Menu

Kompiti

Fil-Mekkaniżmu Superviżorju Uniku, il-BĊE għandu f’idejh is-superviżjoni tal-banek sinifikanti tal-pajjiżi parteċipanti. Biex nagħmlu hekk, aħna naħdmu flimkien mal-awtoritajiet nazzjonali ta’ dawn il-pajjiżi.

Timijiet Superviżorji Konġunti

Il-banek inqas sinifikanti huma sorveljati mill-awtoritajiet superviżorji nazzjonali filwaqt li l-BĊE jiżgura approċċ konsistenti madwar l-Ewropa.

Lista ta’ banek suġġetti għas-superviżjoni

L-għanijiet tagħna

B'ħidma flimkien taħt il-Mekkaniżmu Superviżorju Uniku, il-BĊE u s-superviżuri nazzjonali għandhom l-għan li:

 • jiżguraw is-sigurtà u s-solidità tas-sistema bankarja Ewropea
 • isaħħu l-integrazzjoni u l-istabbiltà finanzjarja fl-Ewropa
 • jiżguraw li s-superviżjoni tkun konsistenti

Għodod mikroprudenzjali

L-għodod mikroprudenzjali jikkonċentraw fuq l-isfida u l-ittestjar tar-riskji ta’ banek individwali. B'dan il-mod, jikkontribwixxu għal sistema bankarja sigura fl-Ewropa.

Il-BĊE għandu s-setgħa li:

 • jagħmel rieżamijiet superviżorji, fosthom testijiet tal-istress
 • jagħmel spezzjonijiet fuq il-post u investigazzjonijiet
 • jagħti jew jirtira l-liċenzji bankarji
 • jawtorizza akkwisti ta' parteċipazzjonijiet kwalifikati
 • jiżgura li jkun hemm konformità mar-regoli prudenzjali tal-UE
 • jgħolli r-rekwiżiti tal-kapital (“bafers”) biex jilqa' għar-riskji finanzjarji
 • jimponi miżuri korrettivi u sanzjonijiet

Għodod makroprudenzjali

Is-superviżjoni makroprudenzjali tirriferi għall-approċċ ġenerali li jintuża biex jiżgura l-istabbiltà tas-sistema finanzjarja tal-Ewropa billi tiġi limitata l-akkumulazzjoni ta’ riskji aggregati fi ħdan is-sistema.

Il-BĊE jista’

 • japplika rekwiżiti ogħla għall-banek, bħalma huma bafers kontroċikliċi
 • jikkummenta fuq u joġġezzjona għall-miżuri minn awtoritajiet nazzjonali

Websajt tal-BĊE: Stabbiltà finanzjarja u politika makroprudenzjali