Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Kompetencijos ir tinkamumo vertinimas

Atliekant kompetencijos ir tinkamumo vertinimus, tikrinama, ar prižiūrimos kredito įstaigos valdymo organo nariai (ir pagrindines funkcijas atliekantys asmenys, kai to reikia pagal nacionalinę teisę) yra tinkami atlikti jiems pavestas užduotis.

Be to, valdymo organų nariai turi būti tinkami eiti savo pareigas ir pasirinkti taip, kad valdymas būtų veiksmingas, o sprendimų priėmimo procesas – subalansuotas.

ECB atlieka prevencinės kontrolės funkciją ir yra atsakingas už visų valdymo organų narių visose tiesiogiai jo prižiūrimose svarbiose kredito įstaigose tinkamumo įvertinimą. Užtikrinus, kad kredito įstaigų valdymo organai būtų kompetentingi ir tinkami, didėja ne tik konkrečios kredito įstaigos, bet ir viso bankų sektoriaus saugumas ir patikimumas. Tai taip pat padeda stiprinti visuomenės pasitikėjimą euro zonos finansų sektoriumi apskritai.

Kompetencijos ir tinkamumo vertinimo apžvalga (tikslas, kriterijai ir procesas)

ECB atlieka kompetencijos ir tinkamumo vertinimą, kai kredito įstaigai pirmą kartą suteikiamas leidimas vykdyti veiklą. Kai valdymo organų nariai skiriami įstaigai pradedant vykdyti banko veiklą arba įsigyjant (didinant) kvalifikuotąjį akcijų paketą, kompetencijos ir tinkamumo vertinimas atliekamas kaip sudedamoji vertinimo, ar išduoti licenciją arba ar leisti įsigyti (padidinti) kvalifikuotąjį akcijų paketą, procedūros dalis. Be to, pasikeitus valdymo organo sudėčiai, ECB įvertina naujų narių tinkamumą eiti atitinkamas pareigas.

Daugiau informacijos apie tai rasite interneto svetainės skiltyje Leidimai.

Kriterijai

Kompetenciją ir tinkamumą ECB vertina pagal penkis kriterijus, tai:

  • reputacija,
  • patirtis,
  • savarankiškumas / interesų konfliktai,
  • galimybė skirti pakankamai laiko funkcijoms tinkamai vykdyti,
  • kolektyvinis tinkamumas.
Terminai

Taikomi nacionalinės teisės aktuose nustatyti terminai. Kiekvienoje šalyje jie skiriasi.

Procesas
Kompetencijos ir tinkamumo vertinimasKompetencijos ir tinkamumo vertinimas

*arba aukštesniojo rango vadovai, jeigu yra įgalioti

Visi šios dalies puslapiai

Informavimas apie pažeidimus