Menu

Arbejdsopgaver

Inden for Den Fælles Tilsynsmekanisme fører ECB direkte tilsyn med de signifikante banker i deltagerlandene. Vi arbejder i den forbindelse sammen med landenes nationale tilsynsmyndigheder.

Fælles tilsynsteam

De nationale tilsynsmyndigheder fører tilsyn med de mindre signifikante banker, og ECB sikrer, at fremgangsmåden er ens i hele Europa.

Fortegnelse over banker under tilsyn

Formål

I samarbejdet inden for Den Fælles Tilsynsmekanisme er det ECB's og de nationale tilsynsmyndigheders mål

 • at sikre, at det europæiske banksystem er sikkert og solidt
 • at fremme finansiel integration og stabilitet i Europa
 • at sikre et ensartet tilsyn.

Mikroprudentielle værktøjer

De mikroprudentielle værktøjer tager sigte på at udfordre og teste individuelle bankers risici. Herved er de med til at skabe et sikkert banksystem i Europa.

ECB har beføjelse til:

 • at udføre tilsynskontroller, herunder stresstest
 • at foretage inspektioner på stedet og undersøgelser
 • at tildele og inddrage banklicenser
 • at godkende bankers erhvervelser af kvalificerede kapitalandele
 • at sikre overholdelsen af EU's tilsynsregler
 • at opstille højere kapitalkrav ("buffere") for at imødegå finansielle risici
 • at pålægge korrigerende foranstaltninger og sanktioner.

Makroprudentielle værktøjer

Det makroprudentielle tilsyn vedrører den samlede tilgang til at sikre et stabilt finansielt system i Europa ved at begrænse opbygningen af aggregeret risiko i systemet.

ECB kan:

 • anvende højere krav for banker, fx modcykliske kapitalbuffere
 • fremsætte kommentarer til og komme med indsigelser mod foranstaltninger, som de nationale myndigheder træffer.

ECB's websted: Finansiel stabilitet og makroprudentiel politik