Menu

Uždaviniai

ECB vykdo tiesioginę Bendrame priežiūros mechanizme dalyvaujančių šalių svarbių bankų priežiūrą bendradarbiaudamas su šių šalių nacionalinėmis priežiūros institucijomis.

Jungtinės priežiūros grupės

Mažiau svarbių bankų priežiūrą vykdo nacionalinės priežiūros institucijos, o ECB užtikrina, kad priežiūra būtų nuosekli visoje Europoje.

Prižiūrimų bankų sąrašas

Mūsų tikslai

Bendradarbiaudami pagal Bendrą priežiūros mechanizmą, ECB ir nacionalinės priežiūros institucijos siekia:

 • užtikrinti, kad Europos bankų sistema būtų saugi ir patikima;
 • didinti finansinę integraciją ir finansinį stabilumą Europoje;
 • užtikrinti, kad priežiūra būtų nuosekli.

Mikroprudencinės priemonės

Mikroprudencinėmis priemonėmis vertinama ir testuojama atskirų bankų rizika. Taip jomis prisidedama prie saugios bankų sistemos Europoje.

ECB yra įgaliotas:

 • vykdyti priežiūrinį tikrinimą, įskaitant testavimą nepalankiausiomis sąlygomis;
 • atlikti patikrinimus vietoje ir tyrimus;
 • suteikti bankams veiklos leidimus ir juos panaikinti;
 • suteikti leidimus įsigyti kvalifikuotuosius akcijų paketus;
 • užtikrinti, kad būtų laikomasi ES prudencinių taisyklių;
 • nustatyti didesnius kapitalo reikalavimus (rezervus), kai reikia pašalinti finansinę riziką;
 • skirti taisomąsias priemones ir sankcijas.

Makroprudencinės priemonės

Makroprudencinė priežiūra – tai suminės rizikos ribojimas visoje Europos finansų sistemoje, siekiant išsaugoti jos stabilumą.

ECB gali:

 • taikyti bankams didesnius reikalavimus, pavyzdžiui, nurodyti sukaupti anticiklinį kapitalo rezervą;
 • teikti pastabas dėl nacionalinių institucijų taikomų priemonių ir joms prieštarauti.

ECB interneto svetainė: finansinis stabilumas ir makroprudencinė politika