Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Tehtävät

Yhteisessä valvontamekanismissa EKP vastaa merkittävien pankkien suorasta valvonnasta yhteistyössä kansallisten valvontaviranomaisten kanssa.

Yhteiset valvontaryhmät

Vähemmän merkittäviä pankkeja valvovat puolestaan kansalliset valvontaviranomaiset, mutta EKP varmistaa, että valvonnassa noudatetaan yhdenmukaisia käytäntöjä.

Valvottavien laitosten luettelot

Tavoitteet

Yhteisen pankkivalvonnan tavoitteena on

  • varmistaa, että EU:n pankkijärjestelmä on luotettava ja sen toiminta on vakaalla pohjalla
  • parantaa rahoitusmarkkinoiden yhtenäisyyttä ja vakautta EU:ssa
  • varmistaa, että valvonta on yhdenmukaista.

Mikrovakausvalvonnan välineet

Mikrovakausvalvonnalla tarkoitetaan toimia, joilla parannetaan EU:n pankkijärjestelmän turvallisuutta yksittäisten pankkien tasolla: siinä arvioidaan ja ehkäistään pankkikohtaisia riskejä.

EKP:llä on valtuudet

Makrovakausvalvonnan välineet

Makrovakausvalvonnalla tarkoitetaan toimia, joilla varmistetaan EU:n rahoitusjärjestelmän vakaus kokonaisuutena estämällä liiallisten riskikeskittymien muodostuminen rahoitusjärjestelmässä.

EKP voi

  • asettaa pankeille tiukempia vaatimuksia, kuten vaatia vastasyklisiä pääomapuskureita
  • ottaa kantaa kansallisten viranomaisten toimenpiteisiin sekä vastustaa niitä.
EKP:n verkkosivut: Rahoitusvakaus ja makrovakauspolitiikka

KATSO MYÖS

Lisätietoa aiheesta

Pankkivalvonnan säädösperusta

YVM-asetus

Kaikki tähän osioon kuuluvat sivut

Ilmoita väärinkäytöksestä