Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Izpildes nodrošināšana

Ja nozīmīgā banka nav izpildījusi prudenciālās prasības vai ECB lēmumā noteiktu uzraudzības pasākumu, ECB atkarībā no konkrētā pārkāpuma var piemērot piespiedu izpildes nodrošināšanas pasākumus un/vai iedarbīgas, samērīgas un preventīvas sankcijas (sīkāku informāciju par sankcijām sk. interneta vietnes sadaļā par sankcijām).

Izpildes nodrošināšanas pasākumu mērķis ir likt uzraudzītajai bankai izpildīt uzraudzības lēmumos vai regulās noteiktās prudenciālās prasības. Šādus pasākumus var piemērot tikai pašlaik notiekošu pārkāpumu gadījumā.

Kādus izpildes nodrošināšanas pasākumus ECB var piemērot?

Periodiskie soda maksājumi 

Periodiskie soda maksājumi ir ECB tiešā veidā pieejams piespiedu izpildes pasākums. Tos piemēro bankām ECB lēmumos vai regulās noteikto saistību ilgstošas neizpildes gadījumos. Tas tiek darīts, lai pēc iespējas ātri nodrošinātu saistību izpildi, jo šajā gadījumā attiecīgajai bankai katru dienu jāmaksā noteikta summa, kas var sasniegt pat 5 % no bankas dienas apgrozījuma, un šī summa tiek iekasēta par katru dienu, kuras laikā pārkāpums turpinās. Soda maksājumus var iekasēt ne ilgāk kā sešus mēnešus. Pēc tam var tikt veikti turpmāki pasākumi. 

Kopējā uzkrātā ECB piemēroto periodisko soda maksājumu summa tiek publicēta ECB banku uzraudzības interneta vietnē, norādot arī pārkāpuma veidu un būtību un attiecīgās uzraudzītās iestādes identitāti.

Citi izpildes nodrošināšanas pasākumi

ECB arī var piemērot izpildes nodrošināšanas pasākumus, kas attiecīgajā iesaistītajā dalībvalstī noteikti īstenošanas tiesību aktos. Tā var dot norādījumus nacionālajai kompetentajai iestādei piemērot tikai attiecīgajā valstī paredzētus izpildes nodrošināšanas pasākumus. 

Administratīvā pārskatīšana

ECB lēmumus, kas nosaka piespiedu izpildes pasākumus, pēc attiecīgās bankas lūguma var pārskatīt Administratīvā pārskatīšanas padome.

PAPILDU INFORMĀCIJA

Uzziniet vairāk par līdzīgām tēmām

Tiesiskais regulējums

Regulatīvā vide

Visas šīs sadaļas lapas

Trauksmes celšana