Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Nadzorne mjere

Usklađenost s bonitetnim zahtjevima koji se primjenjuju na kreditne institucije jedan je od ključnih čimbenika sigurnosti i pouzdanosti tih institucija te stabilnosti financijskog sustava Europske unije.

Ako značajna banka ne ispunjava bonitetne zahtjeve, ako je upravljanje bankom problematično ili je upitna njezina sposobnost pokrivanja rizika, ESB može donijeti mjere za rješavanje tih problema u sklopu jedinstvenog nadzornog mehanizma (SSM). Osim toga, može izreći provedbene mjere i sankcije.

Svrha je nadzornih mjera osigurati da nadzirane banke dovoljno rano poduzmu potrebne radnje za rješavanje poteškoća povezanih s bonitetnim zahtjevima koji su određeni odgovarajućim pravom Europske unije.

Na primjer, ESB od banaka može zahtijevati:

  • držanje dodatnog regulatornoga kapitala
  • podnošenje plana za ponovno usklađivanje s nadzornim zahtjevima
  • pojačanje aranžmana, postupaka i strategija
  • primjenu posebne politike rezerviranja ili tretmana imovine u pogledu kapitalnih zahtjeva
  • ograničenje varijabilnih primitaka
  • upotrebu neto dobiti za jačanje regulatornog kapitala
  • usklađenost s ESB-ovim ograničenjima ili zabranama raspodjele dioničarima ili imateljima instrumenata dodatnog osnovnog kapitala.

Podrobnije informacije o mogućim zahtjevima mogu se pronaći u direktivi o kapitalnim zahtjevima (CRD)

Administrativno preispitivanje

Administrativni odbor za preispitivanja može preispitati odluke ESB‑a kojima se izriču nadzorne mjere na zahtjev banke na koju se određena odluka odnosi.

Sve stranice u ovom odjeljku

Prijava povreda, tzv. zviždanje