Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Αξιολογήσεις της καταλληλότητας

Οι αξιολογήσεις της καταλληλότητας εξετάζουν κατά πόσον τα μέλη του διοικητικού οργάνου ενός εποπτευόμενου πιστωτικού ιδρύματος (και τα πρόσωπα που είναι επικεφαλής κρίσιμων λειτουργιών κατά περίπτωση σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία) είναι κατάλληλα για να ασκούν τα καθήκοντά τους.

Το διοικητικό όργανο πρέπει επίσης να είναι κατάλληλο για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του και η σύνθεσή του πρέπει να συμβάλλει στην αποτελεσματική διοίκηση και την ισορροπημένη λήψη αποφάσεων.

Η ΕΚΤ ενεργεί ως ρυθμιστής της εισόδου στην αγορά και είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση της καταλληλότητας όλων των μελών των διοικητικών οργάνων του συνόλου των ιδρυμάτων υπό την άμεση εποπτεία της. Η διασφάλιση ότι τα διοικητικά όργανα των πιστωτικών ιδρυμάτων είναι «κατάλληλα» ενισχύει την ασφάλεια και την ευρωστία των επιμέρους ιδρυμάτων και ενισχύει τον τραπεζικό τομέα στο σύνολό του. Επίσης, συμβάλλει στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης του κοινού προς τον χρηματοπιστωτικό τομέα της ζώνης του ευρώ συνολικά.

Συνοπτική παρουσίαση των αξιολογήσεων της καταλληλότητας (στόχοι, κριτήρια και διαδικασίες)

Η ΕΚΤ διενεργεί αξιολογήσεις της καταλληλότητας όταν ένα πιστωτικό ίδρυμα λαμβάνει για πρώτη φορά άδεια να ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα. Όταν οι διορισμοί των μελών των διοικητικών οργάνων αποτελούν μέρος της διαδικασίας αδειοδότησης ή απόκτησης ειδικής συμμετοχής, η αξιολόγηση της καταλληλότητας εμπίπτει στη συνολική αξιολόγηση της διαδικασίας αδειοδότησης ή απόκτησης ειδικής συμμετοχής. Η ΕΚΤ αξιολογεί επίσης την καταλληλότητα των νέων μελών όταν μεταβάλλεται η σύνθεση των διοικητικών οργάνων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτές τις διαδικασίες, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα Εποπτικές εγκρίσεις.

Κριτήρια

Η ΕΚΤ εξετάζει πέντε κριτήρια στο πλαίσιο της αξιολόγησης της καταλληλότητας:

  • Φήμη
  • Εμπειρία
  • Ανεξαρτησία βούλησης/Συγκρούσεις συμφερόντων
  • Διάθεση επαρκούς χρόνου για τη δέουσα εκτέλεση των καθηκόντων
  • Συλλογική καταλληλότητα
Χρονοδιάγραμμα

Εφαρμόζονται οι νόμιμες προθεσμίες οι οποίες ποικίλλουν από χώρα σε χώρα.

Διαδικασία
Αξιολόγηση καταλληλότηταςΑξιολόγηση καταλληλότητας

* ή ανώτερα διοικητικά στελέχη, εφόσον έχουν εξουσιοδότηση

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μάθετε περισσότερα για σχετικά θέματα

Όλες οι σελίδες σε αυτήν την ενότητα

Μηχανισμός καταγγελίας παραβάσεων