SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Arbejdsopgaver

Inden for Den Fælles Tilsynsmekanisme fører ECB direkte tilsyn med de signifikante banker i deltagerlandene. Vi arbejder i den forbindelse sammen med landenes nationale tilsynsmyndigheder.

Fælles tilsynsteam

De nationale tilsynsmyndigheder fører tilsyn med de mindre signifikante banker, og ECB sikrer, at fremgangsmåden er ens i hele Europa.

Fortegnelse over banker under tilsyn

Formål

I samarbejdet inden for Den Fælles Tilsynsmekanisme er det ECB's og de nationale tilsynsmyndigheders mål

  • at sikre, at det europæiske banksystem er sikkert og solidt
  • at fremme finansiel integration og stabilitet i Europa
  • at sikre et ensartet tilsyn.

Mikroprudentielle værktøjer

De mikroprudentielle værktøjer tager sigte på at udfordre og teste individuelle bankers risici. Herved er de med til at skabe et sikkert banksystem i Europa.

ECB har beføjelse til:

Makroprudentielle værktøjer

Det makroprudentielle tilsyn vedrører den samlede tilgang til at sikre et stabilt finansielt system i Europa ved at begrænse opbygningen af aggregeret risiko i systemet.

ECB kan:

  • anvende højere krav for banker, fx modcykliske kapitalbuffere
  • fremsætte kommentarer til og komme med indsigelser mod foranstaltninger, som de nationale myndigheder træffer.
ECB's websted: Finansiel stabilitet og makroprudentiel politik

SE OGSÅ

Relaterede emner

Retsgrundlag

SSM-forordningen

Alle sider i dette afsnit

Whistleblowing