Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Nadzorniški ukrepi

Izpolnjevanje bonitetnih zahtev, ki veljajo za kreditne institucije, je bistveno za varnost in trdnost teh institucij kot tudi za stabilnost finančnega sistema v Evropski uniji.

Če pomembna institucija ne izpolnjuje bonitetnih zahtev, obstajajo težave z njenim vodstvom ali je vprašljiva njena sposobnost, da krije svoja tveganja, lahko ECB v okviru enotnega mehanizma nadzora (EMN) sprejme ukrepe za odpravo težav. Uvede lahko tudi izvršilne ukrepe ali proti instituciji uvede sankcije.

Namen izvršilnih ukrepov je zagotoviti, da nadzorovane banke pravočasno sprejmejo ukrepe, ki so potrebni za odpravo težav, povezanih z bonitetnimi zahtevami, ki so določene v veljavni zakonodaji EU.

Na primer, ECB lahko od bank zahteva, da:

  • imajo dodatna lastna sredstva
  • predložijo načrt za ponovno izpolnjevanje nadzornih zahtev
  • izboljšajo svoje mehanizme, procese in strategije
  • izvajajo določeno politiko oblikovanja rezervacij ali obravnavo sredstev, da bi izpolnile kapitalske zahteve
  • omejijo variabilne prejemke
  • uporabijo neto dobiček za povečanje lastnih sredstev
  • spoštujejo omejitve ali prepovedi, ki jih določi ECB glede razdelitve dobička delničarjem ali imetnikom instrumentov dodatnega temeljnega kapitala.

Za podrobnejšo obravnavo teh točk glej Capital Requirements Directive (CRD).

Vse strani v tem razdelku