Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Ocenjevanje sposobnosti in primernosti

V ocenah sposobnosti in primernosti preverjamo, ali so člani upravljalnega organa nadzorovane kreditne institucije (in nosilci ključnih funkcij, če je to relevantno v skladu z nacionalno zakonodajo) primerni za svojo vlogo.

Tudi upravljalni organ kot celota mora biti primeren za izvajanje svojih pristojnosti ter sestavljen tako, da omogoča učinkovito upravljanje in uravnoteženo odločanje.

ECB deluje kot vratar in je pristojna za ocenjevanje primernosti vseh članov upravljalnih organov vseh institucij, ki so pod njenim neposrednim nadzorom. Z zagotavljanjem, da so upravljalni organi kreditnih institucij »sposobni in primerni«, izboljšujemo varnost in trdnost vsake posamezne banke, s tem pa tudi bančnega sektorja kot celote. To povečuje splošno zaupanje javnosti v finančni sektor euroobmočja.

Pregled ocenjevanja sposobnosti in primernosti (cilji, merila in postopki)

ECB izvede ocenjevanje sposobnosti in primernosti vsakič, ko kreditna institucija prvič pridobi dovoljenje za opravljanje bančnih storitev. Kadar je imenovanje članov upravljalnega organa sestavni del postopka za pridobitev dovoljenja ali odobritev kvalificiranega deleža, se ocena sposobnosti in primernosti teh članov izvede v okviru skupne ocene, ki je potrebna za izdajo dovoljenja ali odobritev kvalificiranega deleža. ECB oceni primernost novih članov tudi ob vsaki spremembi v sestavi upravljalnega organa.

Podrobneje so ti postopki opisani na naši spletni strani o dovoljenjih.

Merila

Pri ocenjevanju sposobnosti in primernosti ECB upošteva pet meril:

  • ugled
  • izkušnje
  • neodvisnost / nasprotje interesov
  • časovna razpoložljivost za ustrezno opravljanje funkcij
  • kolektivna primernost
Časovni okvir

Veljajo nacionalni zakonsko določeni roki, ki se od države do države razlikujejo.

Postopek
Ocena sposobnosti in primernostiOcena sposobnosti in primernosti

* ali višje vodstvo, če je za to delegirano

Vse strani v tem razdelku

Žvižgaštvo