Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Deskundigheids- en betrouwbaarheidsbeoordelingen

Bij deskundigheids- en betrouwbaarheidsbeoordelingen wordt onderzocht of leden van het leidinggevend orgaan van een onder toezicht staande kredietinstelling (en medewerkers met een sleutelfunctie, indien relevant naar nationaal recht) geschikt zijn voor hun functie.

Het leidinggevend orgaan moet bovendien op zijn taak berekend zijn en door zijn samenstelling bijdragen aan effectief management en evenwichtige besluitvorming.

De ECB fungeert als poortwachter en is verantwoordelijk voor het beoordelen van de geschiktheid van alle leden van de leidinggevende organen van alle instellingen die onder het rechtstreekse toezicht van de ECB vallen. Door te zorgen voor deskundige en betrouwbare leidinggevende organen versterkt de ECB de veiligheid en soliditeit van de desbetreffende instellingen, maar ook van de banksector als geheel. Dit draagt tevens bij aan het algehele vertrouwen van het publiek in de financiële sector van het eurogebied.

Overzicht van deskundigheids- en betrouwbaarheidsbeoordelingen (doel, criteria en procedure)

De ECB voert deskundigheids- en betrouwbaarheidsbeoordelingen uit wanneer een kredietinstelling voor het eerst een bankvergunning krijgt. Wanneer benoemingen in het leidinggevend orgaan deel uitmaken van een procedure voor vergunningverlening of een gekwalificeerde deelneming, vindt de deskundigheids- en betrouwbaarheidsbeoordeling plaats bij de algemene beoordeling van de vergunningaanvraag of de aanvraag voor een gekwalificeerde deelneming. Als er veranderingen optreden in de samenstelling van leidinggevende organen beoordeelt de ECB bovendien de geschiktheid van de nieuwe leden.

Meer informatie hierover vindt u op de webpagina Vergunningen.

Criteria

De ECB beoordeelt de deskundigheid en betrouwbaarheid aan de hand van vijf criteria:

  • reputatie
  • ervaring
  • onafhankelijkheid/belangenverstrengeling
  • besteding van voldoende tijd aan de goede vervulling van de taken
  • collectieve geschiktheid
Tijdskader

Er gelden nationale wettelijke termijnen die van land tot land verschillen.

Procedure
Deskundigheids- en betrouwbaarheidsbeoordelingDeskundigheids- en betrouwbaarheidsbeoordeling

* of het hogere management (bij delegatie)

Alle pagina's in dit deel

Klokkenluiders