Menu

Naloge

ECB v okviru enotnega mehanizma nadzora neposredno nadzira pomembne banke v sodelujočih državah. Pri tem sodeluje z nacionalnimi nadzornimi organi iz teh držav.

Skupne nadzorniške skupine

Manj pomembne banke nadzirajo nacionalni nadzorni organi, ECB pa zagotavlja enoten pristop v celotni Evropi.

Seznam nadzorovanih bank

Naši cilji

ECB in pristojni nacionalni organi si s skupnim delom v enotnem mehanizmu nadzora prizadevajo za:

 • varnost in trdnost evropskega bančnega sistema
 • večjo finančno povezanost in stabilnost v Evropi
 • enotno izvajanje nadzora

Mikrobonitetna orodja

Glavni namen mikrobonitetnih orodij je kritično preverjanje in testiranje tveganj v vsaki posamezni banki. S tem mikrobonitetna orodja prispevajo k varnosti bančnega sistema v Evropi.

ECB ima pooblastila, da:

 • izvaja nadzorniške preglede, vključno s stresnimi testi
 • izvaja inšpekcijske preglede na kraju samem in preiskave
 • izdaja in odvzema dovoljenja za opravljanje bančnih storitev
 • izdaja dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža
 • zagotavlja spoštovanje bonitetnih pravil EU
 • določi višje kapitalske zahteve (»blažilnike«), če je to potrebno, da bi se zmanjšala finančna tveganja
 • nalaga korektivne ukrepe in sankcije

Makrobonitetna orodja

Makrobonitetni nadzor označuje splošni pristop, ki se uporablja pri zagotavljanju stabilnosti v evropskem finančnem sistemu s tem, da se omejuje kopičenje agregatnih tveganj v sistemu.

ECB lahko:

 • uvede višje zahteve za banke, npr. proticiklične blažilnike
 • komentira in izpodbija ukrepe nacionalnih organov

Spletno mesto ECB: Finančna stabilnost in makrobonitetna politika