Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Καθήκοντα

Εντός του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού, η ΕΚΤ εποπτεύει άμεσα τις σημαντικές τράπεζες στις συμμετέχουσες χώρες. Για να φέρουμε εις πέρας το έργο αυτό, συνεργαζόμαστε με τις εθνικές εποπτικές αρχές αυτών των χωρών.

Μεικτές εποπτικές ομάδες

Οι λιγότερο σημαντικές τράπεζες εποπτεύονται από τις εθνικές εποπτικές αρχές ενώ η ΕΚΤ διασφαλίζει μια συνεπή προσέγγιση σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Κατάλογος εποπτευόμενων τραπεζών

Οι στόχοι μας

Με τη συνεργασία τους στο πλαίσιο του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού, η ΕΚΤ και οι εθνικές εποπτικές αρχές επιδιώκουν

  • τη διαφύλαξη της ασφάλειας και της ευρωστίας του ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος
  • την ενίσχυση της χρηματοπιστωτικής ολοκλήρωσης και σταθερότητας στην Ευρώπη
  • τη διασφάλιση συνεπούς εποπτείας

Μικροπροληπτικά εργαλεία

Τα μικροπροληπτικά εργαλεία επικεντρώνονται στην επαλήθευση και τον έλεγχο των κινδύνων κάθε τράπεζας. Με αυτόν τον τρόπο, συνεισφέρουν σε ένα ασφαλές τραπεζικό σύστημα στην Ευρώπη.

Η ΕΚΤ έχει την αρμοδιότητα:

Μακροπροληπτικά εργαλεία

Η μακροπροληπτική εποπτεία αφορά τη συνολική προσέγγιση που ακολουθείται για να διασφαλιστεί η σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος της Ευρώπης, με τον περιορισμό της συσσώρευσης συνολικών κινδύνων εντός του συστήματος.

Η ΕΚΤ μπορεί:

  • να ζητεί την εφαρμογή υψηλότερων απαιτήσεων από τις τράπεζες, όπως τον σχηματισμό αντικυκλικών αποθεμάτων ασφαλείας
  • να υποβάλλει σχόλια και ενστάσεις σε σχέση με μέτρα που επιβάλλουν οι εθνικές αρχές
Δικτυακός τόπος της ΕΚΤ: Χρηματοπιστωτική σταθερότητα και μακροπροληπτική πολιτική

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μάθετε περισσότερα για σχετικά θέματα

Νομικό πλαίσιο

Κανονισμός ΕΕΜ

Όλες οι σελίδες σε αυτήν την ενότητα

Μηχανισμός καταγγελίας παραβάσεων