Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Úlohy

V rámci jednotného mechanizmu dohľadu (Single Supervisory Mechanism – SSM) ECB vykonáva priamy dohľad nad významnými bankami zúčastnených krajín. Pri výkone dohľadu spolupracujeme s vnútroštátnymi orgánmi dohľadu týchto krajín.

Spoločné dohliadacie tímy

Dohľad nad menej významnými bankami vykonávajú vnútroštátne orgány dohľadu, zatiaľ čo ECB zabezpečuje konzistentný postup dohľadu v rámci Európy.

Zoznam dohliadaných bánk

Ciele

Cieľom ECB a vnútroštátnych orgánov dohľadu v rámci spolupráce pri výkone dohľadu v rámci jednotného mechanizmu dohľadu je:

  • zaisťovať bezpečnosť a odolnosť európskeho bankového systému,
  • prehlbovať mieru finančnej integrácie a stability v Európe,
  • zabezpečovať konzistentný dohľad.

Mikroprudenciálne nástroje

Účelom mikroprudenciálnych nástrojov je sledovať a testovať riziká, ktorým čelia jednotlivé banky. Prispievajú tak k bezpečnosti bankového systému v Európe.

ECB má právomoc:

Makroprudenciálne nástroje

Makroprudenciálny dohľad predstavuje celkový prístup k zabezpečovaniu stability európskeho finančného systému prostredníctvom obmedzovania rastu celkovej hladiny rizika vo vnútri systému.

ECB môže:

  • stanoviť bankám vyššie požiadavky, napríklad na proticyklické rezervy,
  • vznášať pripomienky a námietky k opatreniam vnútroštátnych orgánov.
ECB: Finančná stabilita a makroprudenciálna politika

ĎALŠIE INFORMÁCIE

Súvisiace materiály

Všetky stránky v tejto sekcii

Oznamovanie porušení predpisov (whistleblowing)