Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Procjene sposobnosti i primjerenosti

Procjenama sposobnosti i primjerenosti ispituje se jesu li članovi upravljačkog tijela nadzirane kreditne institucije (i nositelji ključnih funkcija ako je to propisano nacionalnim pravom) prikladni za svoje uloge.

Za obavljanje svojih dužnosti mora biti prikladno i upravljačko tijelo a njegov sastav mora pridonositi učinkovitom upravljanju i uravnoteženom odlučivanju.

ESB djeluje kao »čuvar« i procjenjuje prikladnost svih članova upravljačkih tijela svih institucija koje izravno nadzire. »Sposobnost i primjerenost« upravljačkih tijela kreditnih institucija pridonosi sigurnosti i pouzdanosti pojedinačnih institucija te jača bankarski sektor u cjelini. Osim toga, pridonosi povjerenju javnosti u cijeli financijski sektor europodručja.

Pregled procjena sposobnosti i primjerenosti (cilj, kriteriji i postupak)

ESB provodi procjene sposobnosti i primjerenosti kada kreditna institucija dobije odobrenje za početak poslovanja. Kada su imenovanja članova upravljačkih tijela dio postupka izdavanja odobrenja za rad ili postupka povezanog s kvalificiranim udjelima, procjena sposobnosti i primjerenosti dio je cjelokupne procjene za potrebe izdavanja odobrenja za rad ili odobrenja kvalificiranih udjela. ESB procjenjuje prikladnost novih članova upravljačkih tijela i pri svakoj promjeni sastava tih tijela.

Više o tim postupcima možete pročitati na mrežnoj stranici Odobrenja.

Kriteriji

U sklopu procjene sposobnosti i primjerenosti ESB razmatra pet kriterija:

  • ugled
  • iskustvo
  • neovisnost mišljenja / sukobe interesa
  • mogućnost posvećivanja dovoljno vremena za obavljanje funkcija
  • kolektivnu prikladnost.
Vremenski okvir

Primjenjuju se nacionalni zakonski rokovi, koji se razlikuju od države do države.

Postupak
Procjena sposobnosti i primjerenostiProcjena sposobnosti i primjerenosti

* ili više rukovodstvo, ako je odluka delegirana

Sve stranice u ovom odjeljku

Prijava povreda, tzv. zviždanje