Menu

Feladatok

Az EKB az egységes felügyeleti mechanizmuson belül közvetlenül felügyeli a részt vevő országok jelentős bankjait. Ennek érdekében együttműködünk ezen országok nemzeti felügyeleteivel.

Közös felügyeleti csoportok

A kevésbé jelentős bankok a nemzeti felügyeletek alá tartoznak, az EKB pedig biztosítja, hogy egész Európában egységes módszertant alkalmazzanak.

A felügyelt bankok jegyzéke

Céljaink

Az egységes felügyeleti mechanizmus keretében folyó együttműködés révén az EKB és a nemzeti felügyeletek célja:

 • szavatolni az európai bankrendszer biztonságát és szilárdságát;
 • fokozni az európai pénzügyi integrációt és stabilitást;
 • gondoskodni a következetes bankfelügyeletről.

Mikroprudenciális eszközök

A mikroprudenciális eszközök az egyes bankok kockázatainak tesztelésére irányulnak, ezzel erősítve az európai bankrendszer biztonságát.

Az EKB hatáskörébe tartozik:

 • felügyeleti felülvizsgálat, például stresszteszt lebonyolítása;
 • helyszíni szemle és egyéb vizsgálat lefolytatása;
 • banki működési engedély kibocsátása és bevonása;
 • befolyásoló részesedés szerzésének engedélyezése;
 • az EU prudenciális szabályainak érvényesítése;
 • magasabb tőkekövetelmények („pufferek”) megállapítása a pénzügyi kockázatok kivédése érdekében;
 • korrekciós intézkedések és szankciók kiszabása.

Makroprudenciális eszközök

A makroprudenciális felügyelet arra az általános megközelítésre utal, amely az európai pénzügyi rendszer stabilitását biztosítja azáltal, hogy az aggregált kockázatok rendszeren belüli felhalmozódását korlátozza.

Az EKB jogosult:

 • magasabb követelményeket, például anticiklikus puffereket alkalmazni a bankokra;
 • véleményezni a nemzeti hatóságok által hozott intézkedéseket, és kifogást emelni ellenük.

Az EKB honlapja: pénzügyi stabilitás és makroprudenciális politika