Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Задачи

В единния надзорен механизъм ЕЦБ осъществява пряк надзор над значимите банки в участващите държави. За тази цел работим съвместно с националните надзорни органи на тези държави.

Съвместни надзорни екипи

По-малко значимите банки са под надзора на националните надзорни органи, като ЕЦБ осигурява последователен подход навсякъде в Европа.

Списък на поднадзорните банки

Нашите цели

В съвместната си работа в единния надзорен механизъм ЕЦБ и националните надзорни органи се стремят:

  • да осигуряват сигурността и стабилността на европейската банкова система
  • да засилят финансовата интеграция и стабилност в Европа
  • да осигурят последователност в надзора

Микропруденциални инструменти

Микропруденциалните инструменти са съсредоточени върху изследване и изпитване на рисковете пред отделните банки. По този начин те допринасят за сигурността на банковата система в Европа.

ЕЦБ има правомощия:

Макропруденциални инструменти

Макропруденциалният надзор засяга цялостния подход, чрез който трябва да се осигури стабилността на европейската финансова система чрез ограничаване на натрупването на риск в нея.

ЕЦБ има права:

  • да налага по-високи изисквания към банките, като например антициклични буфери
  • да коментира и да възразява срещу мерки, приети от национални органи
Уебсайт на ЕЦБ: Финансова стабилност и макропруденциална политика

Вижте също

Други публикации по темата

Всички страници в този раздел

Подайте сигнал