Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Atbilstības un piemērotības novērtējums

Atbilstības un piemērotības novērtējumā mēs noskaidrojam, vai uzraudzītās kredītiestādes vadības struktūras locekļi (un, ja to prasa attiecīgās valsts tiesību akti, arī galveno funkciju veicēji) ir piemēroti savam amatam.

Turklāt vadības struktūrai jābūt atbilstošai, lai tā varētu veikt savus pienākumus, un tās sastāvam jāveicina efektīva pārvaldība un līdzsvarotu lēmumu pieņemšana.

ECB darbojas kā vārtu sargs un ir atbildīga par visu tās tiešā uzraudzībā esošo iestāžu vadības struktūru locekļu piemērotības novērtēšanu. Nodrošinot, lai kredītiestāžu vadības struktūras būtu atbilstošas un piemērotas, tiek uzlabota atsevišķu iestāžu drošība un stabilitāte, kā arī nostiprināta visa banku nozare kopumā. Tādējādi tiek stiprināta arī sabiedrības uzticēšanās euro zonas finanšu sektoram kopumā.

Pārskats par atbilstības un piemērotības novērtējumu (mērķi, kritēriji un process)

ECB veic atbilstības un piemērotības novērtējumu ik reizi, kad kredītiestādei tiek izsniegta atļauja uzsākt darbību. Ja vadības struktūras locekļi tiek iecelti amatā saistībā ar licences izsniegšanu vai būtiskas līdzdalības procedūru, atbilstības un piemērotības novērtējums ir daļa no kopējā novērtējuma, ko veic saistībā ar licences vai atļaujas iegūt būtisku līdzdalību izsniegšanu. ECB novērtē arī jauno locekļu piemērotību ik reizi, kad mainās vadības struktūras sastāvs.

Sīkāku informāciju par šiem procesiem sk. sadaļā par atļauju izsniegšanu.

Kritēriji

Veicot atbilstības un piemērotības novērtējumu, ECB apsver šādus piecus kritērijus:

  • reputācija
  • pieredze
  • neatkarība/interešu konflikti
  • funkciju izpildei nepieciešamais laika patēriņš
  • kolektīvā piemērotība
Laika grafiks

Tiek piemēroti valstu tiesību aktos noteiktie termiņi, kas dažādās valstīs atšķiras.

Process
Atbilstības un piemērotības novērtējumsAtbilstības un piemērotības novērtējums

* Vai augstākā līmeņa vadība, ja uzdevums deleģēts

Visas šīs sadaļas lapas

Trauksmes celšana