Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Uzdevumi

ECB Vienotā uzraudzības mehānisma ietvaros veic iesaistīto valstu nozīmīgo banku tiešu uzraudzību. To veic sadarbībā ar nacionālajām kompetentajām iestādēm.

Kopējās uzraudzības komandas

Mazāk nozīmīgās bankas uzrauga attiecīgo valstu uzraudzības iestādes, savukārt ECB nodrošina, lai visā Eiropā tiktu piemērota vienota pieeja.

Uzraudzīto banku saraksts

Mūsu mērķi

Darbojoties ciešā sadarbībā Vienotā uzraudzības mehānisma ietvaros, ECB un nacionālās kompetentās iestādes

  • nodrošina Eiropas banku sistēmas drošību un stabilitāti;
  • veicina finanšu integrāciju un stabilitāti Eiropā;
  • nodrošina konsekventu uzraudzību.

Mikroprudenciālās uzraudzības instrumenti

Mikroprudenciālās uzraudzības instrumenti vērsti uz risku pārbaudi un testēšanu atsevišķās bankās. Tādējādi tie veicina banku sistēmas drošību Eiropā.

ECB piešķirtas pilnvaras

Makroprudenciālās uzraudzības instrumenti

Makroprudenciālā uzraudzība attiecas uz vispārējo pieeju Eiropas finanšu sistēmas stabilitātes nodrošināšanai, ierobežojot kopējā risku līmeņa paaugstināšanos sistēmā.

ECB var

  • piemērot bankām augstākas prasības, piemēram, nosakot pretcikliskās rezerves;
  • komentēt valstu iestāžu noteiktos pasākumus un iebilst pret tiem.
ECB interneta vietnes sadaļa par finanšu stabilitāti un makroprudenciālo uzraudzības politiku

PAPILDU INFORMĀCIJA

Uzziniet vairāk par līdzīgām tēmām

Tiesiskais regulējums

VUM regula

Visas šīs sadaļas lapas

Trauksmes celšana