Menu

Úkoly

V rámci jednotného mechanismu dohledu ECB vykonává přímý dohled nad významnými bankami zúčastněných zemí. Za tímto účelem spolupracujeme s vnitrostátními orgány dohledu těchto zemí.

Společné týmy dohledu

Na méně významné banky dohlížejí vnitrostátní orgány dohledu, přičemž ECB zajišťuje důsledný přístup v celé Evropě.

Seznam dohlížených bank

Naše cíle

ECB a vnitrostátními orgány dohledu spolupracují v rámci jednotného mechanismu dohledu a za cíl mají:

 • zajistit bezpečnost a odolnost evropského bankovního systému,
 • posílit finanční integraci a stabilitu v Evropě a
 • zajistit konzistentní dohled.

Mikroobezřetnostní nástroje

Mikroobezřetnostní nástroje se soustředí na zkoumání a testování rizik jednotlivých bank. Takto přispívají k bezpečnému bankovnímu systému v Evropě.

ECB má pravomoc:

 • provádět dohledový přezkum, včetně zátěžových testů,
 • provádět kontroly na místě a šetření,
 • udělovat nebo odnímat bankovní povolení,
 • povolovat nabývání kvalifikovaných účastí bankami,
 • zajišťovat dodržování obezřetnostních pravidel EU,
 • stanovovat vyšší kapitálové požadavky („polštáře“) s cílem čelit finančním rizikům a
 • ukládat nápravná opatření a sankce.

Makroobezřetnostní nástroje

Makroobezřetnostní dohled označuje celkový přístup k zajištění stability evropského finančního systému omezováním akumulace souhrnného rizika v systému.

ECB může:

 • uplatnit na banky vyšší požadavky, např. proticyklické polštáře, a
 • vyjadřovat se a vznášet námitky vůči opatřením vnitrostátních orgánů.

Internetové stránky ECB: Finanční stabilita a makroobezřetnostní politika