Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Zadania

EBC sprawuje w strefie euro bezpośredni nadzór nad bankami istotnymi z krajów objętych jednolitym mechanizmem nadzorczym (SSM). Współpracuje przy tym z krajowymi organami nadzoru z tych krajów.

Wspólne zespoły nadzorcze

Banki mniej istotne są nadzorowane przez krajowe organy nadzoru, a EBC czuwa nad spójnością stosowanego podejścia na poziomie europejskim.

Lista nadzorowanych banków

Cele

Współpraca EBC i krajowych organów nadzoru w ramach SSM ma zapewnić:

  • bezpieczeństwo i dobrą kondycję europejskiego systemu bankowego
  • większą integrację i stabilność finansową w Europie
  • spójność nadzoru bankowego.

Narzędzia mikroostrożnościowe

Nadzór mikroostrożnościowy polega na weryfikacji i testowaniu ryzyka występującego w poszczególnych bankach. Jego celem jest utrzymanie bezpieczeństwa europejskiego systemu bankowego.

Uprawnienia EBC obejmują:

Narzędzia makroostrożnościowe

Nadzór makroostrożnościowy obejmuje ogół działań mających zapewnić stabilność europejskiego systemu finansowego przez ograniczanie kumulacji ryzyka w obrębie tego systemu.

Uprawnienia EBC obejmują:

  • wyznaczanie bankom wyższych wymogów, np. buforów antycyklicznych
  • wydawanie opinii i wyrażanie sprzeciwu w odniesieniu do środków wprowadzanych przez organy krajowe.
Strona internetowa EBC: stabilność finansowa i polityka makroostrożnościowa

POLECAMY TAKŻE

Powiązane informacje

Wszystkie strony w tej sekcji

Demaskowanie nieprawidłowości