Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Izpildes nodrošināšana

Ja nozīmīga banka nepilda prudenciālās prasības vai neveic Vienotā uzraudzības mehānisma (VUM) ietvaros apstiprinātu pasākumu, lai novērstu neatbilstību, ECB var piemērot izpildes nodrošināšanas pasākumus un iedarbīgas, samērīgas un atturošas sankcijas.

Izpildes nodrošināšanas pasākumu mērķis ir panākt, lai uzraudzītās bankas izpildītu uzraudzības lēmumos vai regulās noteiktās prudenciālās prasības. Šādus pasākumus var piemērot tikai ilgstošu pārkāpumu gadījumā.

Kādus izpildes nodrošināšanas pasākumus ECB var piemērot?

Periodiskie soda maksājumi

ECB tiešā veidā var piemērot izpildes nodrošināšanas pasākumus naudas soda veidā – tā dēvētos periodiskos soda maksājumus. Attiecīgajai bankai katru dienu jāmaksā noteikta summa – līdz 5% no tās vidējā dienas apgrozījuma – par katru dienu, kamēr ilgst pārkāpums, bet ne ilgāk kā sešus mēnešus.

Citi izpildes nodrošināšanas pasākumi

ECB arī var piemērot izpildes nodrošināšanas pasākumus, kas attiecīgajā iesaistītajā dalībvalstī noteikti īstenošanas tiesību aktos. Tā var arī dot norādījumus valsts kompetentajai iestādei pieņemt atsevišķu valsts izpildes nodrošināšanas pasākumu.

Samērības princips

Īstenojot savas izpildes nodrošināšanas pilnvaras, ECB vadās pēc iedarbības un samērības principiem.

Visas šīs sadaļas lapas

Whistleblowing