Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Nadzorniški ukrepi

Izpolnjevanje zakonsko določenih bonitetnih zahtev je bistveno tako za varnost in trdnost posameznih kreditnih institucij kot tudi za stabilnost celotnega finančnega sistema v Evropski uniji.

Če pomembna institucija ne izpolnjuje bonitetnih zahtev, če obstajajo težave z njenim vodstvom ali če ni jasno, ali je sposobna kriti svoja tveganja, lahko ECB v okviru enotnega mehanizma nadzora (EMN) sprejme ukrepe za odpravo težav. Uvede lahko tudi izvršilne ukrepe ali proti instituciji uvede sankcije.

Namen izvršilnih ukrepov je zagotoviti, da nadzorovane banke pravočasno sprejmejo ukrepe, s katerimi odpravijo neskladja z bonitetnimi zahtevami, ki so določene v veljavni zakonodaji EU.

ECB lahko od bank denimo zahteva, da:

  • se dokapitalizirajo
  • predložijo načrt za ponovno izpolnjevanje nadzornih zahtev
  • izboljšajo svoje mehanizme, procese in strategije
  • izvajajo določeno politiko oblikovanja rezervacij ali upravljanja aktive, da bi izpolnile kapitalske zahteve
  • omejijo variabilne prejemke
  • uporabijo neto dobiček za povečanje kapitala
  • spoštujejo omejitve ali prepovedi, ki jih določi ECB glede razdelitve dobička delničarjem ali imetnikom instrumentov dodatnega temeljnega kapitala.

Za podrobnejšo obravnavo teh točk glej direktio o kapitalskih zahtevah (CRD).

Upravni pregled

Odločitve, s katerimi ECB bankam nalaga sankcije, lahko na zahtevo sankcionirane banke preveri Upravni odbor za pregled

Vse strani v tem razdelku

Žvižgaštvo