Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Uzraudzīto banku saraksts

ECB uztur sarakstu ar visām nozīmīgajām bankām, kas atrodas tās tiešā uzraudzībā (A daļa), un mazāk nozīmīgajām bankām, kas atrodas tās netiešā uzraudzībā (B daļa). Pie B daļā ietvertajām mazāk nozīmīgajām bankām, kas klasificētas kā "lielas ietekmes MNI", ir norādīts apzīmējums "(HI)".

Uzraudzīto iestāžu sarakstu regulāri aktualizē, un tas atspoguļo visus ar banku nozīmīguma statusu saistītos lēmumus, kas stājušies spēkā līdz pēdējam datu aktualizēšanas termiņam.

ECB tiešā uzraudzībā esošo banku skaits ir 112
Iepriekšējie uzraudzīto iestāžu saraksti

Uzraudzīto iestāžu saraksta ievads (t.sk. tā juridiskais pamats)

Nozīmīguma statusa maiņa

ECB katru gadu pārskata visu Eiropas banku uzraudzībai pakļauto banku nozīmīguma statusu. Ja nepieciešams, tā veic arī ad hoc novērtējumus gada laikā, piemēram, saistībā ar atļauju izsniegšanu (licencēšanu), atļauju anulēšanu vai grupas struktūras pārmaiņām.

Nozīmīguma noteikšanas kritēriji

Gada pārskatīšana

Iepriekšējās gada pārskatīšanas

Uzraudzīto iestāžu veidi

VUM pamatregulā minēti šādi uzraudzīto banku veidi:

  • kredītiestādes, kas reģistrētas iesaistītās dalībvalstīs;
  • finanšu pārvaldītājsabiedrības, kas reģistrētas iesaistītās dalībvalstīs;
  • jauktas finanšu pārvaldītājsabiedrības, kas reģistrētas iesaistītās dalībvalstīs;
  • filiāles, ko iesaistītās dalībvalstīs izveidojušas kredītiestādes, kas reģistrētas valstīs, kuras nav iesaistītās dalībvalstis.

Visas šīs sadaļas lapas

Trauksmes celšana