Menu

Zadaće

U sklopu jedinstvenog nadzornog mehanizma ESB izravno nadzire značajne banke u državama sudionicama, i to u suradnji s nacionalnim nadzornim tijelima tih država. 

Zajednički nadzorni timovi

Manje značajne banke nadziru nacionalna nadzorna tijela, a ESB osigurava dosljedan, europski pristup.

Popis nadziranih banaka

Naši ciljevi

ESB i nacionalna nadzorna tijela suradnjom u sklopu jedinstvenog nadzornog mehanizma

 • osiguravaju sigurnost i pouzdanost europskog bankovnog sustava
 • doprinose financijskoj integraciji i stabilnosti u Europi
 • osiguravaju dosljedan nadzor.

Mikrobonitetni alati

Mikrobonitetni alati usmjereni su na preispitivanje rizika pojedinačnih banaka i na njihovo testiranje. Na taj se način pridonosi sigurnosti bankovnog sustava u Europi.

ESB ima sljedeće ovlasti:

 • provoditi nadzorne provjere, uključujući testiranja na stres
 • provoditi nadzore na licu mjesta i istrage
 • izdavati ili oduzimati odobrenja za pružanje bankovnih usluga
 • izdavati odobrenja za stjecanje kvalificiranih udjela
 • osiguravati usklađenost s bonitetnim pravilima EU-a
 • po potrebi odrediti više kapitalne zahtjeve (»zaštitne slojeve«) radi smanjenja financijskih rizika.
 • izricati korektivne mjere i sankcije.

Makrobonitetni alati

Makrobonitetni nadzor odnosi se na cjelokupan pristup osiguranju stabilnosti europskog financijskog sustava kojim se ograničava povećanje agregatnog rizika unutar sustava.

U tu svrhu ESB može

 • odrediti bankama više zahtjeve, kao što su protuciklički zaštitni slojevi
 • očitovati se i uložiti prigovor na mjere nacionalnih tijela.

Mrežne stranice ESB-a: Financijska stabilnost i makrobonitetna politika