Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Hodnocení způsobilosti a bezúhonnosti

Hodnocení způsobilosti a bezúhonnosti zkoumají, zda jsou členové řídicího orgánu dohlížené úvěrové instituce (v příslušných případech podle vnitrostátního práva i osoby zastávající klíčové funkce) pro své funkce vhodní.

Řídicí orgán musí rovněž být vhodný pro plnění svých povinností a mít takovou strukturu, která přispívá k efektivnímu řízení a vyváženému rozhodování.

ECB v tomto ohledu působí jako strážce a odpovídá za posuzování vhodnosti všech členů řídicích orgánů veškerých institucí, jež podléhají jejímu přímému dohledu. Zajištění „způsobilosti a bezúhonnosti“ řídicích orgánů úvěrových institucí zvyšuje bezpečnost a spolehlivost jednotlivých institucí a posiluje celý bankovní sektor. Zároveň také pomáhá upevňovat důvěru veřejnosti ve finanční sektor eurozóny jako celek.

Přehled hodnocení způsobilosti a bezúhonnosti (cíl, kritéria a postup)

Hodnocení způsobilosti a bezúhonnosti ECB provádí pokaždé, kdy je úvěrové instituci poprvé uděleno povolení k činnosti. Je-li jmenování členů řídicích orgánů do funkce součástí řízení o udělení licence nebo řízení týkajícího se kvalifikované účasti, je součástí celkového hodnocení pro udělení licence nebo pro získání kvalifikované účasti i hodnocení způsobilosti a bezúhonnosti. Vhodnost nových členů ECB posuzuje rovněž v případech, kdy dojde ke změnám ve složení řídicích orgánů.

Více informací o těchto postupech naleznete na internetové stránce věnované povolením k činnosti.

Kritéria

V rámci hodnocení způsobilosti a bezúhonnosti posuzuje ECB pět kritérií:

  • pověst
  • zkušenosti
  • nezávislost úsudku / střety zájmů
  • časové závazky pro řádné plnění funkcí
  • kolektivní vhodnost
Časový rámec

Platí vnitrostátní zákonné lhůty, které se v jednotlivých zemích liší.

Postup
Hodnocení způsobilosti a bezúhonnostiHodnocení způsobilosti a bezúhonnosti

* nebo vrcholové vedení v případě přenesení pravomoci

Všechny stránky v této části

Oznámení porušení předpisů (whistleblowing)