Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Ocena kompetencji i reputacji

Ocena kompetencji i reputacji polega na sprawdzeniu, czy członkowie organu zarządzającego nadzorowanej instytucji kredytowej (lub – stosownie do przepisów prawa krajowego – osoby pełniące najważniejsze funkcje) mają odpowiednie kwalifikacje do piastowania swojego stanowiska.

Żeby organ zarządzający mógł należycie wykonywać swoje obowiązki, musi spełniać określone kryteria, a jego skład – gwarantować skuteczne zarządzanie i podejmowanie wyważonych decyzji.

EBC pełni funkcję kontroli wejściowej i odpowiada za ocenę kwalifikacji wszystkich członków organów zarządzających wszystkich instytucji znajdujących się pod jego bezpośrednim nadzorem. Zapewnienie odpowiednich kompetencji i reputacji organów zarządzających sprzyja bezpieczeństwu i kondycji poszczególnych instytucji kredytowych, a także wzmacnia cały sektor bankowy. Pomaga też zwiększyć zaufanie społeczne do sektora finansowego strefy euro ogółem.

Proces oceny kompetencji i reputacji (cel, kryteria i przebieg procedury)

EBC przeprowadza ocenę kompetencji i reputacji, gdy instytucja kredytowa ma po raz pierwszy uzyskać zezwolenie na prowadzenie działalności. Jeśli powołanie członków organu zarządzającego wchodzi w zakres procedury udzielenia zezwolenia na prowadzenie działalności lub nabycie znacznego pakietu akcji, ocena kompetencji i reputacji jest dokonywana w ramach całościowej oceny na potrzeby tego zezwolenia. EBC ocenia również odpowiedniość nowych członków organów zarządzających, zawsze gdy zmienia się skład tych organów.

Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie Zezwolenia.

Kryteria

Pięć kryteriów, które EBC bierze pod uwagę przy ocenie kompetencji i reputacji, to:

  • reputacja
  • doświadczenie
  • niezależność osądu i brak konfliktu interesów
  • dyspozycyjność
  • dopasowanie całego składu organu zarządzającego.
Ramy czasowe

Obowiązują terminy określone w przepisach krajowych, więc między poszczególnymi państwami występują różnice.

Przebieg procedury
Ocena kompetencji i reputacjiOcena kompetencji i reputacji

* Lub kierownictwo wyższego szczebla (w przypadku delegowania uprawnień)

Wszystkie strony w tej sekcji

Demaskowanie nieprawidłowości