Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Sopivuus- ja luotettavuusarviointi

Teemme sopivuus- ja luotettavuusarviointeja selvittääksemme, soveltuvatko valvottavien luottolaitosten hallintoelinten jäsenet tehtäviinsä. Joidenkin maiden lainsäädännössä edellytetään, että myös keskeisistä toiminnoista vastaavien henkilöiden sopivuus ja luotettavuus arvioidaan.

Luottolaitoksilla on oltava niiden tehtävien hoitamiseen sopivat johtajat, ja ylimpien hallintoelinten kokoonpanon on tuettava tehokasta hallintoa ja tasapainoista päätöksentekoa.

EKP pyrkii varmistamaan, että sen suorassa valvonnassa olevien luottolaitosten ylimpien hallintoelinten jäsenet ovat sopivia tehtäviinsä. Näin luottolaitosten toiminta on turvallista ja vakaata, mikä vahvistaa luottamusta koko euroalueen rahoitussektoriin.

Arviointiperusteet, prosessi ja tavoitteet

Kun uudelle luottolaitokselle myönnetään toimilupa, EKP arvioi sen johdon sopivuuden ja luotettavuuden. Arviointeja tehdään osana toimilupamenettelyjä tai merkittävän omistusosuuden hankintaa koskevia menettelyjä, jos menettelyjen yhteydessä nimitetään johdon jäseniä. EKP arvioi uusien jäsenten sopivuuden ja luotettavuuden aina ylimpien hallintoelinten kokoonpanon muuttuessa.

Menettelyistä kerrotaan tarkemmin sivulla Pankkitoiminnan luvat.

Arviointiperusteet

EKP arvioi sopivuutta ja luotettavuutta seuraavien viiden kriteerin perusteella:

  • maine
  • kokemus
  • riippumattomuus/eturistiriidat
  • tehtävien hoitamiseen käytettävän ajan riittävyys
  • sopivuus hallintoelimen kokonaisosaamisen kannalta
Prosessin kesto

Arvioinnissa noudatetaan kansallisessa lainsäädännössä asetettuja määräaikoja.

Prosessin kulku
Sopivuus- ja luotettavuusarviointiSopivuus- ja luotettavuusarviointi

* tai toimiva johto, jos tehtävä on delegoitu sille

Kaikki tähän osioon kuuluvat sivut

Ilmoita väärinkäytöksestä