Uždaviniai

ECB vykdo tiesioginę Bendrame priežiūros mechanizme dalyvaujančių šalių svarbių bankų priežiūrą bendradarbiaudamas su šių šalių nacionalinėmis priežiūros institucijomis.

Jungtinės priežiūros grupės

Mažiau svarbių bankų priežiūrą vykdo nacionalinės priežiūros institucijos, o ECB užtikrina, kad priežiūra būtų nuosekli visoje Europoje.

Prižiūrimų bankų sąrašas

Mūsų tikslai

Bendradarbiaudami pagal Bendrą priežiūros mechanizmą, ECB ir nacionalinės priežiūros institucijos siekia:

 • užtikrinti, kad Europos bankų sistema būtų saugi ir patikima;
 • didinti finansinę integraciją ir finansinį stabilumą Europoje;
 • užtikrinti, kad priežiūra būtų nuosekli.

Mikroprudencinės priemonės

Mikroprudencinėmis priemonėmis vertinama ir testuojama atskirų bankų rizika. Taip jomis prisidedama prie saugios bankų sistemos Europoje.

ECB yra įgaliotas:

 • vykdyti priežiūrinį tikrinimą, įskaitant testavimą nepalankiausiomis sąlygomis;
 • atlikti patikrinimus vietoje ir tyrimus;
 • suteikti bankams veiklos leidimus ir juos panaikinti;
 • suteikti leidimus įsigyti kvalifikuotuosius akcijų paketus;
 • užtikrinti, kad būtų laikomasi ES prudencinių taisyklių;
 • nustatyti didesnius kapitalo reikalavimus (rezervus), kai reikia pašalinti finansinę riziką;
 • skirti taisomąsias priemones ir sankcijas.

Makroprudencinės priemonės

Makroprudencinė priežiūra – tai suminės rizikos ribojimas visoje Europos finansų sistemoje, siekiant išsaugoti jos stabilumą.

ECB gali:

 • taikyti bankams didesnius reikalavimus, pavyzdžiui, nurodyti sukaupti anticiklinį kapitalo rezervą;
 • teikti pastabas dėl nacionalinių institucijų taikomų priemonių ir joms prieštarauti.

ECB interneto svetainė: finansinis stabilumas ir makroprudencinė politika