Menu

Atribuții

În cadrul Mecanismului unic de supraveghere, BCE supraveghează direct băncile semnificative din țările participante. În acest sens, cooperăm cu autoritățile naționale de supraveghere din țările respective.

Echipele comune de supraveghere

Băncile mai puțin semnificative sunt supravegheate de autoritățile naționale de supraveghere, în timp ce BCE asigură o abordare consecventă în întreaga Europă.

Lista băncilor supravegheate

Obiectivele noastre

Colaborând în cadrul Mecanismului unic de supraveghere, BCE și autoritățile naționale de supraveghere vizează:

 • asigurarea siguranței și solidității sistemului bancar european;
 • sporirea gradului de stabilitate și integrare financiară în Europa;
 • asigurarea unei supravegheri consecvente.

Instrumentele microprudențiale

Instrumentele microprudențiale se axează pe analizarea cu spirit critic și testarea riscurilor băncilor individuale, contribuind astfel la siguranța sistemului bancar în Europa.

BCE deține competența:

 • efectuării de controale de supraveghere, inclusiv testări la stres;
 • realizării de anchete și inspecții la fața locului;
 • acordării sau retragerii autorizațiilor bancare;
 • autorizării achizițiilor de participații calificate;
 • asigurării respectării normelor prudențiale ale UE;
 • definirii unor cerințe mai stricte privind capitalul („rezerve de capital”) pentru a contracara eventualele riscuri financiare;
 • impunerii de măsuri corective și sancțiuni.

Instrumentele macroprudențiale

Supravegherea macroprudențială se referă la abordarea globală ce vizează asigurarea stabilității sistemului financiar european prin limitarea acumulării de riscuri agregate în cadrul acestuia.

BCE poate:

 • aplica cerințe mai stricte pentru bănci, cum ar fi amortizoarele anticiclice;
 • formula observații și obiecțiuni cu privire la măsurile adoptate de autoritățile naționale.

Website-ul BCE: Stabilitatea financiară și politica macroprudențială