkeää, että pankit ovat vakavaraisia. Siksi pankkien on täytettävä EU:n lainsäädännössä asetetut vakavaraisuusvaatimukset.

Jos merkittävä pankki ei täytä vakavaraisuusvaatimuksia (tai jos pankin johto ei ole asianmukainen tai sen riskienhallinta on puutteellista), EKP voi puuttua tilanteeseen toteuttamalla erilaisia valvontatoimia. Valvontatoimilla pyritään varmistamaan, että pankki ryhtyy jo varhaisessa vaiheessa tarvittaviin toimiin korjatakseen puutteet vakavaraisuusvaatimusten täyttämisessä.

EKP voi vaatia pankkeja muun muassa

  • täydentämään omia varoja
  • esittämään suunnitelman vaatimustenvastaisuuksien korjaamiseksi
  • tehostamaan järjestelyjä, menettelyjä ja strategioita
  • noudattamaan omien varojen vaatimusten laskennassa erityistä tappiovarauspolitiikkaa tai erityistä saamisten käsittelyä
  • rajoittamaan muuttuvien palkkioiden määrää
  • käyttämään nettovoittoja omien varojen vahvistamiseen
  • noudattamaan EKP:n asettamia rajoituksia tai kieltoja, jotka koskevat voitonjakoa tai korkomaksuja osakkeenomistajille tai ensisijaisen lisäpääoman (AT1) instrumenttien haltijoille.

Valvontatoimista on säädetty tarkemmin Capital Requirements Directive (CRD).

Jos valvontatoimet eivät tehoa, EKP voi lisäksi määrätä täytäntöönpanotoimia tai seuraamuksia.

Oikaisulautakunta

Pankki voi pyytää oikaisulautakuntaa käsittelemään uudelleen EKP:n päätöksen, jossa määrätään pankille valvontatoimia.

Kaikki tähän osioon kuuluvat sivut

Ilmoita väärinkäytöksestä