SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Fit & proper-vurderinger

I en fit & proper-vurdering undersøges det, om medlemmerne af ledelsesorganet i et kreditinstitut under tilsyn (og personer med nøglefunktioner, hvor dette er relevant i henhold til national lovgivning) er egnede til at udøve deres funktion.

Ledelsesorganet skal også være egnet til at udføre sine opgaver og være sammensat på en måde, som bidrager til en effektiv ledelse og en afbalanceret beslutningstagning.

ECB fungerer som en adgangskontrol med ansvar for at vurdere egnetheden af alle medlemmer af ledelsesorganerne i alle institutter, som er under ECB's direkte tilsyn. Ved at sikre, at kreditinstitutternes ledelsesorganer er egnede og hæderlige, dvs. "fit & proper", øges de enkelte institutters sikkerhed og soliditet og banksektoren som helhed styrkes. Det er også med til at styrke offentlighedens tillid til euroområdets finansielle sektor generelt.

Oversigt over fit & proper-vurderinger (mål, kriterier og proces)

ECB foretager fit & proper-vurderinger, når et kreditinstitut første gang får tilladelse til at påbegynde bankvirksomhed. Når udnævnelser af medlemmer af et ledelsesorgan er en del af en licensudstedelsesprocedure eller en procedure vedrørende kvalificerede kapitalandele, indgår fit & proper-vurderingen i den overordnede vurdering, der foretages med henblik på udstedelse af licenser eller tilladelser til erhvervelse af kvalificerede kapitalandele. ECB vurderer også nye medlemmers egnethed, når sammensætningen af ledelsesorganer ændres.

Yderligere oplysninger om disse processer findes på websiden om Tilladelser.

Kriterier

ECB vurderer fem kriterier i forbindelse med fit & proper-vurderingerne:

  • omdømme
  • erfaring
  • uafhængighed/interessekonflikter
  • om der afsættes tilstrækkelig tid til en korrekt udførelse af opgaverne
  • kollektiv egnethed
Tidsramme

De nationale lovbestemte frister gælder. De varierer fra land til land.

Proces
Fit & proper-vurderingFit & proper-vurdering

* eller øverste daglige ledelse, hvis uddelegeret

Alle sider i dette afsnit

Whistleblowing