Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Evaluările competenței și onorabilității

Evaluările competenței și onorabilității verifică dacă membrii organului de conducere al unei instituții de credit supravegheate (și persoanele care dețin funcții-cheie, după caz, în conformitate cu legislația națională) sunt adecvați pentru rolurile lor.

Organul de conducere trebuie să fie, de asemenea, în măsură să își îndeplinească responsabilitățile și să aibă o componență care să contribuie la o administrare eficace și la un proces decizional echilibrat.

BCE are rolul de agent de control și răspunde de evaluarea caracterului adecvat al tuturor membrilor organelor de conducere ale tuturor instituțiilor aflate sub supravegherea sa directă. Asigurarea competenței și onorabilității organelor de conducere ale instituțiilor de credit optimizează siguranța și soliditatea instituțiilor individuale și consolidează sectorul bancar în ansamblu. De asemenea, contribuie la sporirea încrederii publicului în sectorul financiar al zonei euro în ansamblu.

Prezentare generală a evaluărilor competenței și onorabilității (obiectiv, criterii și proces)

BCE efectuează evaluări ale competenței și onorabilității ori de câte ori o instituție de credit este autorizată pentru prima dată să își înceapă activitatea. Atunci când numirile unor membri în organele de conducere sunt parte a unei proceduri de autorizare sau de achiziție a unei participații calificate, evaluarea competenței și onorabilității este inclusă în evaluarea generală efectuată în vederea acordării autorizației sau a achiziției participației calificate. BCE evaluează, de asemenea, caracterul adecvat al noilor membri ori de câte ori au loc modificări în componența organelor de conducere.

Pentru mai multe informații cu privire la aceste procese, vizitează pagina referitoare la autorizații.

Criterii

BCE are în vedere cinci criterii în cadrul evaluării competenței și onorabilității:

  • reputația;
  • experiența;
  • independența de spirit/conflictele de interese;
  • timpul alocat pentru îndeplinirea corespunzătoare a funcțiilor;
  • caracterul adecvat colectiv.
Calendar

Se aplică termenele legale naționale, care variază de la o țară la alta.

Proces
Evaluarea competenței și onorabilitățiiEvaluarea competenței și onorabilității

* sau cadre de conducere de nivel superior, dacă sunt delegate

Toate paginile din această secțiune

Avertizările de integritate